Dlaczego osoby biorące udział w stłuczce są karane, mimo że już samo uszkodzenie pojazdu jest wystarczającym kłopotem i kosztem? Kiedy mamy do czynienia z kolizją, a kiedy z wypadkiem? Jakie konsekwencje mogą nam grozić w zależności od okoliczności kolizji lub wypadku?

Co jest kolizją, a co wypadkiem?

Zdarzenie drogowe popularnie nazywane wypadkiem nie zawsze nim jest w rozumieniu przepisów drogowych. Jeśli osoby biorące udział w zdarzeniu drogowym np. w stłuczce, nie doznały znacznego uszczerbku na zdrowiu, a uszkodzone zostało wyłącznie mienie materialne to mowa jest raczej o kolizji drogowej. W takiej sytuacji sprawca, czyli osoba, która nie zachowała należytej ostrożności może dostać np. mandat karny.

O wypadku mówimy, kiedy któryś z uczestników zdarzenia doznał uszczerbku na zdrowiu i pełen powrót do sprawności będzie wynosił powyżej 7 dni lub kiedy w wyniku kolizji nastąpił zgon. Śmierć, która jest uznawana za konsekwencję kolizji jest liczona do 30 dni od dnia zdarzenia drogowego.

Czy trzeba wzywać policję do stłuczki? 

Nie zawsze trzeba wzywać policję do stłuczki. Szczególnie, kiedy uszkodzone zostało wyłącznie mienie, czyli np. zarysowane, wgniecione auto. Dla ubezpieczyciela wystarczy, aby obie strony sporządziły oświadczenie sprawcy o kolizji. 

Zdarza się, że kierowcy wzywają policję do stłuczki z obawy, że ubezpieczyciel nie wypłaci ubezpieczenia bez notatki policji na temat zdarzenia. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wezwanie policji może wiązać się z ukaraniem osób, które do tego zdarzenia doprowadziły. Może się zdarzyć, że według prawa sprawcą zostanie uznana więcej niż jedna osoba. A nawet, że sprawcą okaże się być poszkodowany w wyniku wypadku.

Taka sytuacja miała miejsce na początku 2022 roku. Auta otarły się lusterkami na parkingu, w wyniku czego na lakierze powstało kilka rysek. Z racji tego, że kierowcy nie mogli ustalić między sobą kto zawinił, wezwali policję. Funkcjonariusze ustalili, że obaj kierowcy doprowadzili do zdarzenia, w związku z czym obaj zostali ukarani mandatem - po 1500 zł każdy. 

Jak zabezpieczyć miejsce kolizji?

Policję wzywają również osoby, które nie wiedzą, jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia drogowego. Aby zabezpieczyć miejsce kolizji trzeba wykonać następujące czynności:

 1. włączyć światła awaryjne,
 2. przed wyjściem z auta założyć kamizelkę odblaskową,
 3. jeśli to możliwe jak najszybciej usunąć pojazdy na bok, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego,
 4. ustawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości.

Co grozi za kolizję z art. 86 kodeksu wykroczeń w 2024 roku?

W 2022 roku kary dla kierowców poszybowały w górę. Nowelizacja przepisów drogowych przebiegała w dwóch etapach, najpierw w styczniu, a potem we wrześniu. Główne zmiany to:

 • kilkakrotnie wyższe mandaty,
 • nawet 15 punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia,
 • dotkliwsze konsekwencje dla recydywistów, m.in. grzywna x2,
 • dotkliwsze konsekwencje dla kierowców po spożyciu alkoholu lub podobnie działających substancji,
 • dotkliwsze konsekwencje dla kierowców, którzy zbiegli z miejsca wypadku/kolizji,

zmienił się również czas po jakim kasują się punkty karne - Punkty karne popełnione za zdarzenia popełnione w okresie od 17 września 2022 roku do 17 września 2023 roku kasują się co do zasady po 2 latach od daty zapłaty mandatu, po 17 września 2023 roku punkty karne kasują się po roku od daty zapłaty mandatu.

Zwyczajowa grzywna za wykroczenie z art. 86 KW to około 1000, 1500 zł. Kwota ta może wzrosnąć i zazwyczaj tak jest, jeśli przy okazji kierowca złamał inne przepisy, np:

 1. nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze,
 2. przekroczył prędkość,
 3. wyprzedzał na przejściu dla pieszych lub nie ustąpił pierwszeństwa pieszym. 

Dodatkowo kierowca, z artykułu 86 KW może zostać ukarany:

 • zakazem prowadzenia pojazdów;
 • aresztem.

Z obligatoryjną sprawą w sądzie musi liczyć się osoba, która np.:

 • uciekła z miejsca zdarzenia;
 • prowadziła pojazd po alkoholu lub innym podobnie działającym środku,
 • najczęściej jednak sprawa trafia do sądu, gdy sprawca odmówi przyjęcia mandatu. 

Zdarza się, że domniemany sprawca kolizji nie czuje się winny lub okoliczności zdarzenia rzeczywiście nie są jasne. A w najgorszym przypadku ktoś z poszkodowanych odniósł obrażenia ciała. Warto wtedy zwrócić się adwokata, który ma doświadczenie w takich sprawach, pomoże przejść przez cały proces i zawczasu zapobiegnie poważniejszym konsekwencjom wynikających ze skomplikowanych przepisów prawnych.

Aktualizacja artykułu 1 stycznia 2024 roku


Data publikacji: 06.12.2022