Kolizja drogowa mandat w 2024 roku

Każdemu z was pewnie niejednokrotnie zdarzyło się podczas szukania wolnego miejsca na parkingu lub podczas innego rodzaju zdarzeń drogowych, „lekkie stuknięcie” bądź zarysowanie innego samochodu. Wielokrotnie w takich sytuacjach oprócz odpowiedzialności finansowej za wyrządzoną szkodę otrzymywaliście mandat za spowodowania zagrożenia na drodze, mimo iż faktycznie nic poważnego się nie stało. Takie sytuacje powoli mogą zacząć ulegać zmianie, a to wszystko dzięki Sądowi Okręgowemu w Siedlcach, który wyrokiem z dnia 17 lutego 2017 (sygn. akt II Ka 677/16) roku uniewinnił kierowcę który podczas wykonywania manewru cofania uderzył w inny zaparkowany samochód, co według funkcjonariuszy policji nakładających mandat karny miało spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wspomniany Sąd przede wszystkim skupił się na rozstrzygnięciu znaczenia pojęcia należytej ostrożności, której kierowca według funkcjonariuszy policji rzekomo nie zachował i które to pojęcie jest opisane w art. 86 kodeksu wykroczeń, a którego to pojęcia nie znajdziemy w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym. W ustawie prawo o ruchu drogowym jest bowiem mowa tylko i wyłącznie o ostrożności lub szczególnej ostrożności (art. 2 pkt. 22). A jak powszechnie wiadomo sposób sformułowania danego słowa wpływa na kontekst całego zdania. Toteż, należyta ostrożność to jest nieco mniejsza ostrożność od szczególnej. Działanie z należytą ostrożnością oznacza bowiem działanie z ostrożnością adekwatną do sytuacją (tj. jazda zgodnie z przepisami będzie co do zasady uznana za jazdę z należytą ostrożnością), natomiast szczególna ostrożność to już coś więcej, tutaj wymagana jest ostrożność ponad daną normę.

I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, a mianowicie, może dojść do sytuacji, kiedy kierowca zachowa należytą ostrożność przewidzianą przez kodeks wykroczeń, ale nie zachowa już szczególnej ostrożności przewidzianej przez przepisy ruchu drogowego, jednakże mając na uwadze, iż co do zasady mandat nakładany jest na kierowcę na podstawie kodeksu wykroczeń, a nie prawa o ruchu drogowym, to w konsekwencji taki kierowca może nie zostać ukarany mandatem. Taką właśnie konkluzję zastosował Sąd Okręgowy uniewinniając kierowcę od zarzucanego mu czynu. 

Na koniec, uwzględniając powyższe rozważania, warto przytoczyć również bardzo istotne stwierdzenie Sądu Okręgowego w Siedlcach, o tym, iż manewrowanie na parkingu z minimalną prędkością nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym o której mowa w art. 86 kodeksu wykroczeń.

Oczywiście, mając świadomość, iż w prawie polskim nie obowiązuje zasada precedensu, a więc niniejszy wyrok nie spowoduje automatyczne jego stosowanie przez wszystkie sądy w Polsce, jednakże w sytuacji nie przyjęcia mandatu w analogicznych sprawach opisanych w niniejszym artykule na pewno warto z przytoczonego wyroku korzystać ponieważ niektóre sądy praktykują powoływanie się na wydane wcześniej orzeczenia. Dodatkowo zawsze możesz otrzymać z naszej strony poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej.

Przeczytaj również:

Kolizja drogowa - kiedy występuje, jak się zachować?

Źródło: pixabay.com Licencja: Google Inc

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 rokuData publikacji: 23.04.2021