Jazda samochodem po narkotykach (marihuanie, kokainie, amfetaminie, LSD, itd.) - co za to grozi w 2024 roku?

Jazda po narkotykach - jakie konsekwencje wiążą się z takim zdarzeniem? Aktualnie w polskim prawie brak jest przepisów, które w precyzyjny sposób wskazują jaka ilość środków odurzających (narkotyków: marihuana, kokaina, amfetamina, LSD, itd.) decyduje o tym czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy przestępstwem. W praktyce, to jak daną ilość środków odurzających zakwalifikować (wykroczenie/przestępstwo) przede wszystkim zależy od organów prowadzących postępowanie (prokuratury/policji) i od biegłych z których pomocy korzystają. 

Przykładowo, jeżeli biegły (co do zasady toksykolog) w sporządzonej przez siebie opinii stwierdzi, iż w momencie kierowania pojazdem, u kierowcy znajdował się środek odurzający w śladowej ilości (np. który mógł zostać spożyty wiele tygodni przed badaniem) oraz jeżeli środek ten w znikomy sposób wpływał na zdolności psychomotoryczne kierowcy to taki kierowca będzie co do zasady odpowiadał za wykroczenie (np. obecność we krwi delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) w stężeniu poniżej 2,0 – 2,5 ng/ml), natomiast jeżeli biegły stwierdzi, iż stężenie środka odurzającego u kierowcy było znaczne i dodatkowo środek ten w istotny sposób wpływał na sprawność psychomotoryczną kierującego pojazdem (tak jakby był w stanie nietrzeźwości po alkoholu) to w takiej sytuacji kierowca będzie co do zasady odpowiadał za przestępstwo (np. obecność we krwi delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) w stężeniu powyżej 2,0 – 2,5 ng/ml).

Jazda po narkotykach 2024 - jaka kara?

Jazda w stanie po użyciu narkotyków jest traktowana jako wykroczenie (art. 87 kodeksu wykroczeń) i za to co do zasady grozi:

a) areszt od 5 do 30 dni;

b) grzywna od 2.500 do 30.000 zł;

c) zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Jazda pod wypływem narkotyków jest traktowana jako przestępstwo (art. 178a kodeksu karnego) i za to co do zasady grozi:

  • Do 30 września 2023 roku: 1. grzywna, kara ograniczenia wolności do 2 lat, kara pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 do 60000 zł
  • Od 1 października 2023 roku: kara pozbawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 do 60000 zł

Jazda pod wpływem narkotyków w 2024 - co zrobić?

Jazda po użyciu narkotyków np. jazda pod wpływem marihuany/amfetaminy/kokainy (art. 87 kodeksu wykroczeń), bez zakazu prowadzenia pojazdów?:

a) co do zasady jeżeli jest to nasze pierwsze tego typu wykroczenie, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. jeżeli krew została pobrana prawidłowo, nie ma innych wątpliwości co do przebiegu zdarzenia itd.) to można spróbować skorzystać z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary które daje szansę na orzeczenie np. wyłącznie kary grzywny bez zakazu prowadzenia pojazdów;

b) natomiast jeżeli są wątpliwości co do prawidłowości wykonanego pomiaru zawartość/stężenia narkotyku (np. zbyt mała ilość krwi pobrana do badania, zbyt długi odstęp czasu między zażyciem narkotyku, a wykonanym pomiarem itd.) to warto spróbować powalczyć o wyrok uniewinniający.

Jazda pod wpływem narkotyków np. marihuany/amfetaminy/kokainy (art 178a kodeksu karnego), warunkowe umorzenie postępowania karnego, bez ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy?:

a) co do zasady jeżeli nie byliśmy wcześniej karani za popełnienie umyślnego przestępstwa, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. jeżeli krew została pobrana prawidłowo, nie ma innych wątpliwości co do przebiegu zdarzenia itd.) to można spróbować skorzystać z instytucji warunkowego umorzeniu postępowania które daje szansę na modyfikację kary np. 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów i 3.000 zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zamiast 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów, 5.000 zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz np. 1 roku pozbawienia wolności. Dodatkowo dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania nie będziemy widnieć w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana, a jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów będzie orzeczony na 1 rok to nie będzie potrzeby ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy o ile nie jesteśmy młodocianym kierowcą w okresie ochronnym;

b) natomiast jeżeli są wątpliwości co do prawidłowości wykonanego pomiaru zawartość/stężenia narkotyku (np. zbyt mała ilość krwi pobrana do badania, długi odstęp czasu między zażyciem narkotyku, a wykonanym pomiarem itd.) to warto spróbować powalczyć o wyrok uniewinniający.

Warto też pamiętać, że odzyskanie prawa jazdy po dokonaniu takiego wykroczenia lub przestępstwa nie jest łatwe ponieważ co do zasady należy również zaliczyć badania lekarskie, psychologiczne oraz kurs reedukacyjny.

Prowadzenie samochodu po narkotykach - pomoc prawna adwokata

Jazda po narkotykach jest jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń/przestępstw związanych z ruchem drogowym za którego popełnienia grożą jedne z najbardziej dotkliwych kar (przede wszystkim zakaz prowadzenia pojazdów), dlatego jeżeli dojdzie do sytuacji w które zostaniemy zatrzymani za jazdę po narkotykach należy dokładnie przeanalizować stan faktyczny sprawy, sprawdzić czy np. nie popełniono podczas badania na obecność narkotyków błędów tak aby wybrać najbardziej korzystne w danej sytuacji rozwiązania oraz aby zminimalizować ryzyko otrzymania surowej kary lub aby doprowadzić do uniewinnienia.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej adwokata skontaktuj się z wykwalifikowanym adwokatem.

Przeczytaj również:

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki - konsekwencje, jak się zachować?

Źródło: flickr.com Licencja: creativecommons.org

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 rokuData publikacji: 03.04.2022