Wypadek drogowy postępowanie

Wypadek drogowy postępowanie

Według polskiego prawa karnego za wypadek drogowy co do zasady odpowiada osoba która go umyślnie bądź nieumyślnie spowodowała jednocześnie naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz dodatkowo jeżeli w wyniku takiego wypadku inna osoba odniosła uszczerbek na zdrowiu trwający powyżej 7 dni. W praktyce to czy nasz czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo (wypadek drogowy) czy jako wykroczenie (kolizja drogowa) zasadniczo zależy właśnie do okresu trwania uszczerbku na zdrowiu osoby pokrzywdzonej. Dlatego tak ważnym jest bieżące kontrolowanie przebiegu leczenia osoby pokrzywdzonej czy jej pobytu w szpitalu, ponieważ każdy dzień będzie miał niebagatelne znaczenie dla przyjętej kwalifikacji czynu, a także co do dalszego przebiegu postępowania. W niektórych przypadkach dobrze jest zweryfikować czy uszczerbek na zdrowiu u osoby pokrzywdzonej faktycznie trwał dłużej niż 7 dni (czasami bowiem zdarza się, iż powstały uszczerbek np. nie miał związku ze zdarzeniem w którym uczestniczyliśmy, a organ prowadzący postępowanie tego należycie nie zweryfikował).

Ważne!, jeżeli osobą pokrzywdzoną jest dla nas osoba najbliższa (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) ściganie przestępstwa – wypadek drogowy następuje na jej wniosek, w innych sytuacjach ściganie tego przestępstwa następuje z urzędu (tj. co do zasady wszczynane jest przez policję).

Kary za spowodowanie wypadku drogowego

Wypadek drogowy jest traktowanay jako przestępstwo (art. 177 i 178 kodeksu karnego) i za to co do zasady za jego spowodowanie grozi:

a) kara pozbawienia wolności do lat 3 – w typie podstawowym (art. 177 § 1 kodeksu karnego);

b) kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – jeżeli następstwem wypadku jest śmierć osoby pokrzywdzonej, albo ciężki jej uszczerbek na zdrowiu (art. 177 § 2 kodeksu karnego);

c) kara pozbawienia wolności w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę – jeżeli sprawca wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, był pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia (art. 178 § 1 kodeksu karnego);

d) kara pozbawienia wolności nie niższa niż dwa lata, do górnej granicy ustawowego zagrożenia karą zwiększonego o połowę – jeżeli sprawca wypadku (którego następstwem jest śmierć osoby pokrzywdzonej, albo ciężki jej uszczerbek na zdrowiu) znajdował się w stanie nietrzeźwości, był pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia (art. 178 § 1 kodeksu karnego);

e) zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat – może zostać orzeczony za popełnienie przestępstwa w typie podstawowym (art. 177 § 1 Kodeksu karnego);

f) zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do 15 lat – zostaje orzeczony obligatoryjnie jeżeli sprawca wypadku w typie podstawowym (art. 177 § 1 kodeksu karnego) znajdował się w stanie nietrzeźwości, był pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia;

g) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio – zostaje orzeczony obligatoryjnie jeżeli sprawca wypadku którego następstwem jest śmierć osoby pokrzywdzonej, albo ciężki jej uszczerbek na zdrowiu (art. 177 § 2 kodeksu karnego) znajdował się w stanie nietrzeźwości, był pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia – chyba, że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami w których sąd może odstąpić od orzekania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów;

h) obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem na rzecz osoby pokrzywdzonej szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienie za doznaną przez osobę pokrzywdzoną krzywdę – może zostać orzeczony w zależności od okoliczności sprawy albo zostaje orzeczony obligatoryjnie jeżeli osoba pokrzywdzona lub inna osoba uprawniona złoży odpowiedni wniosek. Ważne! Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej przez osobę pokrzywdzoną części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.

Wypadek drogowy co zrobić

a) co do zasady jeżeli nie byliśmy wcześniej karani za popełnienie umyślnego przestępstwa, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. przyznajemy, iż to my faktycznie naruszyliśmy zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym) to można spróbować skorzystać z instytucji warunkowego umorzenia postępowania które daje szansę na modyfikację grożącej nam kary np. zamiast kary pozbawienia wolności w zawieszeniu brak kary pozbawienia wolności, zamiast np. 1 roku zakazu prowadzenia pojazdów brak zakazu prowadzenia pojazdów, nadto trzeba będzie liczyć się z naprawieniem wyrządzonej osobie pokrzywdzonej szkody lub zadośćuczynienie doznanym przez nią krzywd, jednakże co najważniejsze, dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania nie będziemy widnieć w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana;

b) natomiast jeżeli są wątpliwości co do okoliczności zdarzenia, uważamy, że to „osoba pokrzywdzona” jest wyłącznie winna w powstaniu wypadku lub istotnie się do niego przyczyniła, są wątpliwości co do okresu trwania uszczerbku na zdrowiu osoby pokrzywdzonej to warto spróbować powalczyć albo o zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego nam czynu z przestępstwa (wypadek drogowy art. 177 § 1 kodeksu karnego) na wykroczenie (kolizja drogowa art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń) za które grozi zdecydowanie łagodniejsza kara (najczęściej kara grzywny) lub nawet o wyrok uniewinniający.

Wypadek drogowy pomoc prawna

Wypadek drogowy jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw związanych z ruchem drogowym za którego popełnienia grożą dotkliwe kary (przede wszystkim kara pozbawienia wolności), dlatego jeżeli dojdzie do sytuacji w której otrzymamy zarzuty spowodowania wypadku drogowego należy dokładnie przeanalizować stan faktyczny sprawy, zweryfikować treść opinii biegłego (jeżeli ta w sprawie została sporządzona, pod kątem ustalenia czy nie zawiera błędów, nieścisłości), zeznania świadków zdarzenia itd. tak aby wybrać najbardziej korzystne w danej sytuacji rozwiązanie (np. próba zmiany wypadku drogowego na kolizję drogową) oraz aby zminimalizować ryzyko otrzymania surowej kary lub nawet aby doprowadzić do uniewinnienia.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami.

Zatrzymanie prawa jazdy po wypadku – konsekwencje, jak się zachować? https://legalnajazda.pl/zatrzymanie-prawa-jazdy-po-wypadku/

Źródło: http://www.eglin.af.mil Licencja: creativecommons.org

132 thoughts on “Wypadek drogowy postępowanie

 1. Witam spowodowałem wypadek drogowy bo skręciłem w lewo na zielonym świetle nie przepuściłem samochodu z naprzeciwka i on we mnie wjechał.Podczas wypadku ucierpiała moja dziewczyna która jechała ze mną, ma złamane biodro. Policja zatrzymała mi prawo jazdy i powiedzieli że sprawa trafi do sądu. Na ile mogą zatrzymać mi prawo jazdy

  1. Szanowny Panie Anonimie

   To wszystko zależy od przyjętej kwalifikacji prawnej czynu, od okoliczności zdarzenia, a także od tego od obrażeń które doznały osoby prowadzę samochodem który w kierowany przez Pana samochód uderzył. Jeżeli Pana czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie to prawo jazdy może zostać zatrzymane na okres od 6 miesięcy do 3 lat, natomiast jeżeli Pana czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo to prawo jazdy może zostać zatrzymane od roku do 15 lat.

   Pozdrawiam

 2. Witam, 5 dni temu spowodowalem wypadek, z poczatku zdarzenie bylo traktowane jako kolizja niestety jednego z pieciu pasażerów w podszkodowanym aucie zabrano do szpitala (rozciety łuk brwiowy) dzisiaj pojechalem na komisiariat, pani na recepcji sprawdzila w komputerze i powiedziala ze byl to wypadek, jest jeszcze szansa na kolizje?pozdrawiam

 3. Witam spowodowalem wypadek jedna osoba z poszkodowanego samochodu pojechała do szpitala , aczkolwiek po 4 godzinach wyszła z niego. Policjant na przesłuchanie powiedział że zostało to uznane jako kolizja. Policjanci zabrali mi prawo jazdy i sprawa została skierowana do sąd. Miało to miejsce 3 lipca dziś mija pprawie miesiąc ja nie dostałem żadnej informacji ani z sądu ani z policji co się z moją sprawa dzieje . Co mogę z tym zrobić gdzie się zwrócić gdyż prawo jazdy jest mi nie zbędne do codziennego funkcjonowania? Ile takie coś może trwać bez żadnego odzewu ?

  1. Szanowny Panie Anonimie

   1. Zalecam skontaktować się z jednostką policji która dokonała zatrzymania Pana prawa jazdy celem ustalenia policjanta zajmującego się Pana sprawą oraz sygnatury sprawy. Po ustaleniu policjanta zajmującego się Pana sprawą proszę się z nim skontaktować celem ustalenia czy i gdzie prawo jazdy zostało lub zostanie skierowane, czy do sądu (wykroczenie) czy do prokuratury (przestępstwo) które będę wydawać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy na czas trwania postępowania;

   2. Zasadniczo już jakieś postanowienie powinien Pan otrzymać (policja ma 7 dni na jego przesłanie do sądu lub prokuratury, natomiast sąd lub prokuratura mają 14 dni na wydanie postanowienia od momentu otrzymania prawa jazdy).

   Pozdrawiam

   1. Dziękuję za informację
    Policjant zawiózl to wszystko do sądu , w sądzie powiedzieli mi że akta sprawy leżą u sędziego tylko jak długo to może tam leżeć? Czy jestem w stanie to jakoś przyspieszyć? . Czy mogę prowadzić samochód bez prawa jazdy i grozi mi tylko za to mandat czy mogą być jakieś inne konsekwencje ?
    Pozdrawiam

    1. Szanowny Panie Anonimie

     1. Tak jak napisałem Panu w poprzedniej wiadomości, Sąd ma 14 dni (od otrzymania dokumentu prawa jazdy) na wydanie postanowienie odnośnie jego zatrzymania lub nie, na razie nie da się nic przyśpieszyć, po prostu musi Pan czekać na postanowienie;

     2. Co do zasady do momentu uprawomocnienia się postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy (np. takiego którego Pan nie zażali) może Pan poruszać się pojazdami mechanicznymi z jedynym narażeniem otrzymania mandatu karnego za brak dokumentu prawa jazdy w wysokości do 250 złotych.

     Pozdrawiam

 4. Dobry wieczór.
  Dnia 1.08.2018 r. jechałam rowerem,widząc,że z uliczki wysunął się samochód zjechałam bliżej prawego krawężnika zatrzymalam się aby udzielic pierwszeństwa przejazdu. Znalazlam się po lewej stronie kierowcy, który bedąc obruconym w swoją prawą stronę skręcil kolami pojazdu i wjechał we mnie. Upadając na ziemię rozcięlam głowę,oczywiscie rower nadaje sie do wyrzucenia. Przyjechała policja oraz pogotowie na miejsce zdarzenia, zostałam zabrana do szpitala gdzie zszyto mi glowę. W szpitalu policjanci podczas rozmowy ze mną mieli ustaloną wersję zdarzenia,mowili że mimo,że jestem poszkodowana to jestem winna. Zaznaczam,że caly czas byłam w szoku. Oczywiście policjanci poinformowali mnie,że sa tak wspanialomyslni że mnie pouczają,nie dostanę mandatu,mam się zdecydować czy przyjmuję na siebie winę bo w sądzie i tak nie wygram. Tak mnie zmanipulowali,że zgodziłam się przyjąć na siebie winę za całe zdarzenie. Jednak nie jest to zgodne z prawdą,dlatego chcialabym odwołac swoją decyzję. Jestem niewinna,ustąpiłam pierwszeństwa,nie naruszyłam przepisów drogowych. Proszę napisać co mogę zrobić w celu wyjaśnienia całego zdarzenia.

