Jeszcze przed zmianą przepisów, czyli do 2019 roku prawo nakładało obowiązek rejestracji samochodu w przeciągu 30 dni. Ze względu na możliwość ukarania osoby, która nie wywiązała się z tego obowiązku, wyłącznie przez sąd, przepis ten był martwy. Rodziło to wiele problemów natury prawnej, a o zmianę przepisów apelowały również władze UE. Po długich rozmowach i kilku dużych zmianach w projekcie ustawy, od 1 stycznia 2020 roku w Polsce nałożono obowiązek rejestracji pojazdu w przeciągu 30 dni od jego kupna, a także obowiązek informacji starosty o zbyciu i nabyciu pojazdu pod groźbą kary. Ustawa nie przewiduje jednak kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w każdym przypadku. Dowiedz się, kogo dotyczy obowiązek rejestracji pojazdu w przeciągu 30 dni pod groźbą kary i jaka jest przewidziana kara za nieprzerejestrowanie samochodu.

Obowiązek rejestracji pojazdu w przeciągu 30 dni od kupna

Obowiązek rejestracji pojazdu w przeciągu 30 dni od kupna pojazdu dotyczy każdego nowego właściciela pojazdu. Ponadto każdy kupujący samochód lub inny pojazd, ma obowiązek poinformować o takim zakupie starostę – podobny obowiązek ma także zbywający pojazd. Obie strony umowy mają na to 30 dni od jej zawarcia, a postępowanie to ma uchronić od nieprzyjemnych sytuacji. Dość często zdarzało się bowiem, że nowy właściciel pojazdu nie przerejestrował go i mandaty z fotoradaru trafiały do poprzedniego właściciela pojazdu. Oprócz jak najszybszego poinformowania starosty i zbyciu pojazdu, dobrą praktyką jest także wpisywanie w umowie nie tylko dokładnej daty, ale również godziny sprzedaży. Chroni to nie tylko przed niechcianymi mandatami, ale także przed ewentualną próbą oszustwa „na stłuczkę”.

Kogo dotyczy kara za nieprzerejestrowanie samochodu?

Z karą za nieprzerejestrowanie pojazdu musi liczyć się każdy, kto nabył samochód w Polsce lub na terenie UE. Karze nie podlegają dealerzy nowych samochodów, które zostają sprowadzone z UE. Jednak właściciele komisów samochodowych mają obowiązek rejestracji pojazdów, bez względu na to, czy sprowadzają je z UE, czy kupują pojazd od polskiego właściciela. Dotyczy to również samochodów powypadkowych lub innych pojazdów, które wymagają naprawy. Właściciel komisu może liczyć, że sprzeda pojazd przed upływem 30 dni od jego kupna – wtedy jednak nowy właściciel będzie musiał zdążyć z rejestracją pojazdu w przeciągu 30 dni od momentu, kiedy nabył go właściciel komisu. Kara nie zostaje więc nałożona na osoby, które samochód kupiły np. w USA, Japonii, a obecnie również w Wielkiej Brytanii i nie przerejestrowały samochodu w przeciągu 30 dni. Warto jednak dopełnić tego obowiązku, by uniknąć różnego rodzaju nieprzyjemności – przy kontroli drogowej czy sprzedaży pojazdu.

Jaka jest kara za nieprzerejestrowanie samochodu w 2024 roku?

Ważną informacją dla wszystkich kupujących samochód, że kara za nieprzerejestrowanie samochodu jest karą administracyjną, a nie mandatem. Nie można więc jej nie przyjąć – jeśli się z nią nie zgadzamy, pozostaje wyłącznie droga sądowa. Za nieprzerejestrowanie pojazdu grozi od 200 do 1000 zł, podobnie jak w przypadku niepowiadomienia starosty o zbyciu lub kupnie pojazdu.

Wysokiej karze podlega także jazda bez tablic – takie postępowanie traktowane jest jako wykroczenie, za które funkcjonariusz policji może ukarać grzywną w wysokości do 5000 złotych oraz odebraniem dowodu rejestracyjnego. Z kolei jazda na cudzych tablicach rejestracyjnych jest przestępstwem, za które grozi grzywna oraz kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 3.

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu w 2024 roku – pomoc prawna adwokata

Jeśli masz wątpliwości, czy kara za nieprzerejestrowanie samochodu została na Ciebie słusznie nałożona lub jeśli Twoje wątpliwości dotyczą innego zagadnienia związanego z prawami i obowiązkami osób nabywających oraz zbywających pojazd, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy bądź telefonicznie.

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 roku


Data publikacji: 24.02.2021