Od początku roku na polskich drogach obserwujemy wzmożone kontrole. Na początku były to przede wszystkim pomiary prędkości, których dokonywały patrole policji, jednak od drugiego kwartału 2021 roku polskie drogi patrolują także drony. Wielu kierowców zastanawia się, czy kontrole drogowe z wykorzystaniem policyjnego drona są legalne. Czy na podstawie nagrania z bezzałogowego statku powietrznego (BSP) może zostać wystawiony mandat oraz jakie przewinienia kierowców są nagrywane z drona?

Policyjne drony – legalne urządzenia rejestrujące

Niektórzy kierowcy poddają w wątpliwość, czy policyjne drony są legalnymi urządzeniami rejestrującymi i czy na podstawie zapisów z kamery zainstalowanej na dronie może zostać wystawiony mandat. W myśl przepisów Prawa o ruchu drogowym urządzeniem rejestrującym możemy nazwać każde urządzenie stacjonarne i przenośne, zainstalowane w pojeździe lub na statku powietrznym, które utrwala obrazy i tym samym popełniane przez osoby kierujące pojazdami wykroczenia. Oznacza to, że nie tylko policyjne drony, ale także wideorejestratory i telefony komórkowe, z których korzystamy na co dzień, mieszczą się w definicji urządzeń rejestrujących, a nagrania z nich mogą być dowodem w sprawie sądowej.

Jak przebiegają kontrole drogowe z wykorzystaniem policyjnych dronów w 2024 roku?

Zdarza się, że kierowcy mają obiekcje co do jakości nagrań z policyjnego drona, a także do poprawności przeprowadzonej kontroli Jak więc powinna przebiegać taka kontrola – jakie prawa i obowiązki mają operatorzy dronów policyjnych?

Kontrola drogowa za pomocą policyjnych dronów odbywa się dwuetapowo. W pierwszej uczestniczy dwóch operatorów BSP, którzy podczas wykonywania obowiązków służbowych nie muszą być ubrani w kamizelki odblaskowe – pamiętać należy bowiem, że cywilni operatorzy dronów mają taki obowiązek. Lot policyjnym dronem musi być zarejestrowany w aplikacji DroneRadar, a lot BSP musi być wykonywany przez licencjonowanego operatora. Jednak w aplikacji nie widnieje informacja, który z zarejestrowanych lotów BSP wykonywany jest przez operatora policyjnego drona. Policja nie ma obowiązku informować o przeprowadzanych kontrolach za pomocą dronu – podobnie jak nie jesteśmy uprzedzani o kontrolach dokonywanych przez patrole policji. Kierowcy muszą być informowani wyłącznie o kontroli prędkości z wykorzystaniem fotoradaru.

Kontrole z wykorzystaniem policyjnych dronów mogą odbywać się w dowolnym miejscu – w tym celu najczęściej wybierane są skrzyżowania, gdzie dochodzi do najgroźniejszych wykroczeń drogowych. Po nagraniu wykroczenia informacja przekazywana jest do znajdującego się w pobliżu patrolu. Dzięki temu kierowca nie może uciec od odpowiedzialności, twierdząc, że nie on prowadził pojazd lub że na nagraniu widoczny jest zupełnie inny samochód. Mandat wystawiany jest zatem przez funkcjonariuszy policji w radiowozie, którzy pozostają w stałym kontakcie z operatorami drona policyjnego.

Jakie wykroczenia rejestrują policyjne drony w 2024 roku?

Policyjne drony wykorzystywane są przede wszystkim do kontroli sytuacji na drodze w miejscach, w których dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, także groźnych wypadków. Policyjne BSP możemy najczęściej zobaczyć nad dużymi skrzyżowaniami i trasami szybkiego ruchu. Rejestrują one między innymi:

  • wyprzedzanie w obrębie przejścia dla pieszych
  • wyprzedzanie na skrzyżowaniu
  • zachowanie kierowców wobec pieszych
  • niezatrzymanie się przed zieloną strzałką warunkową
  • niezatrzymanie się przed znakiem STOP
  • korzystanie w telefonu podczas jazdy
  • brak bezpiecznej odległości na autostradach
  • wyprzedzanie na podwójnej ciągłej i przed wzniesieniem w terenie niezabudowanym
  • nielegalne wyścigi samochodowe

Okazuje się, że policyjne drony doskonale sprawdzają się tam, gdzie dotychczas brakowało narzędzi do kontroli kierowców lub były one nieskuteczne. Swoją czujność powinni zwiększyć nie tylko kierowcy, ale także piesi, którzy również otrzymują mandaty po kontroli z użyciem policyjnego drona. Mandaty te wystawiane są przede wszystkim za przejście w niedozwolonym miejscu lub na czerwonym świetle.

Nie tylko policyjne drony – czego jeszcze mogą spodziewać się polscy kierowcy?

Każdy aktywny uczestnik ruchu drogowego powinien spodziewać się wzmożonych kontroli na polskich drogach. Do naziemnych patroli dołączyły nie tylko policyjne drony, ale także policyjne śmigłowce, które również coraz częściej możemy zobaczyć nad drogami. Wyposażone w bardzo dokładne urządzenia rejestrujące również śledzą poczynania kierowców, choć – w przeciwieństwie do policyjnych dronów – nie każdy lot śmigłowca zwiastuje kontrolę drogową.

Warto podkreślić, że drony policyjne przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko poprzez wystawianie mandatów kierowcom i pieszym, którzy łamią przepisy Prawa o ruchu drogowym. Za ich pomocą monitorowane jest natężenie ruchu, będą także pomocne przy zabezpieczaniu imprez masowych, a już teraz sprawdzają się podczas poszukiwań zagubionych dzieci i osób dorosłych.

Dzięki kontrolom z użyciem dronów policja chce zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, znacząco poszerzając zakres monitorowanych przewinień polskich kierowców. Ponieważ operatorzy BSP mogą na bieżąco zmieniać miejsce kontroli, a współpracujący z nimi patrol drogówki może czekać na kierowców kilka kilometrów dalej, trudno dostrzec obecność dronu i patrolu, a działania z wykorzystaniem policyjnych dronów okazują się nadzwyczaj skuteczne.

Kontrola droga z użyciem policyjnego drona w 2024 roku – pomoc prawna adwokata

Wszystkie osoby, które mają wątpliwości co do poprawności przeprowadzonej kontroli drogowej z wykorzystaniem policyjnego drona, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 roku


Data publikacji: 12.08.2021