Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie artykułu 244 kk to temat, nad którym często pochylają się prawnicy. Portal Legalna Jazda dba o interesy kierowców nie tylko po zdarzeniu, które może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy, cofnięciem uprawnień lub zakazem prowadzenia pojazdów. Działamy również prewencyjnie. W tym artykule przestrzegamy, co może się stać i jak postępować, jeśli pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, kierowca zdecyduje się wsiąść za kierownicę.

Czym jest zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka sąd, wobec osób, które złamały prawo w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego. Sąd używa tego środka karnego na przykład za:

 • spowodowanie wypadku drogowego,
 • spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy poszkodowanym,
 • spowodowanie katastrofy w komunikacji,
 • a najczęściej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 

Kierowcom, na których sąd nałożył zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zdarza się ryzykować jazdą mimo zakazu, bo często są przekonani, że zostaną ukarani wyłącznie mandatem. Tymczasem za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów z art. 244 kk grozi co do zasady kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Ważne: Jazda pojazdem pomimo zakazu sądowego jest traktowana jako przestępstwo, a nie wykroczenie.

Co więcej, oprócz kary pozbawienia wolności, za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów z art. 244, kierowca może zostać ukarany dodatkowym zakazem prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat, a od 1 stycznia 2023 roku, Sąd dodatkowo, obowiązkowo orzeka świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 złotych do 60000 złotych.

Przy okazji warto pamiętać, że zakaz prowadzenia pojazdó(nakładany przez sąd, nie jest równoznaczny z cofnięciem uprawnień), to co innego niż na przykład:

 • zatrzymanie prawa jazdy (zazwyczaj za prędkość i może go dokonać policjant, który przekazuje sprawę do wyższych organów);
 • czy cofnięcie uprawnień (na podstawie prawomocnego wyroku w którym został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, decyzję o cofnięciu uprawnień wydaje starosta).

Więcej o różnicach pomiędzy zakazem prowadzenia pojazdów, zatrzymaniem prawa jazdy, a cofnięciem uprawnień przeczytasz: zatrzymanie prawa jazdy a cofnięcie uprawnień - różnice i konsekwencje prawne.

Czego dotyczy art. 244 kk?

Artykuł 244 kodeksu karnego jest pojemny, ale w każdym przypadku dotyczy złamania nałożonego przez sąd zakazu np.:

 • zajmowania określonego stanowiska;
 • wykonywania konkretnego zawodu;
 • prowadzenia działalności;
 • wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie;
 • prowadzenia pojazdów;
 • wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;
 • wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach;
 • kontaktowania się z określonymi osobami,
 • posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt;
 • zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Oraz niewykonania nakazu sądu, np. nakazu opuszczenia lokalu, w którym osoba ukarana mieszka razem z osobą pokrzywdzoną.

Jazda na zakazie w 2024 roku - jak się bronić, co za to grozi?

Sąd wymierzając karę weźmie pod uwagę między innymi w jakim okolicznościach doszło do złamania prawa. Jeśli było to miasto w środku dnia, to co do zasady, kierowca mógł stworzyć większe niebezpieczeństwo, niż gdyby to była mało uczęszczana droga w późnych godzinach nocnych.

Policjanci bardzo często zatrzymują do kontroli drogowej osoby, które kierują pojazdami mechanicznymi pomimo ciążącego na nich wyroku sądu o zakazie prowadzenia pojazdów. Wynika to między innymi z faktu, że Policja posiada informacje o tym, kto ma nałożony zakaz prowadzenia pojazdów i jeśli jest w stanie zidentyfikować taką osobę, robi to. Na szczęście prawo daje możliwość obrony. Można wywalczyć przed sądem wymierzenie kary ograniczenia wolności lub kary grzywny zamiast kary pozbawienia wolności.

To dzięki temu, że za przestępstwo za złamanie zakazu z art. 244 kk, kara pozbawienia wolności nie przekracza 8 lat.

W takiej sytuacji sąd może zamienić pozbawienie wolności:

 • na karę grzywny;
 • ograniczenie wolności poprzez nałożenie na ukaranego obowiązku nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;
 • potrącenie 10-20% miesięcznego wynagrodzenia na cel społeczny wskazany przez sąd.

Szczegółowo reguluje to art. 37a kk.

Art. 244 kk - naruszenie, a złamanie zakazu

W związku z tym, że maksymalny wymiar pozbawienia wolności za złamanie art. 244 kk nie przekracza 5 lat (od 3 miesięcy do 5 lat), możliwe jest również warunkowe umorzenie postępowania w przypadku naruszenia art. 244 kk. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest bardzo korzystne dla sprawcy, bo nie wpisuje się go do rejestru skazań, zatem sprawca pozostaje osobą niekaraną.

Żeby to było możliwe muszą zachodzić pewne szczególne warunki. Dotyczą one w szczególności:

 • okoliczności popełnienia przestępstwa,
 • właściwości osobistych sprawcy i stopnia jego winy,
 • niskiej społecznej szkodliwości popełnionego czynu;
 • czystej karty karnej.

Kluczowe jest tu odpowiednie przedstawienie okoliczności zdarzenia, które wpłyną na złagodzenie wyroku. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata doświadczonego w tego typu sprawach.

Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów a jazda po alkoholu w 2024 roku

Jazda pomimo zakazu prowadzenia pojazdów i pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz w przypadku popełniania innego przestępstwa. Bywa, że jednocześnie ze złamaniem zakazu prowadzenia pojazdókierujący pojazdem jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku kwestia zakazu prowadzenia pojazdów komplikuje się, gdyż kierowca popełnił kolejne przestępstwo. Sąd, oprócz artykułu 244 kk, skorzysta z dodatkowych możliwości ukarania sprawcy, np. z art. 178 a § 4 kk.

Wymiar kary pozbawiania wolności w art.178 a § 4 kk i 244 kk jest akurat taki sam. Ale w przypadku innych, dodatkowych wykroczeń lub przestępstw, sąd wymierzy karę na podstawie przepisu, który przewiduje surowszą odpowiedzialność. Jeśli np. kierowca spowodował wypadek pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, mając przy okazji zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może pożegnać się uprawnieniami do prowadzenia pojazdów nawet dożywotnio.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej adwokata lub chcesz skonsultować jakąkolwiek niejasność albo wątpliwość w swojej sprawie, skontaktuj się z nami.

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 roku


Data publikacji: 14.04.2022