W większości, jak ktoś słyszy o jeździe po alkoholu, to ukazuje się obraz kierowcy samochodu albo roweru, natomiast karanym za jazdę pod wpływem alkoholu może być również osoba, która kierowała motorówką. Dodatkowo taka osoba może stracić prawo jazdy np. na kategorię B. Więcej szczegółów przedstawiamy poniżej.

Jazda pod wpływem alkoholu motorówką w 2024 roku – wykroczenie czy przestępstwo?

Jazda pod wpływem alkoholu łodzią motorową kwalifikowana jest jako wykroczenie lub jako przestępstwo, w zależności od zawartości alkoholu w organizmie:

  • 0 – 0,2 promila alkoholu we krwi (0 – 0,1 mg/l wydychanego powietrza) – dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie kierowcy
  • 0,2 – 0,5 promila alkoholu we krwi (0,1 – 2,5 mg/l wydychanego powietrza) – wykroczenie (art. 87 kodeksu wykroczeń)
  • powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi (powyżej 2,5 mg/l wydychanego powietrza) – przestępstwo (art 178a kodeksu karnego)

Co grozi za jazdę po pijanemu motorówką w 2024 roku?

Za jazdę pod wpływem alkoholu motorówką grożą dokładnie takie same kary, jakie obowiązują za jazdę po alkoholu samochodem:

  • w przypadku wykroczenia – areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 2500 do 30000 zł, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat
  • w przypadku przestępstwa:
    • Do 30 września 2023 roku: 1. grzywna, kara ograniczenia wolności do 2 lat, kara pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 do 60000 zł
    • Od 1 października 2023 roku: kara pozbawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 do 60000 zł

Jazda po alkoholu motorówką a utrata prawa jazdy

Co zostało wskazane powyżej, za jazdą po pijanemu łodzią motorowerową można utracić prawo jazdy także kategorii B. Wynika to z faktu, że motorówka jest pojazdem mechanicznym, a za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów wszelkich pojazdów mechanicznych. Jednakże, przy odpowiedniej argumentacji, można przekonać Sąd, aby jednak poprzestał na orzekaniu zakazu prowadzenia pojazdów tylko na jedną kategorię lub na rodzaj pojazdu, którym się kierowało. 

Jazda po alkoholu motorówką – pomoc prawna adwokata

Jeżeli kierowałeś motorówką w stanie nietrzeźwości i potrzebujesz porady lub pomocy prawnej adwokata, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub pośrednictwem formularza kontaktowego.

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu w 2024 roku

Odsyłamy do naszego artykułu gdzie szczegółowo opisujemy kwestię przepadku pojazdu za jazdę po pijanemu.

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 roku


Data publikacji: 20.05.2023