Każdy kierowca, który decyduje się na jazdę pod wpływem alkoholu, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami – utratą prawa jazdy, wysoką karą grzywny, punktami karnymi oraz aresztem, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności. Kary różnią się w zależności od kwalifikacji czynu, a także okoliczności, w jakich doszło do wykroczenia lub przestępstwa. Należy przy tym pamiętać, że zabronione jest nie tylko prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu, ale także wszystkich innych pojazdów mechanicznych. Dowiedz się, co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu motocyklem, skuterem i motocrossem.

Jazda pod wpływem alkoholu 2024 – wykroczenie czy przestępstwo?

Jazda pod wpływem alkoholu motocyklem, skuterem i oczywiście samochodem kwalifikowana jest jako wykroczenie lub jako przestępstwo, w zależności od zawartości alkoholu w organizmie:

  • 0 – 0,2 promila alkoholu we krwi (0 – 0,1 mg/l wydychanego powietrza) – dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie kierowcy

  • 0,2 – 0,5 promila alkoholu we krwi (0,1 – 2,5 mg/l wydychanego powietrza) – wykroczenie (art. 87 kodeksu wykroczeń)

  • powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi (powyżej 2,5 mg/l wydychanego powietrza) – przestępstwo (art 178a kodeksu karnego)

Należy pamiętać, że już niewielka ilość alkoholu sprawia, że nie powinniśmy po jego spożyciu prowadzić pojazdów mechanicznych – często już po wypiciu jednego piwa stężenie alkoholu we krwi sięga 0,25 promila.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu motocyklem i skuterem w 2024 roku?

Za jazdę pod wpływem alkoholu motocyklem i skuterem grożą dokładnie takie same kary, jakie obowiązują za jazdę po alkoholu samochodem:

  • w przypadku wykroczenia – areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 2500 do 30000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat;

  • w przypadku przestępstwa:

    • Do 30 września 2023 roku: grzywna, kara ograniczenia wolności do 2 lat, kara pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 do 60000 zł
    • Od 1 października 2023 roku: kara pozbawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 do 60000 zł

Z najbardziej dotkliwymi karami muszą liczyć się kierowcy, którzy popełnili przestępstwo nie pierwszy raz – grozi im dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz znacznie wyższa kara pieniężna, jaką będą musieli wpłacić na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (nie mniej niż 10000 złotych). Wysokie kary czekają również na osoby, które spowodowały wypadek, prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu. Ponadto wysokość kary uzależniona jest od szkodliwości czynu – kierowca, który jechał pod wpływem alkoholu w godzinach szczytu, uczęszczaną drogą może otrzymać wyższą karę od kierowcy, który zostanie przyłapany na jeździe pod wpływem alkoholu na mało uczęszczanym odcinku drogi.

Najsurowsze kary czekają na kierowców, którzy pod wpływem alkoholu spowodują wypadek. Zdarza się, że sprawcy wypadków, w których zginął inny kierowca bądź pieszy, odpowiadają nie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelny, a za zabójstwo.

Jazda po alkoholu motocyklem a utrata prawa jazdy

Kontrola trzeźwości kierowcy, który prowadził motocykl lub inny pojazd po alkoholu obligatoryjnie kończy się zatrzymaniem prawa jazdy i zawieszeniem uprawnień do kierowania wszystkimi pojazdami mechanicznymi – jeśli więc na gorącym uczynku zostanie przyłapany kierowca motocyklu, który posiada również prawo jazdy innej kategorii, mogą mu zostać zawieszone wszystkie uprawnienia, a jazda po zatrzymaniu prawa jazda będzie traktowana jak jazda bez uprawnień. Funkcjonariusz policji wręcza kierowcy pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy, które nie uprawnia kierowcy do dalszego kierowania pojazdem, a o dalszych losach kierowcy decyduje sąd lub prokuratura, które wydają decyzję o tymczasowym zatrzymaniu prawa jazdy lub o jego zwrocie – od decyzji tej można złożyć zażalenie.

Jazda pod wpływem alkoholu motocyklem w ruchu lądowym

Wśród fanów jednośladów znajdują się tacy, którzy zamiast zatłoczonych ulic i tras poza miastem, wybierają jazdę motocrossem. Jest to legalne wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach, jednak ze względu na ograniczoną ilość torów do jazdy crossowej i enduro, motocykliści swoje umiejętności szlifują w lasach. Za jazdę motocrossem po lesie policjant czy strażnik leśny może wystawić mandat w wysokości 500 zł. Jednak w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu motocrossem po lesie, od decyzji sądu zależeć będą losy kierowcy. Przepisy wskazują bowiem kary za uczestniczenie pod wpływem alkoholu w ruchu lądowym, jednak doprecyzowanie, czym tak właściwie jest ruch lądowy, pozostawiają orzecznictwu sądowemu. Sądy pod uwagę biorą oficjalny status drogi, a więc czy motocyklista poruszał się po drodze publicznej, a także dostępność drogi dla innych uczestników ruchu drogowego. Oznacza to, że jazda pod wpływem alkoholu motocrossem po lesie może zostać potraktowana jako wykroczenie lub przestępstwo, a decyzja sądu zależeć będzie od okoliczności.

Jazda pod wpływem alkoholu motocyklem 2024 – pomoc prawna adwokata

Motocyklistów, którzy mają wątpliwości, czy kontrola trzeźwości została wykonana w sposób prawidłowy lub potrzebują pomocy prawnej w zakresie odzyskania prawa jazdy, które zostało zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu motocyklem bądź innym pojazdem, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub pośrednictwem formularza kontaktowego.

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu w 2024 roku

Odsyłamy do naszego artykułu gdzie szczegółowo opisujemy kwestię przepadku pojazdu za jazdę po pijanemu.

Aktualizacja artykułu 10 marca 2024 roku


Data publikacji: 22.07.2021