  1. Szanowna Pani Liliano

   Dziękuję za przesłane informacje, jednakże proszę o sprecyzowanie czy ostatecznie dostała Pani mandat czy tylko pouczenie?

   Pozdrawiam

 5. Dzień dobry Panie Sławomirze.
  Jestem jednym z dwóch poszkodowanych (aut) w kolizji drogowej. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Wezwana Policja wypełniła papierki. Prowadzący sprawę wyraźnie nie jest zainteresowany jakoś specjalnie prowadzeniem tej sprawy ze względu na brak sprawcy. Na chęć zgłoszenia wniosków o zebranie materiału monitoringu byłem wyraźnie zbywany, tak że nawet nie otrzymałem odpowiedzi w jaki sposób się je zgłasza. Jak wiadomo z braku AC ubezpieczyciel nie wypłaci złotówki, a auto rozbite. Jakie skuteczne czynności można podjąć w takiej sytuacji?
  Pozdrawiam.

  1. Szanowny Panie Edwardzie

   Abym mógł udzielić Panu bardziej szczegółowej porady, potrzebuję dodatkowych informacji, w związku z czym zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 6. witam spowodowałem wypadek w ktorym na pasach został potrącony rowerzysta na zielonym świetle, uraz powyżej 7 dni PJ zostało zatrzymane, mam czekać na telefon odnośnie terminu rozprawy, jak sie do tego przygotować oraz jakie są szanse ,że strace uprawnienia jeżeli to jest moja pierwsza tego rodzaju sprawa. co w tym wypadku powinienem zrobic. rowerzysta ma tylko skręcenie stawu kolanowego

  1. Szanowny Panie Macieju

   1. Na pewno dużo zależy od przyjętej przez Pana taktyki procesowej, od tego jakiej treści złoży Pan wyjaśnienia, a także od samych okoliczności zdarzenia, dlatego abym mógł udzielić Panu bardziej szczegółowej porady, potrzebuję dodatkowych informacji, w związku z czym zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428;

   2. Dodam, iż na Pana miejscu już teraz kontaktowałbym się z jednostką policji, która dokonała zatrzymania Pana prawa jazdy, celem ustalenia policjanta zajmującego się Pana sprawą, do którego Pan zadzwoni i zapyta się co z prawem jazdy, czy go Panu oddadzą czy jednak wyślą go do sądu lub prokuratury. W zależności od uzyskanej odpowiedzi, możliwie, iż trzeba będzie podjąć w miarę szybko stosowne kroki np. sporządzenie i wysłane do sądu lub prokuratury wniosku o zwrot dokumentu prawa jazdy.

   Pozdrawiam

 7. Witam serdecznie.!Jeśli mlody czlowiek spowodował kolizje ,odbyla.sie sprawa sadowa dostał dwa lata w zawieszeniu i kuratora ,i teraz kiedy mija juz.czas kary nagle dostaje pismo ze zabieraja.mu prawo jazdy .Na.jaki okres zostaje.mu prawo jazdy zabrane i czy jest mozliwosc ze musi na nowo zdawac Egzamin?

  1. Szanowny Panie Król

   Młody człowiek najpewniej musiał spowodować wypadek, a nie kolizję, jeżeli otrzymał dwa lata w zawieszeniu i kuratora. Dodatkowo prawo jazdy zostaje mu zabrane do momentu kiedy na nowo nie przejdzie kursu na prawo jazdy oraz kiedy nie zda egzaminu na prawo jazdy.

   Pozdrawiam

 8. Witam uczestniczylam w wypadku samochodowym. Bylam na drodze podporzadkowanej i chcialam przejechac na wprost przez droge z pierwszenstwem. Zatrzymalam sie na znaku Stop porozgladalam sie nic nie jechalo wiec ruszylam w momencie gdy wystawilam maske samochodu na prawy pas drogi z pierwszenstwem poczulam mocne uderzenie. Moj samochod odwrocil sie o 360° a drugi samochod wyladowal jakies 50m dalej na łące. Dodam ze z tego co sie orientuje nie bylo tam wogole sladow hamowania tego pojazdu a 150m wczesniej byl lekki luk. Wszystkie osoby biorace odzial w zdarzeniu (4 osoby) trafily do szpitala na szczescie nikomu nic sie nie stalo. Z tad moje pytanie czy bedzie to tylko i wylacznie moja wina ( wymuszenie ) czy wina bedzie po stonie kierowcy jadacego droga z pierwszenstem za niedostosowanie predkosci do panujacych warunkow. Dodam ze 50siatka pewnie nie jechal zdolajac odwrocic moj samochod skoda kombi warzaca prawie poltorej tony o 360°. Z gory dziekuje za odpowiedz i goraco pozdrawiam.

  1. Szanowna Pani Anno

   1. Z wielką chęcią Pani pomogę, jednakże, aby móc to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428;

   2. Mogę dodać, iż zasadniczo to od Pani wyjaśnień będzie zależeć, czy policja/sąd uznają winę Pani lub drugiego kierowcy.

   Pozdrawiam

   Pozdrawiam

  2. Mój maż miał taki sam wypadek jak Pani, proszę napisać czy zostala Pani z tego uznana za winną, czy osoba, która poruszała się samochodem z pierwszeństwem przejazdu z nadmierną prędkością wyjeżdżając zza łuku zostala uznana za współwinną.

 9. w dniu wczorajszym jechałam dość wąską, drogą chciałam wyminąć samochód jadący z nad przeciwka (na drodze leżała niewielka warstwa śniegu, było ślisko) zjechałam na prawą stronę i koło zjechało mi z asfaltu w wyniku czego wpadłam w poślizg i samochód wjechał na lewy pas. próbowałam uciec w pola jednak pomimo wszystko doszło do zderzenia czołowego z drugim samochodem. wezwałam policję i pogotowie zarówno do siebie jak i do drugiego kierowcy. zostałam zabrana do szpitala ale badania nie wykazały żadnych nieprawidłowości i zostałam puszczona do domu. Pana z drugiego samochodu również zabrało pogotowie do szpitala ale nie wiem co z nim dalej. skarżył się na ból biodra i klatki piersiowej. Okazało się że jechał bez zapiętych pasów. Jestem przerażona nigdy nie byłam w takiej sytuacji nawet mandatu nigdy nie dostałam. Co dalej? Co mi grozi? Dzwoniłam dzisiaj na policję i uzyskałam informację że sprawa jest prowadzona jako wypadek a nie kolizja.
  Mam jeszcze jedno pytanie czy to że ten Pan nie był zapiety w pasy ma jakiś wpływ na moją karę? W sensie że jego obrażenia mogły być mniejsze gdyby miał zapiete pasy i będzie szansa na zlagodzenie w razie czego kary

  1. Szanowny Panie Tos

   1. Teraz najpewniej zostanie Pan przesłuchany w charakterze świadka zdarzenia lub jako podejrzany, dlatego zalecam dobrze się to tych zeznań/wyjaśnień przygotować, aby uniknąć lub umniejszyć grożącej/grożącą kary/karę, która za spowodowanie wypadku co do zasady wynosi 3 lata pozbawienia wolności. Dodatkowo niewykluczone, iż organy prowadzące postępowanie będą chciały zatrzymać Panu prawo jazdy na czas trwania postępowania, dlatego warto też podjąć odpowiednie kroki, aby temu przeciwdziałać;

   2. Oczywiście, jeżeli potwierdzi się, iż drugi kierowca nie miał zapiętych pasów, jest to niewątpliwie przyczynienie się z jego strony do powstałych obrażeń;

   3. W razie dalszych pytań, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 10. Dzień dobry . Mam pytanie dotyczące wypadku . Wypadek był rok temu oczywiście z mojej winy i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Od razu się przyznałem i poddałem karze . Prokurator ani sąd nie zabrał mi prawa jazdy , dostałem zaledwie kare grzywny .Oczywiście po całym zdarzeniu musiałem zrobić psychotesty, które zaliczyłem pozytywnie. Po roku od wypadku przyszło mi pismo iż mam się zgłosić do gminy w sprawie wypadku ( to tak w skrócie). Zadzwoniłem tam o co chodzi .Pani powiedziała że zostaną mi cofnięte uprawnienia . Czy jest to możliwe? że po takim czasie , kiedy ani policja , prokurator ani sąd tego nie zrobili mogą mi cofnąć uprawnienia? dodam że prawo jazdy posiadam od 1,5 roku a w wypadku nie było ofiar lecz wszystkie osoby poszkodowane trafiły do szpitala powyżej 7 dni. Z góry dziękuje za odpowiedz

  1. Szanowny Panie Piotrze

   Niestety, ale w takiej sytuacji cofnięcie uprawnień jest obligatoryjne, ponieważ popełnił Pan wypadku w dwuletnim okresie ochronnym jaki nakłada się na kierowców którzy uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdami. Jedyne co może Pan zrobić to przedłużać uprawomocnienie się wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień. Dopóki decyzja o cofnięciu uprawnień nie będzie prawomocna dopóty będzie mógł Pan co do zasady spokojnie jeździć.

   Pozdrawiam

 11. Czy warto zawierać z poszkodowanym w wypadku ugody? I czy opłacić z własnej woli np. część kosztów leczenia czy rehabilitacji? Chodzi o to czy jest to okoliczność łagodząca i prokurator może wymierzyć mniejszą karę?

  1. Szanowny Panie Kierowco

   Na pewno można wpłacić jakąś kwotę na poczet przyszłej kary na konto podane przez prokuratora. Oczywiście jakaś dodatkowa pomoc z Pana strony skierowana w stron pokrzywdzonego powinna zostać pozytywnie odebrana i powinna wpłynąć na wymiar ewentualnej kary.

   Pozdrawiam

   1. dziękuję. a czy na przesłuchaniu przez policję zostanie mi zaproponowane dobrowolne poddanie się karze i by sprawa odbyła się zaocznie?

    1. Szanowny Panie Kierowco

     Niewykluczone, że tak, zostanie zaproponowane. Jednakże dobrowolne poddanie się karze nie zawsze równa się warunkowemu umorzeniu postępowania.

     Pozdrawiam

 12. jeżeli zostanę uznany sprawca wypadku (uszczerbek powyżej 7 dni u poszkodowanego) czy sąd zamiast kary pozbawienia wolności może udzielić kary grzywny lub innej ?

  1. Szanowny Panie Kierowco

   Oczywiście może zasądzić karę grzywny lub np. orzec nawiązkę, zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonego, jednakże głównie zależy to od Pana wyjaśnień oraz w jakiej formie zapadnie rozstrzygnięcie.

   Pozdrawiam

 13. Witam 2 tyg. Temu brałem udział w wypadku samochodowym , w którym brało udział 3 samochody , podczas manewru wyprzedzania na lini przerywanej gdzie nie było zakazu wyprzedzania , gdy wyprzedzałem samochód Marki Peugeot zajechał mi drogę nie patrząc w lusterko ani nie włączając kierunku i w wyniku tego zdarzenia uderzył mi w prawe nad kole i wylądowałem w rowie samochód nadaje się do kasacji…

  W wypadku nogę złamał pasażer mojego samochodu , oba pojazdy zarekwirowała policja…

  Po 2 tyg. Nie wiem na czym stoję Policja nie chce mi wydać kluczyków z samochodu który został zabrany , na skutek tego nie mogę skończyć zlecenia w terminie , ani starać się o samochód zastępczy gdyż wiem że jestem nie winny a nie mam danych sprawcy…

  Oczywiście mandatu nikt nie otrzymał , ani ja ani sprawca , czy muszę czekać aż sprawę rozstrzygnie sąd ?? By starać się o samochod zastępczy ???

