Coraz bardziej zatłoczone ulice, coraz mniej miejsc parkingowych i coraz droższe parkowanie w centrum miast sprawiły, że część kierowców przesiadło się z samochodów na rowery, a także na bardzo popularne od kilku lat hulajnogi elektryczne. Niestety wraz z rosnącą popularnością hulajnóg elektrycznych długo nie wprowadzano zmian w prawie, co wywoływało chaos na chodnikach, drogach rowerowych, a niekiedy także ulicach.

Jednak coraz większa liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych oraz ogromny wzrost zainteresowania tego rodzaju środkiem transportu w 2019 roku spowodowało przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o ruchu drogowym, czego efektem są zmiany w przepisach ruchu drogowego, które weszły w życie dnia 20 maja 2021 roku. Kto, gdzie i z jaką prędkością będzie mógł się poruszać hulajnogą elektryczną oraz innymi e-pojazdami?

UTO i hulajnoga elektryczna – rozróżnienie urządzeń transportu osobistego

Dotychczas w kodeksie ruchu drogowego osobną kategorię stanowiły wyłącznie rowery, którymi należy poruszać się drogą rowerową lub pasem rowerowym, a jeśli takich nie wyznaczono, rowerzysta ma obowiązek jechać ulicą – poruszanie się chodnikiem możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach. W związku z tym osoby, które jeździły na hulajnodze elektrycznej lub „nożnej”, na rolkach czy na deskorolce, traktowane były jak piesi. Wolno im było korzystać wyłącznie z chodników, a przepisy nie regulowały takich kwestii, jak przewożenie na hulajnodze pasażera czy jazda hulajnogą pod wpływem alkoholu.

Hulajnogi elektryczne, deskorolki, wrotki i rolki – zmiana w przepisach o hulajnogach elektrycznych

Zanim zaczniemy wczytywać się w nowe przepisy o hulajnogach elektrycznych, należy zauważyć, że ustawodawca rozróżnił hulajnogi elektryczne od innych urządzeń transportu osobistego (UTO), do których zaliczamy deskorolki elektryczne, segweye czy monocykle. Ponadto w przepisach odróżniono także urządzenia wspomagające ruch (UWR), którymi są rolki, hulajnogi i deskorolki napędzane siłą mięśni czy wrotki.

Według nowych przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych, takim urządzeniem transportu publicznego może poruszać się każda osoba pełnoletnia oraz osoby powyżej 10. roku życia, które posiadają kartę rowerową bądź prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą jeździć hulajnogą elektryczną. Takie same zasady dotyczą innych urządzeń transportu osobistego.

Hulajnoga elektryczna – przepisy wprowadzają rewolucję w miastach

Piesi, kierowcy i sami użytkownicy hulajnóg elektrycznych długo wyczekiwali zmian w przepisach, które regulowałyby kilka najważniejszych kwestii. Jedną z nich była odpowiedź na pytanie: gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną? Stosunkowo duża prędkość, jaką można rozwinąć na tym urządzeniu, doprowadzała do wielu, często tragicznych w skutkach, wypadków, również z udziałem pieszych. Dlatego priorytetem była więc możliwe skuteczna ochrona pieszych przy jednoczesnym nienarażaniu na niebezpieczeństwo osób kierujących hulajnogą elektryczną. Efektem jest kompromis:

  • hulajnogą elektryczną poruszamy się po drogach rowerowych lub pasach rowerowych (dozwolona prędkość to 20 km/h)
  • w przypadku braku drogi rowerowej lub pasa rowerowego, hulajnogą elektryczną poruszamy się po ulicy, jeśli obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h (dozwolona prędkość dla hulajnogi elektrycznej to 20 km/h)
  • w przypadku ograniczenia prędkości powyżej 30 km/h, hulajnogą poruszamy się po chodniku, zachowując szczególną ostrożność i bezwzględnie ustępując pierwszeństwa pieszym („prędkość zbliżona do prędkości pieszego”)

Osoba jadąca hulajnogą elektryczną ma obowiązek sygnalizowania zmiany kierunku jazdy, a pojazd musi być wyposażony w przednie i tylne światła pozycyjne, odblaski po bokach, hamulec oraz sygnał dźwiękowy. Pozostałymi UTO można poruszać się po drogach rowerowych, pasach rowerowych lub chodnikach. Również na rolkach, deskorolce czy hulajnodze bez napędu elektrycznego można jeździć drogami rowerowymi lub chodnikiem, jeśli obok nie ma wyznaczonych drogi lub pasa dla rowerów.

Warto także zauważyć, że hulajnogą elektryczną nie wolno poruszać się po ulicy, jeśli ograniczenie prędkości przekracza 30 km/h – jeśli obok nie ma drogi rowerowej, pasa rowerowego lub chodnika, jazda hulajnogą elektryczną jest niedozwolona. W wielu przypadkach nie można więc jeździć hulajnogą poza terenem zabudowanym czy na obrzeżach miast.

Hulajnoga elektryczna – przepisy o parkowaniu, przewożeniu pasażerów i jeździe pod wpływem alkoholu 2024

Nowe przepisy regulują także inne kwestie, które są bardzo ważne ze względu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego:

  • hulajnogę elektryczną parkować można w wyznaczonym do tego miejscu lub wzdłuż zewnętrznej krawędzi chodnika, równolegle do niej – tak, by w jak najmniejszym stopniu utrudniała ruch pieszych i by nie przeszkadzała kierowcom w parkowaniu samochodu (mandat za niewłaściwe parkowanie wynosi 100 zł)
  • hulajnogą elektryczną poruszać się może wyłącznie jedna osoba bez ładunku
  • poruszając się hulajnogą elektryczną, nie wolno rozmawiać przez telefon, trzymając go przy uchu (mandat za rozmowę przez telefon podczas jazdy hulajnogą elektryczną wynosi 200 zł)
  • osoba jadąca na hulajnodze elektrycznej po chodniku ma bezwzględny nakaz ustąpienia pierwszeństwa pieszych, również na przejściach dla pieszych (za nieustąpienie pierwszeństwa grozi mandat 350 zł)
  • obowiązuje zakaz jazdy hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu (kara aresztu albo grzywna nie niższa niż 50 zł oraz może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne)

Warto zauważyć, że osoba prowadząca hulajnogę elektryczną pod wpływem alkoholu, popełnia wykroczenie, a nie przestępstwo. Kwalifikacja czynu zmienia się jednak, gdy dochodzi do wypadku z winy kierującego hulajnogę elektryczną. Ponadto za spowodowanie kolizji przewidziany jest mandat karny w wysokości do 5000 zł (bez punktów karnych, jeśli sprawca kolizji posiada czynne prawo jazdy) lub jeżeli mandat karny nie zostanie przyjęty to grozi kara grzywny do 30000 złotych, zaś w przypadku spowodowania wypadku (w którym ktoś został ranny), osobie prowadzącej hulajnogę elektryczną grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Spowodowanie wypadku drogowego nie jest bowiem wykroczeniem, a przestępstwem. W szczególnych przypadkach kwalifikacja czynu może ulec zmianie, jeśli kierujący hulajnogą elektryczną spowodował wypadek, będąc pod wpływem alkoholu.

Hulajnoga elektryczna – przepisy i pomoc prawna adwokata

Jeśli masz wątpliwości, czy nałożony na Ciebie mandat za popełnione wykroczenie w związku z jazdą hulajnogą elektryczną, został na Ciebie słusznie nałożony lub po prostu nie zgadzasz się z otrzymaną karą, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy bądź telefonicznie.

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 roku


Data publikacji: 20.05.2021