Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest zależne od przyczyny i rodzaju orzeczonego zakazu prowadzenia. Przyjrzeliśmy się kilku przypadkom i wprowadziliśmy pomocne rozróżnienie. Poniżej znajdą Państwo zestawienie różnych sytuacji mających wpływ na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w 2024 roku. Zapraszamy do lektury.

Ważne! Czym innym jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów czyli podjęcie działań mających na celu szybsze odzyskanie prawa jazdy po wydaniu wyroku, a czym innym jest podjęcie działań, aby ewentualny zakaz prowadzenia pojazdów był jak najkrótszy przed wydaniem wyroku! Niniejszy artykuł skupia się na sytuacjach po prawomocnym zakończeniu sprawy. Natomiast oczywiście, pomagamy również uzyskać jak najkrótszy zakaz prowadzenia pojazdów lub, aby go nie było w ogóle.  

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku jazdy po alkoholu w 2024 roku

W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu to co do zasady istnieją dwie możliwość szybszego powrotu do jeżdżenia pojazdami mechanicznymi. Pierwszy, na podstawie art. 84 § 2a kodeksu karnego jest możliwy tylko w sytuacji dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów po upływie 15 lat jego stosowania. Drugi, najczęściej stosowany, na którym się skupimy to wniosek o zmianę sposób wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 182a kodeksu karnego wykonawczego czyli tzw. jazda z blokadą alkoholową. Aby z tej możliwości skorzystać należy złożyć odpowiednio umotywowany wniosek do sądu, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po pijanemu. Oprócz dobrze umotywowanego wniosku muszą także zostać spełnione następującą warunki:

  1. Upływ połowy okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów - w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów upływ 10 lat;
  2. Pozytywna prognoza kryminologiczna co do tego, że prowadzenie przez skazanego pojazdu w przyszłości nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Prognozę kryminologiczną wykonuje sąd, który ocenia postawę, właściwości i warunki osobiste skazanego oraz jego zachowanie podczas trwania zakazu prowadzenia pojazdów.

Po spełnieniu przedstawionych powyżej warunków sąd może wydać postanowienie o zmianie zakresu zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego wobec skazanego w ten sposób, że ma on być wykonywany w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, tj. skazany może kierować tylko pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową, przez okres jaki pozostał mu do końca zakazu prowadzenia pojazdów. Blokada alkoholowa zakładana jest na koszt skazanego. Jest to forma skrócenia kary za jazdę po pijanemu.

Sąd po wyrażeniu zgody na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową powinien także o tym fakcie powiadomić odpowiednie organy administracji, które po otrzymaniu informacji z sądu powinny wydać decyzję o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami, po której wydaniu nastąpi odzyskanie prawa jazdy.

Ważne! zanim otrzymamy prawo jazdy niewykluczone, iż będzie trzeba przejść odpowiednie badania psychologiczne, lekarskie, przejść kurs reedukacyjny lub nawet zdać egzamin na prawo jazdy, jednakże czy takie obowiązki zostaną nałożone, zasadniczo będzie zależeć od przyczyn orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów oraz czasu jego trwania.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku jazdy po narkotykach

W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po narkotykach co do zasady jedyna możliwości skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów jest w sytuacji jego orzeczenia na okres dożywotni i wtedy po 15 latach można ubiegać się o jego skrócenie.

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po wypadku drogowym w 2024 roku?

W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego, istnieje możliwość jego skrócenia co do zasady przy zastosowaniu instytucji wcześniejszego uznania środka karnego za wykonany uregulowanej w art. 84 kodeku karnego. Aby z tej instytucji skorzystać należy złożyć odpowiednio umotywowany wniosek do sądu, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów i tak jak w przypadku skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu, oprócz dobrze umotywowanego wniosku muszą być także spełnione dodatkowe, następująca warunki:

  • Upływ połowy okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów

  • Wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów przynajmniej rok

  • Przestrzeganie przez skazanego porządku prawnego

Po spełnieniu przedstawionych powyżej warunków sąd może wydać postanowienie o uznaniu zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany oraz powinien o tym fakcie powiadomić odpowiednie organy administracji, które po otrzymaniu informacji z sądu powinny wydać decyzję o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami, po której wydaniu, nastąpi odzyskanie prawa jazdy.

W tym przypadku również – zanim otrzymamy z powrotem prawo jazdy, możliwe że będziemy musieli przejść odpowiednie badania, kurs reedukacyjny, bądź inne dodatkowe zadania, jakie postawi przed nami sąd.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po kolizji drogowej - czy jest możliwie wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy w 2024 roku?

W przypadku orzeczenia zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej, co do zasady nie ma możliwości skrócenia czasu trwania zakazu, ponieważ kodeks wykroczeń w ogóle nie przewiduje możliwości skracania trwania środków karnych do których należy zakaz prowadzenia pojazdów, jednakże mimo to warto złożyć takowy wniosek ponieważ niektóre sądy skracają zakaz prowadzenia pojazdów mimo braku w kodeksie wykroczeń przepisu umożliwiającego jego skrócenie. Spowoduje to w konsekwencji złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w 2024 roku, szybsze odzyskanie prawa jazdy - pomoc prawna adwokata

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym z najbardziej dotkliwych środków karnych, ponieważ ogranicza nasze możliwości swobodnego przemieszczenia się, co jest tym bardziej dotkliwe dla osób, których praca polega przede wszystkim na kierowaniu pojazdami mechanicznymi. A więc jego utrata niejednokrotnie wiąże się także z utratą pracy zarobkowej. Na szczęście są jednak możliwości na szybsze odzyskanie prawa jazdy w sytuacji orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej adwokata skontaktuj się z adwokatem

Zachęcamy również do skorzystania z przygotowanych przez nas wzorów wniosków do wypełnienia wraz ze szczegółowymi objaśnieniami oraz poradą do pobrania w przystępnej cenie w naszym internetowym sklepie.

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 roku


Data publikacji: 05.05.2022