  Samochód który został skasowany woził pracowników i materiały do pracy a teraz zostałem bez samochodu i z nie dokonczoną inwestycją…

  Co dalej ?? Czy należy mi się już samochód zastępczy ???

  Proszę o pomoc pozdrawiam

  1. Szanowny Panie VW cendy

   Z wielką chęcią Panu pomogę, jednakże, aby móc to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 14. Witam

  W pazdzierniku ubiegłego roku miałem wypadek motocyklowy, policja na miejscu zdarzenia nie ustaliła sprawcy. Manewr wyprzedzania rozpocząłem na linii przerywanej, wyprzedzałem 5 samochodów na wysokości trzeciego samochodu rozpoczęła się linia ciągła, jako iż nic nie jechało z naprzeciwka i nie było miejsca schowac sie między wyprzedzane samochody uznałem za bezpieczniejsze dalsze kontyunuowanie wyprzedzania, pierwszy samochod z tej „kolumny” bez zasygnalizowania skrecił w lewo w momencie kiedy juz byłem na równi z nim tak że uderzyłem bokiem w połowie drzwi i przedni błotnik……..
  Jest maj do tej pory sprawca/winny nie został ustalony, sprawa o przestepstwo (zona dluzej niz 7 dni w szpitalu) umożona i dalej zadnych wiesci.

  Moje pytanie brzmi gdzie moge zaczerpnąć informacji co dzieje sie teraz z tą sprawą? Jak długo może to jeszcze trwać? Czy jestem w błędzie uważając że w tej sytuacji jest to minimum wina obopólna?

  Pozdrawiam i zycze bezpiecznej jazdy wszystkim

  1. Szanowny Panie Bartku

   1. Najlepiej zadzwonić do jednostki policji w której prowadzone jest postępowanie, ustalić policjanta prowadzącego sprawę, skontaktować się z nim i od niego uzyskać wszystkie informacje dotyczące Pana sprawy;

   2. Takie sprawą mogą trwać nawet rok, dwa lata albo i dłużej, wszystko zależy od ilości przeprowadzanych czynności, ilości świadków do przesłuchania, itd.;

   3. To najpewniej stwierdzi biegły, o ile zostanie powołany.

   Pozdrawiam

 15. Witam tydzień temu spowodowałam wypadek niestety z mojej winy. Samochód po mojej prawej zatrzymał się by przepuścić pieszych ja jadąc lewym pasem nie dostrzegłam że się zatrzymał i potracilam na pasach kobietę. Auto zatrzymałam I wybieglam do poszkodowanej.bedac w szoku nie włączyłam awaryjnych.swiadek wypadku wolał abym się wróciła i włączyła awaryjne. Inni świadkowie pomagali kobiecie. Wróciłam do samochodu aby wlaczyc awaryjne następnie pan ten krzyczał abym zjechała z drogi i stanęła w bezpiecznym miejscu. A więc zajechalam na boczny parking A następnie udałam się do poszkodowanej była karetka oraz policja. W zeznaniach opisałam całe zdarzenie. Kobieta miała obrażenia reki I głowy. Zabrała ja karetka. Niestety nie udało mi się uzyskać żadnego kontaktu. Auto zostało zabrane na kontrolę hamulców (kontrola wykazala ze hamulce sprawne),zostało też uszkodzone wiec zawieszono mi dowód rejestracyjny po naprawie i przeglądzie mam zgłosić się po odblokowanie. Mija już ponad tydzień dzwoniąc na policję dowiedziałam się tylko że kobiete wypuszono że szpitala, nie chciano mi udzielić informacji czy przebywała kilka dni w szpitalu czy od razu ja wypuszczono i jakie ma obrażenia wiem tylko że nie przebywała więcej niż 7 dni nie chcieli mi udzielić wiecje informacji. Od policjanta wiem że sprawa jest w toku mówił coś o biegłym medycznym aby ustalić czy uszczerbek przewyższa 7 dni. Czego mogę się spodziewać i jak długo czekać aż zapadnie decyzja. Prawa jazdy mi nie zabrali. Czy mogą to zrobić? Czy sprawa trafi do sadu?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Szanowna Pani Ewo

   Z wielką chęcią udzielę szczegółowych odpowiedzi na zadanie przez Panią pytania, jednakże, aby móc to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 16. 03. 05 miałam wypadek, skrecajac w lewo na zielonym świetle na skrzyżowaniu kolizyjnym nie ustopilam pierwszeństwa wjechał w nas samochód z czego ja i dwie moje pasażerski wyladowalysmy w szpitalu, mama ma połamane zebra obojczyk i biodro jest po operacji odmy plucnej, ciotka ma połamane biodro i złamanie kości kulszowej, kości krzyżowej, wyrostków kolczystych i stluczenie nerki, ja miałam uszkodzenia mechaniczne kręgosłupa i szyji przebywała 4 dni w szpitalu, jakie konsekwencje mnie czekają dodam że mam angielskie prawo jazdy i do tej pory nikt z policji się że mną nie kontaktował

  1. Szanowna Pani Katarzyno

   Z wielką chęcią udzielę szczegółowych odpowiedzi na zadanie przez Panią pytania, jednakże, aby móc to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 17. Witam około miesiąca temu otrzymalam wyrok sądowy warunkowo umarzajacy postępowanie karne wobec mnie, chodziło o wypadek drogowy. Policjant poinformował mnie że zostanę również skierowana na tzw. psychotesty. Wypadek był prawie pół roku temu A ja dalej nie otrzymałam takiego skierowania. Czy policja ma jakis określony czas na skierowanie mnie na takie badanie? Z góry dziękuję za odp.

  1. Szanowna Pani Paulino

   Skierowanie na psychotesty co do zasady wydaje wydział komunikacji, który wydawał dokument prawa jazdy, niemniej nie ma on ściśle określonego terminu w którym ma to uczynić, może to zrobić miesiąc, dwa, a nawet rok i dłużej po rozprawie.

   Pozdrawiam

 18. Dzień dobry, Mam taki problem, mój tata kilka dni temu spowodował wypadek (nawet nie wypadek tylko kolizję, ewidentnie naruszył przepisy, ale nie było osób poszkodowanych powyżej 7 dni). Początkowo policjant oddał prawo jazdy i powiedziała, żeby w poniedziałek przyjść na komendę po resztę papierów (a tym dowód rejestracyjny).
  Kiedy zadzwoniłam do niego wczoraj po pierwsze początkowo w ogóle nie pamiętał sprawy (nie jest to duże miasto, raczej miasteczko), a potem zaczął mówić o skierowaniu sprawy do sądu itp. Nie bardzo to rozumiem. No i nie wiem co mam robić. Na jakiej podstawie chce kierować spraw do sądu
  Pozdrawiam

  1. Szanowna Pani Renato

   1. Trudno mi na ten moment jednoznacznie udzielić odpowiedzi na jakiej podstawie policjant chce skierować sprawę do sądu, ale najpewniej skoro Pani ojciec nie otrzymał mandatu karnego na miejscu zdarzenia to w takiej sytuacji zasadniczo jest kierowany wniosek o ukaranie do sądu. Na ten moment, ewentualnie, proszę ponowić próbę kontaktu z policjantem i zapytać się czy będzie chciał Pani ojca przesłuchać, jeżeli tak to kiedy. Do takiego przesłuchania zalecam dobrze się przygotować;

   2. W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 19. Witam wczoraj dołączając się do ruchu do drogi na której był korek ktoś mnie wpuścił lecz nie widziałem motocykla wyprzedzającego kolumnę aut, pan który mnie wpuszczal też nie widział, stanąłem w miejscu prawie całym autem na pasie i motocykl wjechał w moje auto poszkodowany ma złamana rękę, sprawa trafiła do sądu a ja mam zabrane prawo jazdy, jakiej kary mogę sie spodziewać, nigdy nie byłem karany prawo jazdy mam 3 lata, mam 21 lat. Policja na miejscu powiedziała że są okoliczności łagodzące z tytułu że zostałem wypuszczony przez kogoś innego i ze droga jest źle skonstruowana to znaczy na wyjeździe nie ma Lini ciągłej tj. Zakazu wyprzedzania choć kilometr dalej jest identyczny zjazd i tam juz linia ciągła jest.

  1. Szanowny Panie Krzysztofie

   1. W takiej sytuacji, najpewniej czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo za co grozi co do zasady kara pozbawienia wolności do 3 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów, niemniej, jak Pan to dobrze rozegra, złoży dobrej treści wyjaśnienia to może uda się Panu uzyskać warunkowe umorzenie postępowania, nawiązkę w wysokości do 2, 3 tysięcy złotych, bez kary pozbawienia wolności oraz bez zakazu prowadzenia pojazdów;

   2. W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 20. Witam, mąż miał wypadek drogowy, wpadł w poślizg jechal sam i tylko on ma lekkie obrażenia, niestety był wczorajszy czyli nietrzezwy. Auto na parking policyjny, prawojazdy zabrane, jak dlugo moze potrwac cala sprawa i co mu grozi, jest możliwość zeby zostalo uznane za kolizje a nie wypadek? Nigdy wcześniej nie zdarzylo mu się kierować pod wplywem, i jest niekaralny.

  1. Szanowna Pani Moniko

   1. Jeżeli nie było innych poszkodowanych to najpewniej sprawa zostanie zakwalifikowana jako kolizja drogowa za co grozi kara grzywny do 5000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Dodatkowo jeżeli stężenie alkoholu będzie wskazywało do 0,25 mg to sprawa kolizji i jazdy pod wpływem alkoholu najpewniej zostaną połączone w jedną sprawę, natomiast jeżeli stężenie alkoholu przekroczy 0,25 mg to najpewniej będzie prowadzona sprawa osobno za kolizję i osobno za jazdę pod wpływem alkoholu;

   2. Postępowanie może trwać miesiąc, dwa, trzy, albo i dłużej, to przede wszystkim zależy od przyjętej taktyki procesowej przez Pani męża, od obłożenia innymi sprawami organów prowadzących sprawę oraz od czynności, które trzeba będzie wykonać;

   3. W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 21. Witam. Jestem kierowca zawodowym. Trzy tygodnie temu miałem wypadek drogowy a mianowicie podczas wyjeżdżania na drogę krajowa z marketu (gdzie miałem dostawę towaru) w prawo po przepuszczeniu pojazdów z pierszenstwem ruszyłem ciężarówka i pod moim tylnym kołem znalazła się 82 letnia pani która w czasie kiedy stałem musiała omijać mój pojazd i być blisko koła. Zadzwoniłem na 112 i udzielałem pomocy poprzez zatamowanie krwawoacych łydek. Zabrano mi prawo jazdy a Pani ponoć umarła w szpitalu 5 dni później. Z autem i że mną było wszystko wporzadku hamulce na hamowni, tachograf itd. Po całym zdarzeniu składałem zeznania. Dziś przyszło pismo ze prokurator nie widzi potrzeb zatrzymania prawa jazdy i że mi je oddaja a postępowanie nadal się toczy. Jak powinienem teraz postąpić, co zrobić?

  1. Szanowny Panie Kierowco

   Z wielką chęcią Panu pomogę, jednakże, aby móc to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

  2. Witam, brat miał wypadek drogowy(był kierowcą) Auto jest do kasacji. Dwóch pasażerów jechało najprawdopodobniej bez pasów(brat zeznał, że nie wie czy mieli pasy ale im kazał je zapiąć). 3 osoby trafiły do szpitala, dwie na tem moment wiadomo że nie mają poważnych obrażeń( w tym jedna która z auta wypadła). Druga osoba która wypadła z auta to kuzynka(córka brata matki) i tu już wiadomo że obrażenia na 90% będą powyżej 7 dni(złamane żebra) jednak jest to bliska rodzina. Brat zeznał też, że hamował przed zakrętem i mu się koła zablokowały, jednak przyznał się też że jechał z nadmierną prędkością. Brat ma prawo jazdy 5 lat. Żadnych dokumentów bratu nie zabrali i powiedzieli, że będą czekać czy właśnie obrażenia pasażerów nie będą powyżej 7 dni.

