Wypadek drogowy postępowanie

Wypadek drogowy postępowanie

Według polskiego prawa karnego za wypadek drogowy co do zasady odpowiada osoba która go umyślnie bądź nieumyślnie spowodowała jednocześnie naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz dodatkowo jeżeli w wyniku takiego wypadku inna osoba odniosła uszczerbek na zdrowiu trwający powyżej 7 dni. W praktyce to czy nasz czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo (wypadek drogowy) czy jako wykroczenie (kolizja drogowa) zasadniczo zależy właśnie do okresu trwania uszczerbku na zdrowiu osoby pokrzywdzonej. Dlatego tak ważnym jest bieżące kontrolowanie przebiegu leczenia osoby pokrzywdzonej czy jej pobytu w szpitalu, ponieważ każdy dzień będzie miał niebagatelne znaczenie dla przyjętej kwalifikacji czynu, a także co do dalszego przebiegu postępowania. W niektórych przypadkach dobrze jest zweryfikować czy uszczerbek na zdrowiu u osoby pokrzywdzonej faktycznie trwał dłużej niż 7 dni (czasami bowiem zdarza się, iż powstały uszczerbek np. nie miał związku ze zdarzeniem w którym uczestniczyliśmy, a organ prowadzący postępowanie tego należycie nie zweryfikował).

Ważne!, jeżeli osobą pokrzywdzoną jest dla nas osoba najbliższa (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) ściganie przestępstwa – wypadek drogowy następuje na jej wniosek, w innych sytuacjach ściganie tego przestępstwa następuje z urzędu (tj. co do zasady wszczynane jest przez policję).

Kary za spowodowanie wypadku drogowego

Wypadek drogowy jest traktowanay jako przestępstwo (art. 177 i 178 kodeksu karnego) i za to co do zasady za jego spowodowanie grozi:

a) kara pozbawienia wolności do lat 3 – w typie podstawowym (art. 177 § 1 kodeksu karnego);

b) kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – jeżeli następstwem wypadku jest śmierć osoby pokrzywdzonej, albo ciężki jej uszczerbek na zdrowiu (art. 177 § 2 kodeksu karnego);

c) kara pozbawienia wolności w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę – jeżeli sprawca wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, był pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia (art. 178 § 1 kodeksu karnego);

d) kara pozbawienia wolności nie niższa niż dwa lata, do górnej granicy ustawowego zagrożenia karą zwiększonego o połowę – jeżeli sprawca wypadku (którego następstwem jest śmierć osoby pokrzywdzonej, albo ciężki jej uszczerbek na zdrowiu) znajdował się w stanie nietrzeźwości, był pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia (art. 178 § 1 kodeksu karnego);

e) zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat – może zostać orzeczony za popełnienie przestępstwa w typie podstawowym (art. 177 § 1 Kodeksu karnego);

f) zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do 15 lat – zostaje orzeczony obligatoryjnie jeżeli sprawca wypadku w typie podstawowym (art. 177 § 1 kodeksu karnego) znajdował się w stanie nietrzeźwości, był pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia;

g) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio – zostaje orzeczony obligatoryjnie jeżeli sprawca wypadku którego następstwem jest śmierć osoby pokrzywdzonej, albo ciężki jej uszczerbek na zdrowiu (art. 177 § 2 kodeksu karnego) znajdował się w stanie nietrzeźwości, był pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia – chyba, że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami w których sąd może odstąpić od orzekania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów;

h) obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem na rzecz osoby pokrzywdzonej szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienie za doznaną przez osobę pokrzywdzoną krzywdę – może zostać orzeczony w zależności od okoliczności sprawy albo zostaje orzeczony obligatoryjnie jeżeli osoba pokrzywdzona lub inna osoba uprawniona złoży odpowiedni wniosek. Ważne! Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej przez osobę pokrzywdzoną części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.

Wypadek drogowy co zrobić

a) co do zasady jeżeli nie byliśmy wcześniej karani za popełnienie umyślnego przestępstwa, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. przyznajemy, iż to my faktycznie naruszyliśmy zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym) to można spróbować skorzystać z instytucji warunkowego umorzenia postępowania które daje szansę na modyfikację grożącej nam kary np. zamiast kary pozbawienia wolności w zawieszeniu brak kary pozbawienia wolności, zamiast np. 1 roku zakazu prowadzenia pojazdów brak zakazu prowadzenia pojazdów, nadto trzeba będzie liczyć się z naprawieniem wyrządzonej osobie pokrzywdzonej szkody lub zadośćuczynienie doznanym przez nią krzywd, jednakże co najważniejsze, dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania nie będziemy widnieć w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana;

b) natomiast jeżeli są wątpliwości co do okoliczności zdarzenia, uważamy, że to „osoba pokrzywdzona” jest wyłącznie winna w powstaniu wypadku lub istotnie się do niego przyczyniła, są wątpliwości co do okresu trwania uszczerbku na zdrowiu osoby pokrzywdzonej to warto spróbować powalczyć albo o zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego nam czynu z przestępstwa (wypadek drogowy art. 177 § 1 kodeksu karnego) na wykroczenie (kolizja drogowa art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń) za które grozi zdecydowanie łagodniejsza kara (najczęściej kara grzywny) lub nawet o wyrok uniewinniający.

