Co grozi za jazdę bez prawa jazdy? Jazda bez uprawnień wiąże się z konkretną karą regulowaną w przepisach. Warto jednak pamiętać, że od 1 października 2018 roku polscy kierowcy nie są zobowiązani do jeżdżenia z dowodem rejestracyjnym i dowodem wykupienia polisy OC. Od 5 grudnia 2020 nie ma również obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem. Jak wyglądają aktualne przepisy w 2024 roku?

W przypadku kontroli policjant sprawdza potrzebne informacje w elektronicznym systemie CEPiK - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jakie konsekwencje grożą osobie, która prowadzi pojazd bez uprawnień, a jakie osobie, która jeździ mimo cofnięcia uprawień lub zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Jaka kara za jazdę brak prawka w 2024 roku?

Dzięki nowelizacji przepisów dotyczących zniesienia konieczności posiadania przy sobie prawa jazdy, podczas kierowania samochodem, dawne przepisy związane z karą za brak tego dokumentu straciły na ważności. Z karą muszą się jednak liczyć się kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy na inną kategorię niż pojazd, który prowadzili. Najczęściej policja kontroluje kierowców motocykli, którzy posiadają jedynie prawo jazdy kat. B. Jeżeli policjant zatrzyma takiego kierowcę to kieruje sprawę do sądu, gdzie kierowcy grozi kara aresztu, kara ograniczenia wolności lub kara grzywny w wysokości od 1500 zł do aż 30000 zł. Sąd orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas od 6 miesięcy do nawet 3 lat (art. 94 kodeksu wykroczeń).

 To niestety nie koniec problemów kierowcy, który jeździ samochodem bez posiadania uprawnień do jego kierowania. Jeśli w trakcie kontroli nie znajdzie się inna osoba, która jest uprawniona do kierowania pojazdem, zostanie on odholowany. Koszty holowania pokrywa właściciel pojazdu lub jego użytkownik. 

Jazda bez prawa jazdy 2024 - co grozi osobie, która nigdy go nie posiadała?

Niektórzy decydują się jazdę samochodem bez prawa jazdy, licząc, że nigdy nie zostaną skontrolowani. Osoby, które nigdy nie posiadały uprawnień do prowadzenia pojazdów, a zdecydowały się na kierowanie pojazdem, powinny liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Mandat za brak prawa jazdy i jazdę bez uprawnień to nie wszystko. Mitem jest, że za ja jazdę bez dokumentu prawa jazdy (osoby, która nigdy go nie miała) grozi jedynie 500 zł mandatu. To skończyło się z końcem 2021 roku. Aktualnie jazda bez uprawnień (art. 94 kodeksu wykroczeń) może zakończyć się zasądzeniem przez sąd kary aresztu, kary ograniczenia wolności lub kary grzywny w kwocie od 1500 do 30000 zł, a także orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat

Prawdziwe kłopoty zaczynają się jednak, gdy kierowca bez prawa jazdy uczestniczy w zdarzeniu drogowym. Jeśli padł ofiarą błędu innego kierowcy, zostanie ukarany za wykroczenie, a ubezpieczyciel odmówi wypłacenia odszkodowania z tytułu polisy AC. W jeszcze trudniejszej sytuacji będą ci kierowcy, którzy bez posiadanych uprawnień spowodują wypadek. Oprócz kary za prowadzenie pojazdu bez prawa jady, muszą liczyć się z regresem ubezpieczeniowym. Oznacza to, że poszkodowanemu ubezpieczyciel wypłaci kwotę, którą ten przeznaczy na naprawdę pojazdu. Jednak natychmiast po uregulowaniu należności, firma ubezpieczeniowa zwróci się do sprawy wypadku, by ten oddał kwotę, przyznaną poszkodowanemu w ramach policy OC.

Jazda samochodem bez uprawnień (po zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące)

Kierowcy, którzy w terenie zabudowanym przekraczają prędkość o ponad 50 km/h, karani są nie tylko mandatem i punktami karnymi, ale także zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. Jeśli mimo tymczasowego braku prawa jazdy postanowią wsiąść za kółko, zostanie ono zatrzymane na kolejne 3 miesiące, a w razie kolejnej próby prowadzenia pojazdu, prawo jazdy zostaje zabrane całkowicie poprzez cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami. Oznacza to, że kierowca będzie musiał zapisać się na kurs prawa jazdy, odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne, a następnie zdać państwowe egzaminy, by móc ponownie jeździć z wymaganymi uprawnieniami. Jeżeli osoba, której uprawienia zostały cofnięte dalej będzie jeździć to w takiej sytuacji grozi jej już zarzut z art. 180a kodeksu karnego, o czym szerzej poniżej.

Cofnięcie uprawnień - co grozi za jazdę bez prawa jazdy, a co za jazdę bez uprawnień 2024?

Jazdę bez dokumentu (osoby która nigdy go nie miała), brak prawa jazdy odpowiedniej kategorii lub jazdę w przypadku tymczasowego zatrzymania prawa jazdy zaliczamy do wykroczeń, co do zasady do art. 94 kodeksu wykroczeń. Z poważniejszymi zarzutami będzie mierzył się kierowca, który zostanie przyłapany na prowadzeniu samochodu po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami (art. 180a kodeksu karnego). Kodeks karny za jazdę po cofnięciu prawa jazdy przewiduje karę grzywny w liczbie stawek dziennych od 10 do 540 przy czym stawka dzienna może wynosić od 10 do 2.000 zł, zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Natomiast kierowcom, którzy mają sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi i mimo niego zdecydują się na jazdą samochodem grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, kara grzywny w liczbie stawek dziennych od 10 do 540 przy czym stawka dzienna może wynosić od 10 do 2.000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat - art. 244 kodeksu karnego.

Za jazdę bez odpowiednich uprawnień grożą bardzo poważne konsekwencje, do pozbawienia wolności włącznie. W przypadku postępowania sądowego, kara uzależniona jest od skali popełnionego wykroczenia lub przestępstwa. Oprócz kary zasądzonej przez wymiar sprawiedliwości, wielu kierowców musi zmierzyć się ze spłatą dużego zadłużenia, wynikającego z regresu ubezpieczeniowego. Rekordziści spłacają nawet milionowe zobowiązania.

Pomoc prawna adwokata – chęć skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym z najbardziej dotkliwych środków karnych, ponieważ ogranicza nasze możliwości swobodnego przemieszczenia się, co jest tym bardziej dotkliwe dla osób, których praca polega przede wszystkim na kierowaniu pojazdami mechanicznymi. A więc jego utrata niejednokrotnie wiąże się także z utratą pracy zarobkowej. Na szczęście są jednak możliwości na szybsze odzyskanie prawa jazdy lub na zapobiegnięcie jego utraty.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej adwokata skontaktuj się z adwokatem.

Źródło: pixabay.com Licencja: Pixabay License

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 roku


Data publikacji: 30.10.2021