   I tu jest pytanie czy to, że osoba powyżej 7 dni jest bliska rodzina(kuzynka w dodatku niepełnoletnia) nie oznacza że to ona by musiała złożyć wniosek o rozprawę czy jest to z urzędu. Druga kwestia jest zapiętych pasów, jeśli brat kazał im zapiąć pasy a oni prawdopobnie powiedzieli mu że: „ok” a mimo tego pasów nie zapieli czy będzie to czynnością łagodząca? Bo prawdopodobnie przez to są obrażenia. I też jak się zachować dalej, sprawa jest świeża(nie minęło 7 dni od wypadku) i jakie by były tego konsekwencje. I czy da się uniknąć wyroku sądowego i zakwalifikować to jaka zwykła grzywnę lub kolizję drogową?

   1. Szanowny Panie Kamilu,

    odpowiadając na Pana pytania wskazać należy, że w świetle kodeksu karnego kuzynka nie jest traktowana jako osoba najbliższa dla brata, a więc postępowanie w tej sprawie będzie toczyło się z urzędu i prokuratura nie potrzebuje wniosku kuzynki o ściganie.

    Jeżeli chodzi o brak zapiętych pasów to fakt poinformowania pasażerów o konieczności zapięcia pasów nie zwalnia brata z odpowiedzialności za brak ich zapięcia przez nich. Jeżeli pasażerowie pomimo poinformowania przez brata nie zapięli pasów to brat powinien odmówić jazdy do czasu zapięcia pasów przez pasażerów. Oczywiście kwestia niezapięcia pasów przez pasażerów pomimo poinformowania o tym przez brata będzie brana przez Sąd pod uwagę przy ocenie stopnia zawinienia brata i wysokości kary.

    Z uwagi na obrażenia kuzynki sprawa zostanie zakwalifikowana najprawdopodobniej jako przestępstwo z art. 177 KK, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto za to przestępstwo Sąd może (ale nie musi) orzec zakaz prowadzenia pojazdów – który zaczyna się od roku a może wynieść nawet 15 lat. W sprawie można walczyć o tzw. warunkowe umorzenie postępowania, które charakteryzuje się tym, że nie jest to skazanie, a więc brat będzie traktowany jak osoba niekarana.

    Pozdrawiam

    1. Witam,
     Niestety okazało się, że dwoje osób ma złamane żebra(kuzynka i pasażer z tyłu z zapiętymi pasami) czyli oboje powyżej 7 dni. I trzecia osoba która wypadła z auta, ma najpoważniejsze obrażenia. Czeka na operacje kręgosłupa i jest w stanie ciężkim na silnych lekach. Cały czas jesteśmy w kontakcie z poszkodowanymi. Od wypadku nie minęło kilka dni. Brat aktualnie nie pamięta wypadku i zeznań ktore składał bezpośrednio po wypadku. Nie został wgl przebadany przez pogotowie, a na pewno był w szoku po wypadku bo rozmawiając z nim gdy policja go wypuściła było słychać problemy z wysłowieniem się. Tez jeden z policjantów był niezbyt miły łagodnie to okreslajac(krzyczał na brata by nie kręcił i mówił mu ze tak nie było i ze ma mówić jeszcze raz tylko prawdę). Brat od razu udzielił tez pomocy kuzynce, każą nie ruszać chłopaka najbardziej poszkodowanego(bolały go plecy) żeby go nie uszkodzić do czasu przyjazdu karetki. Policja powiedziała mu ze jechał około 170, brat zeznawał ze o wiele mniej. Czy brat w takim wypadku będzie musiał jeszcze raz zeznawać na policji? Bo podał do siebie numer telefonu i e-mail do kontaktu(bo telefon się zgubił). Czy dopiero jak będzie wezwanie do sądu. I czy w tym przypadku gdzie wiadomo ze dwoje ma zebra złamane i dobre prognozy(za kilka dni maja zostać wypuszczone ze szpitala) a jeden ma ciężkie obrażenia i po prostu czekamy na to co się dalej wydarzy. Nie pogorszy i tak fatalnej już sytuacji?

     Jeszcze co do kwestii pasów, brat twierdzi ze gdy jechali w jedna stronę mieli zapięte. A gdy wracali mogli odpiac(z samochodu nie wysiadali). Brat był trzeźwy i policja powiedziała ze to będzie na jego korzyść.

     1. Zapomniałem tez dodać, że aktualnie żadna z rodzin nie ma pretensji do brata o wydarzenia. Sam brat jest załamany i tak tą sytuacja i staramy się go nie dołować i nie informować o stanie chłopaka z najcięższymi obrażeniami.

     2. Szanowny Panie Kamilu,

      sprawa jest zatem poważna. Przy tak licznych i poważnych obrażeniach na pewno zostanie to zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 177 KK. Realny jest również zakaz prowadzenia pojazdów. Czy bratu zatrzymano prawo jazdy na miejscu zdarzenia?

      To co mówił brat na miejscu zdarzenia policjantom nie stanowi jego wyjaśnień. Dopiero musi być wezwany na przesłuchanie gdzie zostanie pouczony o swoich prawach jako podejrzany i wtedy będzie mógł złożyć wyjaśnienia. Na razie minęło kilka dni dlatego jeszcze nie został wezwany. Ponadto policjanci czekają na pewno na opinie biegłych co do obrażeń bo to jest im potrzebne do odpowiedniego zakwalifikowania sprawy i postawienia ewentualnych zarzutów.

      W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 783031273.

      Pozdrawiam

 22. Policja za spowodowanie wypadku zabrała mi prawo jazdy, pisałem o tym tutaj 3 tygodnie temu. w czasie postępowania zostało mi ono oddane czy sąd może zabrać je ponownie?

  1. Szanowny Panie Krzysztofie

   Oczywiście, zawsze taka możliwość istnieje, jednakże jeżeli złożył Pan dobre wyjaśnienia + jeżeli rozsądnie poprowadzi Pan sprawę, myślę, że raczej sąd już prawa jazdy nie powinien zabierać.

   Pozdrawiam

 23. Witam. 30.06.19 miałem wypadek, w momencie skrętu w lewo zostalełem potracony przez wyprzedzające auto. Zostalem zabrany do szpitala na 3 dni, policja kontaktowala sie ze mna raz w sprawie zlozenia zeznan i od ponad miesiaca cisza. Ile moze trwac taka sprawa w sadzie? Policka stwierdzila jego wine, sam tez sie do niej poczuwa, ale nie moge wystapic o odszkodowanie dopoki nie dostane wyroku.

  1. Szanowny Panie Adamie

   To zależy od szybkości działania organów prowadzących sprawę, od czynności, które należy wykonać, od obłożenia sprawami organów, które prowadzą sprawę, itd. Z reguły w tożsamych sprawach są powołani biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych lub biegli z zakresu medycyny, którzy będą np. badać czy doznane przez Pana obrażenia kwalifikują się na wykroczenie czy na przestępstwo. Toteż sprawa może trwa, dwa, trzy miesiące, a nawet rok. Niemniej zalecam raz na dwa, trzy tygodnie kontaktować się z funkcjonariuszem policji prowadzącym sprawę celem uzyskiwania informacji na jaki etapie jest sprawa.

   Pozdrawiam

 24. Witam. Dnia 11.08.2019 miałem wypadek czy kolizję nie wiem jak to kwalifikowane będzie. W tym zdarzeniu uczestniczyło 5 aut. Moją dziewczynę wzięli do szpitala gdzie była 4 godz. (kilka obtłuczeń). Po za nią nikomu nic poważnego się nie stało. Mi wydano pokwitowanie do prowadzenia pojazdów na 7 dni. Co mi w takim przypadku grozi konsekwencje mogą być duże? To zdarzenie będzie kwalifikowane jako? I czy będę musiał zdawać egzamin na prawo jazdy powtórnie? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Szanowny Panie Patryku

   Z wielką ochotą odpowiem Panu na zadane pytania, jednakże, aby móc to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 25. Witam,
  Wymusiłem pierwszeństwo na osobie jadącej na skuterze, po przyjeździe policji okazało się że kierujący skuterem był pod wpływem alkoholu. Obrażenia ciała poniżej 7 dni. Co mam w takiej sytuacji zrobić, ponieważ wstrzymane mam prawo jazdy, czy mam zgłosić się po 7 dniach na policje/ do starostwa czy jak wyglądala cała dalsza procedura?

  1. Szanowna Pani Anno

   Po przeanalizowaniu Pani sprawy zalecam:

   1. Skontaktowanie się z jednostką policji która dokonała zatrzymania Pani prawa jazdy celem ustalenia policjanta zajmującego się Pani sprawą oraz sygnatury sprawy. Dodatkowo proszę ustalić czy i gdzie prawo jazdy zostało lub zostanie skierowane, czy do sądu (wykroczenie) czy do prokuratury (przestępstwo) które będę wydawać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy na czas trwania postępowania. Po ustaleniu tych danych, jeżeli prawo jazdy zostanie lub zostało skierowane do któregoś ze wskazanych we wcześniejszym zdaniu organów zalecam sporządzić dobrze umotywowany wniosek o niezatrzymywanie dokumentu prawa jazdy;

   2. Jeżeli sąd lub prokuratura wydadzą postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy zalecam sporządzić od takiego postanowienia zażalenie w terminie 7 dni od jego otrzymania;

   3. Po ustaleniu policjanta zajmującego się Pani sprawą zalecam również zastanowić się nad taktyką procesową, tzn. czy przyznaje się Pani do popełnionego czynu (np. kara grzywny bez zakazu prowadzenia pojazdów zamiast kary grzywny z zakazem prowadzenia pojazdów, jednakże to czy to nastąpi będzie zasadniczo zależeć od tego jakiej treści złoży Pani wyjaśnienia) czy też nie (szansa na uniewinnienie);

   4. W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

    1. Szanowna Pani Anno

     Oczywiście, dlatego zalecam już teraz napisać wniosek o niezatrzymywanie prawa jazdy adresowany do sądu.

     Pozdrawiam

     1. Na tą chwilę prawo jazdy mam oddane, jak na razie sprawa jest jako wykroczenie, jeśli dojdzie do sprawy sądowej co w takiej sytuacji grozi? Czy mogą odebrać prawo jazdy?

 26. Czy wpływ na decyzję o zabraniu prawa jazdy maja mandaty które dostałem przed sprawa?
  Ile punktów karnych dostaje się za to, że spowodowalem wypadek drogowy?

  1. Szanowny Panie Krzysztofie

   1. Oczywiście mogą mieć, tylko pytanie za co one były oraz w jakich ilościach oraz w jakim odstępie czasu zostały na Pana nałożone;

   2. Co do zasady może to by 10 punktów karnych.

   Pozdrawiam

 27. Dzień dobry, mój mąż miał wczoraj wypadek samochodowy spowodowany z jego winy (wymusił pierwszeństwo). W wyniku tego kierowca samochodu, z którym miał wypadek trafił do szpitala z rozcięta głową. Mężowi nic się nie stało. Był trzeźwy. Nasz samochód w wyniku uderzenia wylądował na latarnii. Jest do kasacji. Po godzinie od wypadku okazało się że nikt nie sprawdził stanu trzeźwości kierowcy który doznał obrażeń. Jak dalej będzie wyglądała sprawa? Dlaczego policja nie zatrzymała mu prawa jazdy, ani dowodu? Czy sprawa w takiej sytuacji trafi do sądu? Czy zabiorą mężowi prawo jazdy?

