Według polskiego prawa karnego za kolizję drogową co do zasady odpowiada osoba która nie zachowując należytej ostrożności, umyślnie bądź nieumyślnie ją spowodowała, naruszając przy tym zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz dodatkowo jeżeli w wyniku kolizji inna osoba odniosła uszczerbek na zdrowiu trwający poniżej 7 dni. W praktyce to, czy nasz czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo (wypadek drogowy), czy jako wykroczenie (kolizja drogowa) zasadniczo zależy właśnie od okresu trwania uszczerbku na zdrowiu osoby pokrzywdzonej. Dlatego tak ważnym jest bieżące kontrolowanie przebiegu leczenia osoby pokrzywdzonej czy jej pobytu w szpitalu, ponieważ każdy dzień będzie miał niebagatelne znaczenie dla przyjętej kwalifikacji czynu, a także co do dalszego przebiegu postępowania.

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej w 2024 roku?

Kolizja drogowa jest traktowana jako wykroczenie (art. 86 kodeksu wykroczeń) i co do zasady za jej spowodowanie grozi:

a) kara grzywny od 20 do 30000 złotych – w typie podstawowym (art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń);

b) kara grzywny od 1500 do 30000 złotych - jeżeli następstwem kolizji jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby (art. 86 § 1a kodeksu wykroczeń);

c) kara aresztu (od 5 do 30 dni), kara ograniczenia wolności (do 30 dni) albo grzywny (od 2500 do 30000 złotych) – jeżeli osoba powodująca kolizję jest w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 86 § 2 kodeksu wykroczeń);

d) zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat – jeżeli osoba powodująca kolizję dopuściła się poważnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub jeżeli to nie jest pierwsza kolizja którą spowodowała (art. 86 § 3 Kodeksu wykroczeń);

e) Ważne! W razie zaistnienia okoliczności ujętych w art. 39 § 1 Kodeksu wykroczeń możliwe jest nadzwyczajne złagodzenie kary i wymierzenie wówczas kary nagany (art. 39 § 2 i art. 36 § 1 Kodeksu wykroczeń) lub odstąpienie od wymierzenia kary (art. 39 § 1 i 4 Kodeksu wykroczeń). W razie odstąpienia od wymierzenia kary możliwe jest zastosowanie środka oddziaływania społecznego.

Kolizja drogowa 2024 - co zrobić?

a) co do zasady jeżeli nie byliśmy wcześniej karani za spowodowanie kolizji, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. przyznajemy, iż to my faktycznie naruszyliśmy zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym) to można spróbować skorzystać z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary, która daje szansę na modyfikację grożącej nam kary np. kara nagany, brak zakazu prowadzenia pojazdów zamiast kary grzywny, zakazu prowadzenia pojazdów;

b) natomiast jeżeli są wątpliwości co do okoliczności zdarzenia, uważamy, że to „osoba pokrzywdzona” jest wyłącznie winna w powstaniu kolizji lub istotnie się do niej przyczyniła, są wątpliwości co do okresu trwania uszczerbku na zdrowiu osoby pokrzywdzonej, itp. to warto spróbować powalczyć o wyrok uniewinniający.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia w przypadku kolizji należy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo uczestników kolizji oraz o bezpieczeństwo pozostałych uczestników osób w ruchu drogowym. Zmiana położenia pojazdów, którymi poruszali się poszkodowani i sprawcy wypadku może odbyć się tylko i wyłącznie jeżeli nie wpłynie to negatywnie na udowodnienie czyjejś winy lub przebiegu zdarzenia drogowego. Zasady zabezpieczania miejsca kolizji lub wypadku drogowego różnią się w zależności od miejsca kolizji:

1) Zabezpieczenie miejsca zdarzenia w terenie zabudowanym

w obu autach należy włączyć światła awaryjne lub pozycyjne (w przypadku uszkodzenia świateł awaryjnych), a następnie ustawić trójkąt ostrzegawczy w odległości 1 metra za autem będącym z tyłu.

2) Zabezpieczenie miejsca zdarzenia poza obszarem zabudowanym

w obu autach należy włączyć światła awaryjne lub pozycyjne (w przypadku uszkodzenia świateł awaryjnych), a następnie ustawić trójkąt ostrzegawczy w odległości 30 do 50 metrów przed i za miejscem kolizji drogowej.

3) Zabezpieczenie miejsca zdarzenia na autostradzie i drodze ekspresowej

w obu autach należy włączyć światła awaryjne lub pozycyjne (w przypadku uszkodzenia świateł awaryjnych), a następnie ustawić trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 metrów od pojazdów na tym samym pasie ruchu.

Zgodnie z polskimi przepisami ruchu drogowego, kierowcy nie mają bezpośredniego obowiązku posiadania kamizelki odblaskowej w samochodzie, jednak warto wziąć pod uwagę poprawkę w przepisach dotyczących poruszania się poza terenem zabudowanym po zmroku. Jeżeli w miejscu zdarzenia drogowego wyjdziesz z samochodu w takich warunkach bez odblasków - łamiesz prawo, co może skutkować mandatem karnym w wysokości 500 zł. Z tego względu, w każdym samochodzie powinna znaleźć się kamizelka odblaskowa, która wpływa na znaczącą poprawę widoczności i bezpieczeństwa wszystkich osób biorących udział w zdarzeniu drogowym.

Wiele europejskich krajów uznaje kamizelkę odblaskową za obowiązkowe wyposażenie w każdym samochodzie, a dotyczy to nie tylko kierowcy, ale również pasażerów, dlatego warto zapoznać się z przepisami ruchu drogowego innych krajów, w których zamierzamy poruszać się samochodem.

Kolizja drogowa pomoc prawna adwokata

Kolizja drogowa jest jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń związanych z ruchem drogowym za którego popełnienia grożą dość surowe kary (zakaz prowadzenia pojazdów, roszczenia pieniężne osoby pokrzywdzonej, itd.), dlatego jeżeli dojdzie do sytuacji w której otrzymamy zarzuty za spowodowanie kolizji drogowej należy dokładnie przeanalizować stan faktyczny sprawy, zweryfikować treść opinii biegłego (jeżeli ta w sprawie została sporządzona, pod kątem ustalenia czy nie zawiera błędów, nieścisłości), zeznań świadków i uczestników zdarzenia drogowego itd. tak aby wybrać najbardziej korzystne w danej sytuacji rozwiązania oraz aby zminimalizować ryzyko otrzymania surowej kary lub nawet aby doprowadzić do uniewinnienia.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej adwokata skontaktuj się z nami.

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 roku


Data publikacji: 17.06.2021