7 listopada 2019 roku oraz 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy, zwiększające uprawnienia policji podczas przeprowadzanej kontroli drogowej. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy policji, skuteczności walki z niektórymi nielegalnymi procederami oraz usprawnienie przeprowadzanych kontroli. Dowiedz się, jakie nowe uprawnienia ma policja i o jakich obowiązkach musi pamiętać kierowca podczas kontroli drogowej.

Kontrola drogowa – nowe uprawnienia policji

Funkcjonariusze policji wielokrotnie skarżyli się, że przeprowadzane przez nich kontrole drogowe trwają zbyt długo, a często przedłużają je sami kierowcy. Aby zmobilizować osoby kontrolowane do większej dyscypliny, wprowadzono możliwość nałożenia mandatu w wysokości do 500 zł na osobę, która nie wykona poleceń funkcjonariusza. Ten może kazać nam podczas kontroli pozostać w bezruchu – kierowca na początku kontroli powinien pozostać w pojeździe, trzymając ręce na kierownicy. Osoby, które wysiądą z samochodu lub w inny sposób nie zastosują się do poleceń policjanta, otrzymają grzywnę. Dotychczas policjant nie miał podstaw, by taki mandat nałożyć, chociaż obowiązek pozostania w samochodzie z rękoma na kierownicy do momentu przyjścia funkcjonariusza obowiązywał już wcześniej.

Dużą zmianą, która budzi ogromne kontrowersje, jest możliwość zatrzymania oznakowanego lub nieoznakowanego radiowozu w dowolnym miejscu. Policjant może więc zatrzymać radiowóz np. na zakazie postoju czy w zatoczce przystanku autobusowego, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. W czasie takiego postoju radiowóz nie musi wydawać sygnałów świetlnych. Ponadto umundurowany policjant nie musi okazywać legitymacji służbowej podczas szybkiej kontroli trzeźwości. Funkcjonariusz ma jednak obowiązek wylegitymowania się na naszą prośbę.

Skierowanie na badania techniczne lub egzamin praktyczny – dodatkowe uprawnienia policji

Zdarza się, że podczas kontroli drogowej policjant nabiera wątpliwości czy kierujący pojazdem zna przepisy ruchu drogowego i potrafi się do nich stosować. Po wprowadzonych zmianach funkcjonariusz ma prawo skierować kierowcę oraz motorniczego na egzamin praktyczny, do którego kierowca (lub motorniczy) może podejść bez doszkalania się. Wątpliwości policjanta może budzić również stan zdrowia kierowcy – w takim przypadku funkcjonariusz może wystosować wniosek do starosty, by ten skierował kierującego na badania lekarskie.

Nowe uprawnienia policji i innych służb mundurowych

Wraz z nowelizacją ustawy nowe uprawnienia zaczęły przysługiwać nie tylko policji, ale także innym służbom mundurowym. Inspekcja Ochrony Środowiska może w obecności policjanta skontrolować przewożony ładunek, również w przypadku, gdy jest zabezpieczony plombą. Plombę może także zerwać funkcjonariusz policji podczas kontroli drogowe bez obecności inspektora z IOŚ. Nowe uprawnienia policji i Inspekcji Ochrony Środowiska mają ułatwić walkę z przewożeniem niebezpiecznych odpadów, które w ostatnich latach są nielegalnie składowane w Polsce.

Wszystkie wcześniej wspomniane zmiany weszły w życie 7 listopada 2019 roku, z kolei 1 stycznia 2020 roku policja, Inspekcja Ruchu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna oraz Służba Celno-Skarbowa mają obowiązek podczas kontroli sprawdzić stan licznika i zaktualizować go w bazie CEPiK, kierowca zaś ma obowiązek umożliwić odczytanie stanu licznika. Funkcjonariusze sami decydują czy skontrolować przebieg pojazdu na holu lub na lawecie. Dzięki tym zmianom policja i inne służby mogą skutecznie walczyć z nielegalnym procederem, tzw. kręceniem silnika. Już w pierwszym tygodniu obowiązkowych kontroli stanu licznika wykryto takie nadużycia, jak zmniejszenie wartości na liczniku aż o 185 tysięcy km (z 342 tysięcy na 156 tysięcy km).

Nowe uprawnienia policji – pomoc prawna adwokata

Nowe uprawnienia, jakie zyskali funkcjonariusze policji i innych służb mają usprawnić kontrole drogowe, a przede wszystkim poprawić skuteczność prowadzonych działań. Jednocześnie budzą one kontrowersje, również wśród kierowców zawodowych – jakie dokładnie polecenia może wydawać policjant i w jakich miejscach może zatrzymać się radiowóz?

W przypadku wątpliwości dotyczących uprawnień policji, skorzystaj z porady lub pomocy prawnej – skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego.

Źródło obrazu: phere.com Licencja: Public Domain


Data publikacji: 04.12.2020