  1. Szanowna Pani Marto

   1. Sprawa najpewniej trafi do sądu, natomiast to czy zostanie Pani mężowie prawo jazdy będzie zasadniczo zależeć jakie treści złoży on wyjaśnienia oraz od jego podejścia do sprawy;

   2. Natomiast, aby móc Pani odpowiedzieć na pozostałe pytania potrzebuję dodatkowych informacji dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 28. Witam dwa miesiące temu miałem wypadek drogowy, samochod kolegi który prowadziłem Ja wpadł w poślizg, wypadliśmy z drogi i uderzyliśmy w drzewo. Mi i pasażerowi z przodu nic się nie stało natomiast trzech pasażerów siedzących z tyłu doznało obrażeń ciała powyżej 7dni. Byłem trzeźwy jechałem 70-80km/h w miejscu w którym dopuszczalne jest 90km/h. Niezwłocznie wezwałem pomoc udzieliłem pomocy rannym i czekałem na przyjazd służb. Żaden poszkodowany nie ma żalu do mnie jako kierowcy ,na policji zeznali że nic nie pamiętają A przed zdarzeniem jechałem przepisowo i nic nie wskazywało na to że może się coś stać. Jako podejrzany odmówiłem składania zeznań ponieważ sam nic nie pamiętam a sądzę że sąd uzna skoro nie pamięta to jest winny. Dodam iż nie było żadnych ekspertyz drogi chamowania czy samego wraku pojazdu, prawo jazdy nie zostało zatrzymane . odkupiłem wrak od kolegi a resztę osób pytałem czy potrzebują jakiejś pomocy.Czy mogę starać się o uniewinnienie skoro nie ma zadnych dowodów a poszkodowani nie mają żadnych roszczeń wobec mnie. Jeżeli nie to przyznać się i pójść na samoukaranie czy warto wynająć adwokata

  1. Szanowny Panie Konradzie

   Z wielką ochotą odpowiem Panu na zadane pytania, jednakże, aby móc to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 29. Witam.
  3 tygodnie temu jechałem motocyklem drogą główną lewym pasem (2 pasy były).
  Na prawy pas z drogi podporządkowanej widziałem jak wjeżdża samochód. zatrzymał się w korku na prawym pasie więc nie widziałem powodu aby zwalniać i jechałem dalej
  Później przede mną zmienił nagle pas na lewy, wskutek czego nie uniknąłem zderzenia. Kierujący pojazdem wymusił pierwszeństwo. (Wypadek miał miejsce dnia 19.10.2019)
  Zabrano u mnie do szpitala gdzie stwierdzono złamanie prawego nadgarstka, 2 żeber i lewej łopatki.
  dzwoniąc na komisariat dowiedziałem się że sprawa zostanie skierowana do sądu oraz wstępnie wskazują i winy kierującego samochodem.
  Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnych informacji odnośnie postępowania jakie będzie.
  Mam coś zrobić w tej sprawie czy oczekiwać?
  Czy poza ubezpieczeniem z OC sprawcy i NNW jakie miałem mogę domagać się rekompensaty od sprawcy wypadku?
  Ile i za co mógłbym rościć rekompensatę?
  dodam że teraz zajmować się muszą rodzice ponieważ mam obie ręce niesprawne, bolą i to bardzo, oraz zabraniają rodzina mi jeździć na motocyklu jako że to był już drugi poważny wypadek.
  Dodam że sprawca tuż po wypadku tłumaczył się następujący sposób „Myślałem że zdążę”.
  Czy mogę domagać się zabrania mu prawa jazdy na okres 2 lat, pod pretekstem skrajnej nie odpowiedzialności i nie znajomości podstawowych przepisów kodeksu ruchu drogowego?

  1. Szanowny Panie Damianie

   1. Przede wszystkim zalecam skontaktować się z policjantem/prokuratorem prowadzącym sprawę, po rozmowie powinien Pan uzyskać informacje na jakim obecnie etapie jest sprawa, niemniej na pewno zalecam zgłosić się do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy;

   2. Oczywiście, co do zasady będzie mógł Pan domagać się nawiązki, zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz za komplikacje z nim związane czy to psychiczne czy to fizyczne, itd. Natomiast wysokość musi już Pan we własnym zakresie ustalić mogą to być kwoty od kilkuset złotych, do kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych;

   3. Jak najbardziej, będzie Pan mógł również domagać się orzeczenie wobec kierowcy orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów;

   4. W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 30. Dzień dobry mam takie pytanie miałem wypadek samochodowy ja wjechalem w tym samochodu kierowca nie miał zapietych pasów i uderzył głową o szybę pojechał do szpitala i był tam niby powyżej 7 dni oczywiście zostało to zakwalifikowane jako wypadek nie kolizja dopytywalem się policjanta i powiedział mi że jeżeli w dokumentach jest zaznaczone że kierowca tego auta nie miał pasów zapietych to mogę się odwolac bo uraz nie był spowodowany kolizja tylko tym że nie miał zapietych pasów czy to prawda z góry dziękuję za odpowiedź

  1. Szanowny Panie Takie Tam

   Oczywiście, w takiej sytuacji wskazywałbym, iż to „pokrzywdzony” z racji nie zapiętych pasów przyczynił się do powstałych obrażeń, a więc do kwalifikacji prawnej czynu i próbowałbym wykazać, że gdyby nie fakt nie zapiętych pasów to najpewniej mielibyśmy do czynienia tylko z wykroczeniem.

   Pozdrawiam

 31. Witam Serdecznie!
  Tydzień temu spowodowałem wypadek drogowy ( wyprzedzając samochód na czołówkę ) w wyniku czego ucierpiały trzy osoby. Jedna z poszkodowanych osób miała złamaną rękę w nadgarstku i stłuczenia zaś kolejna z nich zbite biodro i skręcony kręgosłup szyjny.
  Policja na miejscu zdarzenia zabrała mi prawo jazdy zaś wystawiła pokwitowanie uprawniające mnie do kierowania samochodem przez 7 dni. Na jaki okres może mi zostać zabrane prawo jazdy i co mi może grozić poza zabraniem prawo jazdy?
  Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Dominiku

   1. Co do zasady za spowodowanie wypadku drogowego (a to najpewniej Panu grozi) Sąd może orzecz zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat, karę grzywny, karę pozbawienia wolności, obowiązek naprawienia szkody, itd. Jednakże to jaką karę tak naprawdę Pan otrzyma będzie w głównej mierze zależało od Pana podejścia do sprawy i od Pana wyjaśnień;

   2. W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 32. Witam Serdecznie
  Proszę o radę.
  Zostały mi zatrzymane prawo jazdy z art 86 par 1.
  Policja wnioskowała o ukaranie do sądu i zatrzymanie prawa jazdy na okres 6 miesięcy, otrzymałem postanowienie sądu na zatrzymanie prawa jazdy z tym że, zatrzymali mi prawo jazdy do rozstrzygnięcia sprawy, a minęło już ponad 6 miesięcy.
  Co mogę w takiej sytuacji zrobić jeżeli Policja kieruje mnie do sądu o informację, a od sądu żadnych informacji nie otrzymuje?
  Dziękuję z góry za informację
  Odpowiedź prosiłbym na adres Meilowy, jeżeli jest taka możliwość.

 33. Witak niedawno spowodowała wypadek drogowy. z drogi głównej skreciłam w lewo przecinając przeciwny pas. Oślepiło mnie słońce i nie zauważyłam z naprzeciwka nadarzającej Pani w aucie . Doszlo do wypadku. Zostalam zabrana do szpitala i Pani . Obydwie wyszłyśmy w tym samym dniu, troche sie poobijałyśmy. Nastepnie Pani wróciła do szpitala i siedziala w nim więcej niz 7 dni. Zarzadała Pani odse mnie 300 zl za lekarstwa i teraz chcą mi zabrać uprawnienia na prowadzenie pojazdów silnikowych. Popełniłam wypadek nie majac ukończonych dwóch lat od odebrania prawka jazdy brakło mi niecale dwa miesiące. Jesli zapłaciłam Pani za lekarstwa to moga mi zabrac uprawnienia. Pani wróciła drugi raz do szpitala mogła miec w domu wypadek nie mam pewnsci ze te uszkodzenia sa z mojej winy. Mozna sie starac o inny wymiar kary i jak??

  1. Szanowna Pani Ewo

   Z wielką ochotą odpowiem Pani na zadane pytania, jednakże, aby móc to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428 lub 783 031 273.

   Pozdrawiam

 34. Mam pytanie – czy można być jednocześnie ukaranym za wypadek i kolizję drogową (to samo zdarzenie kwalifikowane zarówno jako wypadek i kolizja)? W czerwcu ubiegłego roku niezamierzenie wymusilam pierwszeństwo przejeżdżając przez buspas – kierowca musiał hamować, a poszkodowanych, którzy upadli było w sumie 2 osoby. Jedna z osób spędziła 7 dni w szpitalu i z racji jej upadku i późniejszego leczenia zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek. Sąd z uwagi na moją niekaralność zawiesił wymierzenie kary na rok, miałam opłacić tylko koszta sądowe (200 zł) co też oplacilam. Przed ogłoszeniem tego wyroku zostałam na inną komendę i funkcjonariusze oznajmili że w tym zdarzeniu byla także druga poszkodowana osoba – ktorej obrażenia nie były tak poważne jak tej pierwszej i to samo zdarzenie nosiło już znamiona kolizji drogowej. Policjanci powiedzieli, że zostanę w tym przypadku ukarana grzywna. I właśnie nie za bardzo o rozumiem – za jedno zdarzenie będę karana jak za wypadek i kolizję przez dwa różne wydziały karne Sądu Rejonowego? Grzywny za drugiego poszkodowanego zasadzono 400 zł i dodatkowo otrzymałam też zawieszone punkty karne za oba te zdarzenia (sprawdzałam na cepik, bo nikt o niczym mnie nawet nie poinformowal) – czy w przypadku zasądzenia i opłacenia grzywny one się odwiesza? Czy znikną z mojego konta? I czy na pewno nikt w tym przypadku się nie pomylił i to samo zdarzenia może być jednocześnie wypadkiem i kolizja? Pozdrawiam

  1. Szanowna Pani EW

   Tak, w Pani sytuacji jak najbardziej mogła Pani odpowiadać za przestępstwo oraz za wykroczenie, ponieważ były dwie osoby poszkodowane. W stosunku do jednej odpowiadała Pani na podstawie przepisów karnych, a w stosunku do drugiej odpowiadała Pani na podstawie przepisów o wykroczenie. Dodatkowo punkty karne ma Pani zawieszone do momentu uprawomocnienia się wyroków. Po uprawomocnieniu się wyroków stają się one aktywne i musi upłynąć rok czasu, aby się skasowały.

   Pozdrawiam

 35. Uczestniczyłem w kolizji drogowej jako poszkodowany bolał mnie odcinek szyjny ale stwierdziłem że to nic takiego mineło 6 dni i nadal mnie boli i coś mi trzeszczy ile mam czasu na zgłoszenie się do lekarza?

 36. Dzień dobry rtdzien temu miałem wypadek ciężarówka skręcałem w lewo tym samym zajechałem drogę osobówce (był daleko) nadle poczułem uderzenie w przod ciężarówki uderzyłem w niego kierowca trafił do szpitala z urazem ręki mnie zatrzymano prawo jazdy, lecz dostałem pokwitowanie na 7dni wiem że sprawa jest w prokuraturze. Co mi może grozić dodam że prawo jazdy mam od 15 lat nigdy nie byłem rarany

  1. Szanowny Panie Romanie,

   w zależności od obrażeń które poniósł poszkodowany sprawa może zostać zakwalifikowana jak jako wykroczenie (obrażenia poniżej 7 dni) z art. 86 kodeksu wykroczeń lub jako przestępstwo (obrażenia powyżej 7 dni) z art. 177 kodeksu karnego.