Wypadek drogowy pomoc prawna

Wypadek drogowy jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw związanych z ruchem drogowym za którego popełnienia grożą dotkliwe kary (przede wszystkim kara pozbawienia wolności), dlatego jeżeli dojdzie do sytuacji w której otrzymamy zarzuty spowodowania wypadku drogowego należy dokładnie przeanalizować stan faktyczny sprawy, zweryfikować treść opinii biegłego (jeżeli ta w sprawie została sporządzona, pod kątem ustalenia czy nie zawiera błędów, nieścisłości), zeznania świadków zdarzenia itd. tak aby wybrać najbardziej korzystne w danej sytuacji rozwiązanie (np. próba zmiany wypadku drogowego na kolizję drogową) oraz aby zminimalizować ryzyko otrzymania surowej kary lub nawet aby doprowadzić do uniewinnienia.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami.

Zatrzymanie prawa jazdy po wypadku – konsekwencje, jak się zachować? https://legalnajazda.pl/zatrzymanie-prawa-jazdy-po-wypadku/

Źródło: http://www.eglin.af.mil Licencja: creativecommons.org

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Współpracuje z kancelariami adwokackimi działającymi na obszarze całej Polski. Specjalizuje się w prawie ruchu drogowego oraz w prawie karnym. Autor tekstów na maszprawo.org.pl
 1. Witam spowodowałem wypadek drogowy bo skręciłem w lewo na zielonym świetle nie przepuściłem samochodu z naprzeciwka i on we mnie wjechał.Podczas wypadku ucierpiała moja dziewczyna która jechała ze mną, ma złamane biodro. Policja zatrzymała mi prawo jazdy i powiedzieli że sprawa trafi do sądu. Na ile mogą zatrzymać mi prawo jazdy

  1. Szanowny Panie Anonimie

   To wszystko zależy od przyjętej kwalifikacji prawnej czynu, od okoliczności zdarzenia, a także od tego od obrażeń które doznały osoby prowadzę samochodem który w kierowany przez Pana samochód uderzył. Jeżeli Pana czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie to prawo jazdy może zostać zatrzymane na okres od 6 miesięcy do 3 lat, natomiast jeżeli Pana czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo to prawo jazdy może zostać zatrzymane od roku do 15 lat.

   Pozdrawiam

 2. Witam, 5 dni temu spowodowalem wypadek, z poczatku zdarzenie bylo traktowane jako kolizja niestety jednego z pieciu pasażerów w podszkodowanym aucie zabrano do szpitala (rozciety łuk brwiowy) dzisiaj pojechalem na komisiariat, pani na recepcji sprawdzila w komputerze i powiedziala ze byl to wypadek, jest jeszcze szansa na kolizje?pozdrawiam

 3. Witam spowodowalem wypadek jedna osoba z poszkodowanego samochodu pojechała do szpitala , aczkolwiek po 4 godzinach wyszła z niego. Policjant na przesłuchanie powiedział że zostało to uznane jako kolizja. Policjanci zabrali mi prawo jazdy i sprawa została skierowana do sąd. Miało to miejsce 3 lipca dziś mija pprawie miesiąc ja nie dostałem żadnej informacji ani z sądu ani z policji co się z moją sprawa dzieje . Co mogę z tym zrobić gdzie się zwrócić gdyż prawo jazdy jest mi nie zbędne do codziennego funkcjonowania? Ile takie coś może trwać bez żadnego odzewu ?

  1. Szanowny Panie Anonimie

   1. Zalecam skontaktować się z jednostką policji która dokonała zatrzymania Pana prawa jazdy celem ustalenia policjanta zajmującego się Pana sprawą oraz sygnatury sprawy. Po ustaleniu policjanta zajmującego się Pana sprawą proszę się z nim skontaktować celem ustalenia czy i gdzie prawo jazdy zostało lub zostanie skierowane, czy do sądu (wykroczenie) czy do prokuratury (przestępstwo) które będę wydawać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy na czas trwania postępowania;

   2. Zasadniczo już jakieś postanowienie powinien Pan otrzymać (policja ma 7 dni na jego przesłanie do sądu lub prokuratury, natomiast sąd lub prokuratura mają 14 dni na wydanie postanowienia od momentu otrzymania prawa jazdy).

   Pozdrawiam

   1. Dziękuję za informację
    Policjant zawiózl to wszystko do sądu , w sądzie powiedzieli mi że akta sprawy leżą u sędziego tylko jak długo to może tam leżeć? Czy jestem w stanie to jakoś przyspieszyć? . Czy mogę prowadzić samochód bez prawa jazdy i grozi mi tylko za to mandat czy mogą być jakieś inne konsekwencje ?
    Pozdrawiam

    1. Szanowny Panie Anonimie

     1. Tak jak napisałem Panu w poprzedniej wiadomości, Sąd ma 14 dni (od otrzymania dokumentu prawa jazdy) na wydanie postanowienie odnośnie jego zatrzymania lub nie, na razie nie da się nic przyśpieszyć, po prostu musi Pan czekać na postanowienie;

     2. Co do zasady do momentu uprawomocnienia się postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy (np. takiego którego Pan nie zażali) może Pan poruszać się pojazdami mechanicznymi z jedynym narażeniem otrzymania mandatu karnego za brak dokumentu prawa jazdy w wysokości do 250 złotych.

