Wypadek Drogowy 

Wypadek drogowy (pot. wypadek samochodowy) co do zasady nie ma ugruntowanej terminologii i przyjmuje się, że wypadek drogowy ma miejsce w sytuacji wystąpienia zdarzenia w ruchu lądowym, spowodowanym poprzez naruszenie zasad bezpieczeństwa w nim obowiązujących, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia.

Odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego określona jest co do zasady w kodeksie karnym i tu już może być orzeczona kara pozbawienia wolności co do zasady do lat 3 oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

W przypadku wypadku drogowego (inaczej niż przy kolizji drogowej) na miejsce zdarzenia mamy obowiązek wezwać nie tylko policję ale także służby medyczne. Dodatkowo przy wypadku drogowym mamy obowiązek udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Za brak udzielenia pomocy osobie poszkodowanej możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Warto również pamiętać, iż gdy mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, to pojazdy w nim uczestniczące muszą pozostać w tym samym miejscu do momentu przyjazdu odpowiednich służb, dlatego też miejsce zdarzenia należy odpowiednio zabezpieczyć (np. poprzez ustanowienie trójkąta ostrzegawczego). 

Wypadek drogowy w 2024 roku, co zrobić?

Sprawca wypadku drogowego (co już zostało wcześniej podniesione) narażony jest co do zasady na karę pozbawienia wolności do lat 3 oraz na zakaz prowadzenia pojazdów, dlatego tak ważnym jest podjęcie stosownych działań (kontakt z policją, prokuraturą, sporządzenie pism procesowych z trafną argumentacją popartą rzetelną wiedzą) w odpowiednim momencie, aby zminimalizować ryzyko otrzymania surowej kary za spowodowanie wypadku drogowego. Zatem jeżeli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej adwokata skontaktuj się z nami.

Przeczytaj również:

Zatrzymanie prawa jazdy po wypadku - konsekwencje, jak się zachować?

Wypadek drogowy postępowanie - wysokość kar, możliwie rozwiązania

Źródło: pxhere.com Licencja: creativecommons.org

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 roku


Data publikacji: 28.08.2021