   Jeżeli będzie to wykroczenie, to Sąd może orzec karę grzywny do 5.000 zł i środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

   Jeżeli będzie to przestępstwo, to Sąd może orzec karę pozbawienia wolności do lat 3 lub w jej miejsce karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Dodatkowo Sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat.

   Są to oczywiście ogólne ramy odpowiedzialności za wykroczenie i przestępstwo. Nie znając niestety dokładnie wszystkich okoliczności sprawy (akt sprawy) nie jesteśmy w sposób wiążący podać jaka realnie kara grozi Panu w tym wypadku.

   W razie dalszych pytań lub jeżeli potrzebuje Pan pomocy w sprawie zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428 lub 783 031 273.

   Pozdrawiam

 37. Witam w październiku 2019 roku miałam wypadek samochodowy. Na zakrecie samochod ustepował pierwszeństwa mleczarcw ktora wyjeżdżała z gospodarstwa. Auta zaczely hamować a ja nie zdążyłam wyhamowac i uderzylam w auto przede mna a to auto w auto ktore przepuszczalo mleczarke. Ponadto auto ktore jechala na przeciwleglym pasie uderzylo w moje auto. W wypadku uczestniczyły 4 samochody. Moje auto i auto preze mna zostalo zabrane na parking policyjny na ogledziny. W wypadku 1 osoba trafila razem ze mna do szpitala. Jednak po 2 dniach wyszla ze szpitqla. Ale okazalo sie ze trafila ponownie do szpitala na ok 7 dni. Nigdy nie bylam karana. Zadny h mandatów.
  Teraz postawiono mi zarzut spowodowania wypadku drogowego. 1000 zl grzywny 1700 zl za policyjnych biegłych plus 300 zl za prokuratora. Czy mam przyjac stawiane mi zarzuty? Czy sprawa niech idzie do sadu. Bo jesli nie prZyjmę tego to sprawa idzie do sadu. Mam jeszcze mediacje z poszkodowanym. Czy to oznacza ze poszkodowany zechce odszkodowanie badz zadośćuczynienie. Będę wdzieczna za odpowiedz.

 38. Witam, w czerwcu 2018 jechałem motocyklem . Byłem w trakcie manewru wyprzedzania , gdy starszy Pan nie spojrzawszy w lusterka rozpoczął skręt w lewo ( nie było to skrzyżowanie a wjazd na drogę polną) zajeżdżając mi drogę.Kierowca włączył kierunkowskaz gdy byłem już 1-2 m za nim , przez co nie było mowy o szybkiej reakcji i ewentualnym ominięciu z prawej strony).

  Minęlo już z pół roku , powołany biegły jednoznacznie stwierdził ,że winę ponosi kierowca samochodu. Starszy Pan ciągle idzie w zaparte i to trwa i trwa . Jak to teraz będzie wyglądało? Ile mam jeszcze czekać? lub jakie są kolejne etapy? Policja oddała mi motocykl , lecz póki sprawa nie zamknie sie definitywnie to nawet o odszkodowanie z OC nie moge sie ubiegac.

  Druga sprawa jest taka ,że po wypadku motocykl był w lepszym stanie niż jest obecnie … został dodatkowo uszkodzony na parkingu policyjnym . Troszku pokłóciłem sie z policjantem , bo :
  Zdjęcia w aktach pokazują motocykl w stanie ogólnym dobrym…a to co odebrałem z parkingu to połamane plastiki , owiewki , które przy nowym motocyklu kosztują krocie (sama owiewka 2 tyś…błotnik 3 tyś….) . Czy ubezpieczyciel oprze wycene oglądajac zdjęcia z akt policyjnych sporzadzonych po wypadku i przez biegłego czy to co zastanie u mnie na miejscu ?

  1. Czy możliwe ,że po prostu sprawa poszła juz do sądu z policji i nic o tym nie wiem ? Dzwoniłem do policji , powiedziano mi ,że najprawdopodobniej mogło tak być , acz szczegółów nie zdradzono gdyż policjant , który zajmuje sie sprawa był na urlopie.

  2. Szanowny Panie Radosławie

   Z wielką ochotą odpowiem Panu na zadane pytania, jednakże, aby móc to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428 lub 783 031 273.

   Pozdrawiam

 39. Witam. Podszebuje porady. Podczas wiazdu na parking tesco wiechal w nas rozpedzony z naprzeciwka ( były organizowane wyścigi nocne) samochód który stracił panowanie nad kierownicą. Zniszczył nam dwu letni samochód który mamy w kredycie zostali 70 tyś. Po dwóch dniach od wypadku mąż trafił do szpitala z wymiotami i bólem głowy. Między czasie zaczął kulec na prawa noge, od mocnego uderzenia poduszek boli to klatka piersiowa. Leży w szpitalu 7 dni . U mnie siny srodrecze bol blizny po cesarskim cięciu który miałam 5 miesięcy temu oraz bol kręgosłupa w dolnym odcinku. Co w tej sytuacji mamy robić dalej ? Gdzie się udać. Samochód jest właśnie szacowany przez firmę ubezpieczonego winnego . Prosze o odpowiedź na maila

  1. Szanowna Pani,

   przesłaliśmy do Pani wiadomość mailową. Pani sprawa wymaga uzupełnienia pewnych informacji w celu kompleksowej odpowiedzi.

   Pozdrawiam

 40. Dnia 7 lutego br. jadąc po chłopaka do pracy miałam zdarzenie drogowe, widzę w lusterku ze jedzie za mną srebrne auto które chce mnie wyprzedzić dlatego ja tez puściłam kierunkowskaz on zrezygnował z wyprzedzania i jechał za mną gdy już dojechałam do miejsca docelowego gdzie chciałam skręcić (droga polna do lasu) upewniłam sie ze z przodu nic nie jedzie i oczywiście spojrzałam w lusterko w którym nie było widać żadnego innego pojazdu, w momencie jak ja juz przodem auta byłam na wjazdu uderzyło we mnie auto które pchało mnie jeszcze przez ok 15m oczywiście wg policji jest to moja wina bo nie ustąpiłam pierwszeństwa ale jak mogłam ustąpić pierwszeństwa jak nikogo w lusterku nie było.
  Świadek i tamten młody człowiek juz byli przesłuchani a ja czekam dodam jeszcze ze nie zaproponowaniu mi mandatu tylko zostałam poinformowana ze taki mi grozi i tyle

  1. Szanowna Pani Sylwio,

   Z wielką ochotą odpowiem Pani na zadane pytania, jednakże, aby móc to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428 lub 783 031 273.

   Pozdrawiam

 41. Witam moja corka ucierpiała w wypadku.Stala przed przejsciem czekala na zielone światło. Zderzyly sie 2 pojazdy z czego jeden wpadl na moja corke i zatrzymal sie na stojacej obok lampie oswietleniowej.Corka trafila do szpitala gdzie stwierdzono krwiaka w glowiepo lewej str w czesci potylicznej i silne stluczenia obu nog z miejscowym zaburzeniem czucia..niedoczulica.Przebywala coprawda dobe w szpitalu Minelo pol roku od wypadku.Biegly sadowy lekarz uznal chorobe corki jako dłuższą niz 7dni.Corka cierpi na zawroty glowe utrate pamieci krotkotrwalej..krwiak po tylu miesiącach wogole sie nie wchlonol ani nie zmniejszyl.Niedoczulica na nodze powieksza sie.Zaden z dwoch panow nie przyznaje sie do winy.Dodam ze pan z pojazdu ktory uderzyl moja corke udzielal jej 1 pomocy a druga osoba wogole nie wysiadla z auta.Nie ma wzmianki nigdzie o tym kto prowadzil drugie auto.Po 5 miesiacach Policja wystapila do nas z zapytaniem czy zgadza sie corka na warunkowe umorzenie sprawy i zadośćuczynienie.Niewiemy jak sie do tego odniesc jak to ma sie do niezakonczonego leczenia corki i mozliwych dalszych komplikacji
  Od samego poczatku 2 osoba bioraca udzial w wypadku objeta jest dziwnie wielka tajemnicą.Dlaczego nie wysiadl ten ktos i nie zainteresowal sie stanem zdrowia mojej corki
  Mam wrazenie ze dziwnie jakos jakby chcieli przyciszyc cala sprawe jakby byl to ktos wplywowy albo na wysokim stanowisku
  Pan ktory uderzyl w moja corke i jej pomagal odzukal ja na fb i zainteresowal sie jak sie czuje. Mowil ze jechal z gory i nagle dostal uderzenie w bok a policja twierdzi ze obie osoby twierdza ze jechali z gory
  Przecież po uszkodzeniach aut sa w stanie okreslic ktory w którego wjechał prawda? Bardzo prosze o odp bo nie wiemy jak sie do tego umorzenia sledztwa odniesc.Corka chce ukarania sprawcy za to cierpienie ktorego doznala i nie wiadomo jakie konsekwencje na zdrowiu jeszcze beda w skutek tego wypadku.Pozdrawiam

  1. Szanowna Pani Katarzyno,

   udzielenie szczegółowej odpowiedzi na interesujące Panią zagadnienia wymagałoby zapoznania się z aktami sprawy.

   W tym miejscu mogę jednak wskazać, że warunkowe umorzenie postępowania powoduje, że sprawca nie będzie podlegał karze i nie będzie widniał w rejestrze karnym jako osoba karana. Sąd uzna, że sprawca jest winny ale nie nałoży na niego kary, może jednak w ramach warunkowego umorzenia postępowania zasądzić odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Najprawdopodobniej w toku sprawy któryś z Panów uznał jednak swoją winę i skorzystał z możliwość ustalenia wyroku z prokuratorem gdzie ustalono warunkowe umorzenie postępowania.

   Jeżeli córka w dalszym ciągu będzie miała problemy ze zdrowiem wynikające z tego zdarzenia to zawsze może wystąpić na drogę postępowania cywilnego o zasądzenie dodatkowego uzupełniającego odszkodowania i zadośćuczynienia.

   W celu udzielenia bardziej szczegółowej odpowiedzi zapraszam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428 lub 783 031 273.

   Pozdrawiam

 42. Witam jaka kara czy kara grzywny bedzie mi zasądzona za wypadek w ktorym rowerzystka wjechała w samochód ktorym jechalem i wolno skrecajac na parking sklepu w prawo w droge ktora byla skrzyżowana z drogą rowerową. Przyjechala policja i nie dala mi żadnego mandatu. Karetka zabrala kobiete na zdjecie rentgenowskie. Do tej pory a minąl tydzien nie dostalem żadnej odpowiedzi ze strony policji co dalej ze sprawą. Co mam o tym myśleć?

  1. Szanowny Panie Krzysztofie,

   brak odpowiedzi ze strony Policji wynika najprawdopodobniej z faktu, że nie otrzymali oni jeszcze wiążącej informacji co do obrażeń ciała kobiety przewiezionej do szpitala. Jeżeli jej obrażenia spowodują rozstrój zdrowia powyżej 7 dni to zdarzenie to zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 177 KK – czyli wypadek, za który grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli rozstrój zdrowia był niższy niż 7 dni to zostanie to zakwalifikowane jako wykroczenie z art. 86 KW za które grozi grzywna do 5.000 zł.

   Pozostaje oczywiście jeszcze kwestia oceny kto w istocie jest sprawcą przedmiotowego zdarzenia tzn. Pan czy rowerzystka.