     Pozdrawiam

 4. Dobry wieczór.
  Dnia 1.08.2018 r. jechałam rowerem,widząc,że z uliczki wysunął się samochód zjechałam bliżej prawego krawężnika zatrzymalam się aby udzielic pierwszeństwa przejazdu. Znalazlam się po lewej stronie kierowcy, który bedąc obruconym w swoją prawą stronę skręcil kolami pojazdu i wjechał we mnie. Upadając na ziemię rozcięlam głowę,oczywiscie rower nadaje sie do wyrzucenia. Przyjechała policja oraz pogotowie na miejsce zdarzenia, zostałam zabrana do szpitala gdzie zszyto mi glowę. W szpitalu policjanci podczas rozmowy ze mną mieli ustaloną wersję zdarzenia,mowili że mimo,że jestem poszkodowana to jestem winna. Zaznaczam,że caly czas byłam w szoku. Oczywiście policjanci poinformowali mnie,że sa tak wspanialomyslni że mnie pouczają,nie dostanę mandatu,mam się zdecydować czy przyjmuję na siebie winę bo w sądzie i tak nie wygram. Tak mnie zmanipulowali,że zgodziłam się przyjąć na siebie winę za całe zdarzenie. Jednak nie jest to zgodne z prawdą,dlatego chcialabym odwołac swoją decyzję. Jestem niewinna,ustąpiłam pierwszeństwa,nie naruszyłam przepisów drogowych. Proszę napisać co mogę zrobić w celu wyjaśnienia całego zdarzenia.

  1. Szanowna Pani Liliano

   Dziękuję za przesłane informacje, jednakże proszę o sprecyzowanie czy ostatecznie dostała Pani mandat czy tylko pouczenie?

   Pozdrawiam

 5. Dzień dobry Panie Sławomirze.
  Jestem jednym z dwóch poszkodowanych (aut) w kolizji drogowej. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Wezwana Policja wypełniła papierki. Prowadzący sprawę wyraźnie nie jest zainteresowany jakoś specjalnie prowadzeniem tej sprawy ze względu na brak sprawcy. Na chęć zgłoszenia wniosków o zebranie materiału monitoringu byłem wyraźnie zbywany, tak że nawet nie otrzymałem odpowiedzi w jaki sposób się je zgłasza. Jak wiadomo z braku AC ubezpieczyciel nie wypłaci złotówki, a auto rozbite. Jakie skuteczne czynności można podjąć w takiej sytuacji?
  Pozdrawiam.

  1. Szanowny Panie Edwardzie

   Abym mógł udzielić Panu bardziej szczegółowej porady, potrzebuję dodatkowych informacji, w związku z czym zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 6. witam spowodowałem wypadek w ktorym na pasach został potrącony rowerzysta na zielonym świetle, uraz powyżej 7 dni PJ zostało zatrzymane, mam czekać na telefon odnośnie terminu rozprawy, jak sie do tego przygotować oraz jakie są szanse ,że strace uprawnienia jeżeli to jest moja pierwsza tego rodzaju sprawa. co w tym wypadku powinienem zrobic. rowerzysta ma tylko skręcenie stawu kolanowego

  1. Szanowny Panie Macieju

   1. Na pewno dużo zależy od przyjętej przez Pana taktyki procesowej, od tego jakiej treści złoży Pan wyjaśnienia, a także od samych okoliczności zdarzenia, dlatego abym mógł udzielić Panu bardziej szczegółowej porady, potrzebuję dodatkowych informacji, w związku z czym zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428;

   2. Dodam, iż na Pana miejscu już teraz kontaktowałbym się z jednostką policji, która dokonała zatrzymania Pana prawa jazdy, celem ustalenia policjanta zajmującego się Pana sprawą, do którego Pan zadzwoni i zapyta się co z prawem jazdy, czy go Panu oddadzą czy jednak wyślą go do sądu lub prokuratury. W zależności od uzyskanej odpowiedzi, możliwie, iż trzeba będzie podjąć w miarę szybko stosowne kroki np. sporządzenie i wysłane do sądu lub prokuratury wniosku o zwrot dokumentu prawa jazdy.

   Pozdrawiam

 7. Witam serdecznie.!Jeśli mlody czlowiek spowodował kolizje ,odbyla.sie sprawa sadowa dostał dwa lata w zawieszeniu i kuratora ,i teraz kiedy mija juz.czas kary nagle dostaje pismo ze zabieraja.mu prawo jazdy .Na.jaki okres zostaje.mu prawo jazdy zabrane i czy jest mozliwosc ze musi na nowo zdawac Egzamin?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.