Kolizja drogowa w 2024 roku

Co do zasady kolizja drogowa (pot. stłuczka) nie ma jednoznacznego terminu. Powszechnie przyjmuje się, iż jest to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (najczęściej różnego rodzaju uszkodzenia pojazdu). 

Odpowiedzialność sprawcy kolizji drogowej określona jest co do zasady w kodeksie wykroczeń i ogranicza się zasadniczo do nałożenia kary grzywny, punktów karnych oraz w niektórych przypadkach zakazem prowadzenia pojazdów. 

I najważniejsza informacja, w przypadku kolizji drogowej nie mamy obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia, strony same między sobą mogą ustalić kto był sprawcą, a kto poszkodowanym kolizji drogowej i spisać stosowne oświadczenie. W sytuacji gdy są wątpliwości co do osoby która spowodowała kolizję drogową, wtedy zawsze można wezwać policję, która poczyni stosowne ustalenia w tym zakresie. Trzeba jednak pamiętać, iż policja ustalając sprawcę kolizji drogowej dodatkowo może nałożyć na takiego sprawcę mandat oraz punkty karne.

Warto również pamiętać, iż gdy mamy do czynienia z kolizją drogową, pojazdy w niej uczestniczące nie muszą pozostawać w tym samym miejscu w którym ona nastąpiła. Kierowcy mogą odjechać w inne miejsce, gdzie na spokojnie mogą wykonać wszystkie czynności związane z kolizją drogową.

Kolizja drogowa co zrobić?

Sprawca kolizji drogowej narażony jest co do zasady na grzywnę, punkty karne oraz niejednokrotnie na zakaz prowadzenia pojazdów, dlatego tak ważnym jest podjęcie stosownych działań w odpowiednim momencie (kontakt z policją, sądem, sporządzenie pisma procesowych z trafną argumentacją popartą rzetelną wiedzą itd.), aby zminimalizować ryzyko otrzymania surowej kary za spowodowanie kolizji drogowej. Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej adwokata skontaktuj się z nami.

Przeczytaj również:

Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji - konsekwencje, co zrobić?

Źródło: upload.wikimedia.org Licencja: DigiCert Inc

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 roku


Data publikacji: 29.01.2021