   Sugeruję aby skontaktował się Pan z jednostką policji która prowadzi sprawę i spróbował ustalić czy postępowanie jest prowadzone w kierunku wykroczenia czy też przestępstwa.

   W celu udzielenia bardziej szczegółowej odpowiedzi zapraszam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428 lub 783 031 273.

   Pozdrawiam

 43. Dzień dobry
  6dni temu uległem wypadkowi motocyklowemu. Z mojej perspektywy kierowca wymusił przecinając mój pas ruchu-skręcając na posesję, z punktu widzenia policjantów i świadków zdarzenia-kolegów z pracy kierowcy samochodu do niczego takiego nie doszło a ja zwyczajnie nieopanowałem motocykla. Dodam że położyłem motocykl kilka metrów za wjazdem na posesję,mijając tym samym samochód,bo nie chciałem aby doszło do kontaktu dwóch pojazdów-zazwyczaj taki kontakt kończy się zdecydowanie gorzej dla motocyklisty. Policja narazie nie zabrała oficjalnego stanowiska-waha się pomiędzy „bez winy” a moje „zagrożenie w ruchu drogowym”. Jakie mam szanse dowieść swojej niewinności nie mając świadków?

  1. Szanowny Panie Pawle,

   odpowiedź na to pytanie jest dość trudna. Brak świadków oczywiście znacznie ogranicza możliwości dowodowe w Pana przypadku. Pozostaje jeszcze ewentualnie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Jeżeli policja prawidłowo wykonała swoją pracę i zabezpieczyła ślady na miejscu zdarzenia (może jakiś monitoring, ślady hamowania, ślady na jezdni) to wtedy uda się wykazać, że winnym jest kierowca samochodu. Czy dobrze Pana rozumiem i położył Pan motocykl już po minięciu pojazdu który przeciął Panu drogę? W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428 lub 783 031 273.

 44. Dzień dobry miałbym takie zapytanie odnośnie mojej sytuacji. Jestem poszkodawany we wypadku w którym został uszkodzony mój samochód, szkody prawie na 20 tyś.zł. Samochód mój został wyremontowany z mojego AC regres. Jadąc drogą pierwszeństwa  po chwili zobaczyłem jak w moją stronę leci ślizgiem motocyklista z motorem w tym momencie nie było możliwości ucieczki bo z lewej i z prawej strony były słupki. Więc zatrzymałem się bezglednie.  Ten motocykl całą siłą wleciał w przód samochodu. Kierowcy Motoru zbytnio się nic nie stało tylko był po odzierany ale po dwóch dniach trafił do szpitala. Z kolizji zrobił się jako wypadek. Kierowca motocykla tłumaczył się że samochód ford Fiesta skręcił mu przed nosem aby uniknąć zderzenia z nim odbił na mój pas i wrócił spowrotem na swój pas i wpadł w poślizg i wemnie wleciał w samochód. Nawet nie podjął hamowania. Jak się później okazało motocyklista nie miał ważnych badań technicznych. Policja nawet nie zabezpieczyła motoru aby mógł sprawdzić biegły od wypadków czy motor był sprawy i przycinił się do wypadku. A samochód który niby zajechał mu drogę to znikł na monitoringu widać ten samochód ale nie idzie odczytać tablic. Bo według mnie dla mnie sprawcą jest motocyklista. A Policja mi powiedziała że zarówno dla mnie i motocyklisty jest sprawcą ten samochód który znikł

  1. Szanowny Panie Fox105

   Dziękuję za przedstawienie sprawy, jednakże jakby był Pan tak uprzejmy i doprecyzował jaką informację chciałby Pan uzyskać.

   Pozdrawiam

   1. Chodzi mi o odszkodowanie. Poważ tak jak pisałem wcześniej samochód mój został naprawiony z mojego ubezpieczenia AC. Zwróciłem się do ubezpieczalni motocyklisty Uniqa ale dostałem odpowiedź negatywną. Ponieważ sprawa jest prowadzona w toku przez policję oraz prokuraturę po mojej interwencji . A najlepsze jest to że policja chciała prowadzić tą sprawę w trybie rejestrowym bez udziału prokuratury. Policja i tak nie znajdzie tego samochodu co niby zajechał drogę motocyklisty. Dla mnie sprawcą jest motocyklista on we mnie uderzył. Jak się okazało motocyk nie posiadał ważnych badań technicznych czyli można wnioskować że motor nie był sprawny i nie powinno się nim poruszać. Pozdrawiam

    1. Szanowny Panie Fox105,

     niestety ale w Pana przypadku kwestia czy motocykl miał ważne badanie techniczne nie będzie miała znaczenia dla odpowiedzialności za kolizję. Jeżeli policja ustaliła, że motocyklista wjechał w Pana bo ratował się przed nieprawidłowym manewrem innego kierowcy, to zarówno dla motocyklisty jak i dla Pana sprawcą kolizji jest kierowca Forda. W przypadku braku ustalenia sprawcy tj. kierowcy Forda policja będzie miała związane ręce i umorzy postępowanie. Dopiero gdyby policja ustaliła, że jednak motocyklista nie został zmuszony do nagłego manewru, to wtedy on będzie odpowiadał za szkodę w Pana pojeździe.

     Pozdrawiam

 45. Dzień Dobry
  Spowodowałam wypadek jadąc za szybko wyleciałam z drogi auto uderzyło w słup i się obróciło. Nie wiem jak to dokładnie było bo w ogóle nie pamietam wypadku. Pasażerowie którzy nie mieli pasów wypadli z samochodu ich stan był bardzo ciężki 1 chłopak nie pamięta nikogo prócz rodziców 2 jest po rekonstrukcji czaszki nie ma zębów obecnie jest w ośrodku rehabilitacyjnym i uczy się chodzić, mówić 3 pasażer miał zapięte pasy i nic mu się nie stało.
  Policja po moim wyjściu ze szpitala oddała mi prawo jazdy bo tak stwierdził prokurator. Co mi za to grozi ? Dodam jeszcze ze jak wsiadaliśmy do auta mówiłam żeby zapieli pasy i wszyscy pasażerowie byli pełnoletni. I czy jeżeli było mokro a właściciel samochodu miał zimowe opony w lecie czy ma to jakiś wpływ ?

 46. Szanowna Pani Konewko,

  zdarzenie to zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 177 KK. Teraz w zależności jak zostaną zakwalifikowane obrażenia pasażerów, może Pani grozić w kara pozbawienia wolności do 3 lat lub w typie kwalifikowanym, kiedy obrażenia pasażerów uznane zostaną za ciężkie (co jak wynika z Pani komentarza jest prawdopodobne), kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Oczywiście fakt braku zapięcia pasów będzie oceniany i brany pod uwagę przez Sąd ale musi Pani pamiętać, że to na kierowcy ciąży obowiązek niejako zmuszenia pasażerów do zapięcia pasów. Za to przestępstwo może również zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat. To że miała Pani założone w samochodzie opony zimowe w sezonie letnim mogło przyczynić się do wypadku. Pytanie jednak czy miała Pani tą wiedzę zanim wsiadła Pani do pojazdu. Jeżeli tak, to ta okoliczność obciąża Panią jako kierowcę.

  W celu udzielenia bardziej szczegółowej odpowiedzi zapraszam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428 lub 783 031 273.

  Pozdrawiam

 47. Spowodowalem wypadek poprzez wjechanie samochodem osobowym w tyl poprzedzającego mnie pojazdu
  Kierowca najprawdopodobniej jechał bez pasów
  Z tego co wiem to siedział powyżej 7 dni w szpitalu Ale nie dostałem jeszcze żadnej informacji od policji
  Z racji ze jestem mlodocianym kierowcą
  Co może mi za to grozić?

  1. Szanowny Młody Kierowco

   1. Bardzo możliwie, iż zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 177 Kodeksu Karnego, niemniej tutaj co do zasady nie ma znaczenia okres pobytu w szpitalu, tylko czy obrażenia kierowcy zostaną uznane jako uszczerbek powyżej czy poniżej 7 dni;

   2. Za przestępstwo z art. 177 Kodeksu Karnego w typie podstawowym, co do zasady grozi kara pozbawienia wolności lub kara grzywny lub zakaz prowadzenia pojazdów. Oczywiście, jeżeli dobrze Pan sprawę poprowadzi, w odpowiedni sposób Pan się przygotuje, to może Pan uzyskać np. warunkowe umorzenie postępowania, gdzie będzie orzeczona sama grzywna bez zakazu prowadzenia pojazdów, nie będzie widniał Pan jako osoba karana, itd.

   3. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697 248 428 lub 783 031 273.

   Pozdrawiam

 48. Dzień dobry. Kilka dni temu z żoną uczestniczyliśmy w wypadku drogowym. Młody chłopak wymusił na nas pierwszeństwo przejazdu i zajechał nam drogę. W wyniku wypadku moja Żona pasażerka pojazdu doznała złamania kręgu szyjnego siódmego z przemieszczaniem oraz złamania mostka. Sprawca przyznał się do winy która była oczywista. Auta zabrano na parking policyjny. Żona opuściła szpital dwa dni po wypadku ma wstępnie dwa miesiące zwolnienia leży w domu w kołnierzu i bardzo cierpi jak mam dochodzić dalej swoich praw i co mam robić w tej sytuacji. Z góry serdecznie dziękuje za odpowiedź

  1. Szanowny Panie Marcinie

   1. Na pewno warto zgłosić się do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy, aby w ten sposób być na bieżąco informowanym o sprawie oraz, aby móc złożyć odpowiednie roszczenia, itd. + warto poinformować ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu, aby podjął on odpowiednie działania mając na celu wypłatę odszkodowania;

   2. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697 248 428 lub 783 031 273.

   Pozdrawiam

 49. Dzień dobry. Pół roku temu jadąc autem do pracy wpadłam na łuku drogi w poślizg i zderzyłam się czołowo z nadjeżdżającym autem, droga nie była posypana.Temp była koło zera ale droga nie wydawała się być oblodzona. Jechałam z prędkością ok 70 km na godzinę w terenie, gdzie prędkość dopuszczalna była 70 km na h
  Kierujący pojazdem w który wjechałam leżał 4 dni w szpitalu i dostał L4 powyżej 7 dni.
  Ja sprawca miałam skomplikowane złamanie nogi i przebywałam dwa i pół tygodnia w szpitalu, pół roku na zwolnieniu a teraz mam przyznane świadczenia rehabilitacyjne na kolejne pól roku. Prawo jazdy nie zostało mi zatrzymane ale jestem oskarżona o nieumyślne spowodowanie wypadku.
  Jutro rozprawa co mi grozi?
  Jeden z policjantów powiedział do mojego męża, ze chociaż ja miałam zapięte pasy. Co jesli poszkodowany nie miał zapietych pasów? Czy mam wpływ na wysokość kary pieniężnej,tym bardziej, ze teraz mój dochód znacznie się zmniejszył?
  Czy mogę dostać kilka kar na raz czy np tylko karę finansową?
  Nigdy nie byłam karana. Prawo jazdy posiadam od 13 lat.
  Dziękuję za odpowiedź.

  1. Szanowna Pani Kaśko

   1. Co do zasady grozi Pani kara pozbawienia wolności do lat 3 lub kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów, natomiast jak Pani dobrze sprawę poprowadzi to może skończyć się na warunkowym umorzeniu postępowania z nawiązką na rzecz pokrzywdzonego + bez zakazu prowadzenia pojazdów;

   2. Oczywiście, kwestia braku zapiętych pasów może mieć wpływ na wysokość kary;

   3. Liczba tzw. kar, zależy od sądu, który będzie orzekać;

   4. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697 248 428 lub 783 031 273.

   Pozdrawiam

 50. Witam, potrzebuję porady prawnej. Bliska mi osoba została potrącona na pasach. Sprawca wypadku otrzymał jedynie mandat karny z adnotacja że poszkodowana ma jedynie potłuczonia, natomiast osoba poszkodowana od razu została przewieziona karetką do szpitala (gdzie dalej przebywa) ma złamanych 5 żeber. Chciałabym, żeby sprawca wypadku odpowiedziałza to zdarzenie. Jakie mamy możliwości odwołania? Co możemy zrobić w imieniu poszkodowanej żeby sprawa nie została ” zamieciona pod dywan”. Bardzo proszę o poradę.

  1. Witam

   W takiej sytuacji należy zebrać odpowiednia dokumentacje medyczną, potwierdzająca doznane obrażenia oraz wystosować zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa tj. wypadku drogowego.

   Pozdrawiam

 51. Witam. Mam pytanie. Mąż spowodował stłuczkę,lub wypadek,teraz nie wiem. Jedynym poszkodowanym jest mąż. W trakcie jazdy dostał udaru. Leży w szpitalu od półtora tygodnia. Do tego ma krwiaka na mózgu,który do tej pory się nie wchłonoł. Stan jest ciężki. Nie wiadomo kiedy wyjdzie z tego.Czy grozi mu jakaś kara ? Szkody obu samochodów są wycenione na około 5 tys.zl. Policja wezwie go na przesłuchanie dopiero jak wróci do domu. Czy moge prosić o e mail . Dziękuję

 52. Dzień dobry, uczestniczyłem w kolizji drogowej, która zakończyła się skierowaniem sprawy do sądu. Policja niebyła w stanie wyłonić winnego… już piszę jak to było: Jechałem drogą krajową, przede mną jechały cztery auta i chcąc wyprzedzić te ostatnie, czyli pojazd z przyczepką upewniłem się, że manewr wyprzedzania jest możliwy, tzn. brak znaku z zakazem wyprzedzania – znak pionowy oraz linia przerywana na jezdni – znak poziomy; Auto przede mną nie hamowało…więc zacząłem manewr wyprzedzania i będąc już na równoległej wysokości z pojazdem z przyczepką, zauważyłem, że trzy pojazdy jeszcze przed pojazdem, który już minąłem zaczęły hamować a pojazd na czele skręca w lewo, w drogę wewnętrzną. Kierowca z tego auta widząc mnie na lewym pasie zatrzymał się zamiast zjechać i dokończyć manewr skręcania. Ja chcąc wyminąć auto skręcające, by nie uderzyć w drzwi kierującego i nie uderzyć w auto jadące za skręcającym; próbowałem zmieścić się w wolną przestrzeń będącą pomiędzy tymi dwoma autami. Niestety najpierw zahaczyłem o drugie auto a następnie odbiłem kierownicą i uderzyłem w tył skręcającego auta po czym zatrzymałem się na prawym poboczu. Jak może zakończyć się ta sprawa? Według mnie to ja pierwszy zacząłem manewr wyprzedzania w dozwolonym na to miejscu, a osoba skręcająca nie zachowała należytej ostrożności i nie upewniła się w lusterku, ze może bezpiecznie rozpocząć manewr skrętu w lewo.

  1. Szanowny Panie Kierowco

   Z wielką ochotą odpowiem Panu na zadane pytania, jednakże, aby móc to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 53. mam pytanie co grozi mi jeżeli wyjeżdżając z podwórka nie ustąpiłem pierwszeństwa motocykliscie
  wyjechałem na połowe jezdni motocyklista wywrócił się przed Mną i nie doszło do stycznosci między pojazdami ten motocyklista połamał sobie obojczyk z przemieszczeniem i miał obrażenie powyżej tygodnia policja nie zabrała mi prawa jazdy i czekam na rozprawę nigdy nie byłem karany

  1. Szanowny Panie,

   skoro obrażenia motocyklisty są powyżej tygodnia, to zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek tj. art. 177 KK. Za to przestępstwo grodzi kara do 3 lat pozbawienia wolności (Sąd może też w jej miejsce dać karę ograniczenia wolności lub grzywny) i może zostać nałożony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat. Ponadto Sąd może na rzecz motocyklisty zasądzić nawiązkę lub obowiązek naprawienia szkody.

   Co istotne w tej sprawie można walczyć o tzw. warunkowe umorzenie postępowania, co powoduje, że nie byłby Pan karany i wyrok nie byłby odnotowany w rejestrze karnym. Przy warunkowym umorzeniu Sąd może zasądzić środki karne takie jak zakaz prowadzenia pojazdów.

   W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697 248 428 lub 783 031 273.

   Pozdrawiam

 54. Dzień dobry. Dzisiaj miałem przypadek wymuszenia pierwszeństwa przez auto ciężarowe, które zamiast skorzystać z pasa środkowego przy włączaniu się do ruchu, wyjechało od razu na prawy pas zmuszając mnie do hamowania w celu uniknięcia zderzenia, kolizji, lub wypadku (nie wiem gdzie to zaklasyfikowac). Dodam, że udało się wyhamować bez poślizgu mniej niż metr przed ciężarówką. Zastanawiam się, co mogę zrobić, aby pociągnąć takiego kierowcę do odpowiedzialności. Rozumiem, że nagranie z rejestratora byłoby podstawą do mandatu? Z poważaniem i pozdrowieniami, Paweł.

 55. Szanowny Panie Pawle,

  jeżeli dysponuje Pan nagraniem zdarzenia to może Pan złożyć na Policję zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia przez kierowcę auta ciężarowego. Do zawiadomienia należy dołączyć nagranie zdarzenia i Policja powinna podjąć czynności wyjaśniające na postawie tego zawiadomienia.

  Pozdrawiam

 56. Witam,
  Uprzejmie proszę o poradę w poniższej sprawie.
  Czy uchybienia Policji, w postaci nie zebrania danych personalnych oraz zeznań świadków kolizji i niezweryfikowanie zapisów monitoringu, może być jakąś poważną linią obrony?
  11 XII 2020 po roku ciągnącej się sprawie otrzymałem wyrok, iż jestem winien kolizji.
  Sąd nie przyznał mi racji, że to poszkodowany poprzez swoją niebezpieczną jazdę i łamanie przepisów spowodował kolizję.
  Starałem się przynajmniej doprowadzić do tego, aby było to przyczynienie do kolizji ze strony poszkodowanego, ale nic z tego nie wyszło..
  Bez świadków w Sądzie, których na miejscu „niby” przesłuchiwała Policja, miałem ograniczone możliwości obrony.
  Mam właściwie czas do jutra (17 XII 2020) na zażądanie wydania wyroku wraz z usadanieniem, aby potem móc się jeszcze odwoływać do wyższej instancji.
  Nadmieniam, że za uchybienia Policji złożyłem skargę do Komendanta oraz Prokuratury.
  Z góry dziękuję za odpowiedź,
  Jacek

  1. Szanowny Panie Jacku,

   aby udzielić odpowiedzi czy w Pana sprawie możliwa jest zmiana wyroku na Pana korzyść musielibyśmy znać akta sprawy i dopiero ocenić czy w istocie da się zarzucić nieustalenie stanu faktycznego sprawy z uwagi na niezabezpieczenie materiału dowodowego.

   Rekomendujemy aby złożył Pan w terminie wniosek o uzasadnienie wyroku. Na podstawie treści uzasadnienia będzie można wtedy ocenić co w istocie przekonało Sąd, że to Pan jest sprawcą kolizji, a następnie ocenić czy te zaniechania Policji w zabezpieczeniu dowodów mogłyby mieć wpływ na zmianę stanowiska Sądu.

   W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697 248 428 lub 783 031 273.

   Pozdrawiam

   1. Dziękuję za odpowiedź,
    Sędzina w werbalnym uzasadnieniu stwierdziła, że to ja jestem winien kolizji, gdyż to nie ja trafiłem do szpitala, tylko „poszkodowany”.
    Wyjeżdżałem z podporządkowanej z zachowaniem wszelkich ostrożności, zaś ze skrzyżowania (100 m dalej) ruszał ów poszkodowany. Niebezpiecznie wyprzedził świadka (jedynego, jakiego mogliśmy powołać w sądzie, który zeznawał ewidentnie przeciwko poszkodowanemu), złamał kilka przepisów drogowych i uderzył w mój pojazd, który owszem, torował mu w części przejazd, jednak to nie zwalnia uprzywilejowanego z zachowania ostrożności.
    Mandat, jaki otrzymałem to 200 zł + 120 zł kosztów sądowych (no i 100 zł za pisemny wyrok z uzasadnieniem), może niewiele, ale czy sprawa w wyższej instancji nie będzie mnie ewentualnie kosztować więcej?

    1. Szanowny Panie Jacku,

     jeżeli tylko Pan złoży apelację to wyrok w sprawie wykroczeniowej nie może być mniej korzystny dla Pana niż wyrok Sądu I instancji. Oczywiście w razie oddalenia Pana apelacji będzie Pan musiał ponieść koszty postępowania odwoławczego, które wynoszą kilkaset złotych.

     Musi sobie zatem Pan sam ocenić, czy w tych okolicznościach chce Pan dalej walczyć, czy akceptuje Pan orzeczenie Sądu I instancji.

     Pozdrawiam

 57. Szanowany Panie,
  W dniu dzisiejszym miałam wypadek. Zatrzymałam się na drodze podporządkowanej tuż przy linii jezdni czekając na możliwość skrętu w prawo (droga jest bardzo ruchliwa). W pewnym momencie samochód zasygnalizował skręt w lewo, spojrzałam w prawo i ruszyłam. Poczułam uderzenie i zahamowałam, nawet nie wyjechałam na główną drogę. Okazało się że Pani weszła mi przed maskę a ja jakimś cudem tego nie zauważyłam. Dodam że było ciemno i a pani miała ciemną kurtkę. Nie ma tam pasów. Zadzwoniłam na pogotowie, pani skarżyła się na ból nogi. Na drogówkę czekałam ponad 3h, panowie zrobili zdjęcia opisałam im sytuację. Poinformowali mnie że pani ma złamaną nogę więc postępowanie mandatowe odpada i prawdopodobnie zostaną wezwanie na komisariat w celu złożenia wyjaśnień i możliwe że na tym się skończy w sensie nie będę musiała stawiać się w sądzie. Co to znaczy? Czy wyrok będzie wydany zaocznie? Co mi grozi? Nie zatrzymano mi prawa jazdy ani dokumentów auta.

  1. Szanowna Pani Joanno

   1. Cieżko jednoznacznie wskazać co ta informacja oznacza, w sytuacji kiedy z doświadczenia wiem, że policjanci mówią różne rzeczy. W tym momencie zalecam czekać na wezwanie z jednostki policji celem stawiennictwa i złożenia wyjaśnień. Niemniej, jeżeli okaże się, że to Pani zostaną postawione zarzuty jako sprawcy zdarzenia i poszkodowana faktycznie ma złamaną nogę to może Pani czekać odpowiedzialność z art. 177 § 1 kodeksu karnego za co grozi kara grzywny/kara pozbawienia wolności/zakaz prowadzenia pojazdów, a w takiej sytuacji sprawa na pewno trafi do sądu. Natomiast od razu sygnalizuje, aby Pani rozróżniła to co Pani grozi od realnej kary, którą może Pani otrzymać. Jeżeli przedstawionej przeze mnie informacje się potwierdzą w kwestii zarzutu z at. 177 § 1 kodeksu karnego to jeżeli Pani mądrze poprowadzi sprawę, złoży odpowiedniej treści wyjaśnienia, itd, to sprawa może skończyć się tak, że nie będzie Pani karana, zapłaci Pani pewną kwotę nawiązki na rzecz poszkodowanej i nie zostanie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów;

   2. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697 248 428 lub 783 031 273.

   Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.