Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest zatrzymane - to prostsze niż myślisz. Wystarczy wejść na rządową stronę: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-uprawnienia-kierowcy i wpisać do formularza niezbędne dane. 

Kto może sprawdzić czy prawo jazdy jest zatrzymane?

Każdy kto ma niezbędne dane, czyli: 

- imię i nazwisko, 

- serię i numer blankietu (druku) dokumentu, czyli prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem. 

Usługa jest bezpłatna, a odpowiedź powinieneś otrzymać zaraz po wpisaniu danych. Co ciekawe, na tej samej stronie można sprawdzić jakimi pojazdami może jeździć właściciel dokumentu. A także do kiedy prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest ważne. 

Czy wiesz, że każdy polski kierowca ma elektroniczne prawo jazdy?

Od 5 grudnia 2020 roku nie ma obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy. Jest to następstwo cyfryzacji i zmiany przepisów. Ustawodawca musiał zapewnić możliwość sprawdzenia uprawnień, zanim ogłosił, że dokumentu nie trzeba mieć przy sobie. Każdy Polak, który zdał egzamin państwowy jest zarejestrowany w bazie CEPiK. W 2021 roku uprawnienia do kierowania pojazdami miało ponad 22 miliony Polaków (dokładnie 22 135 820 kierowców). 

Jak w praktyce wygląda zatrzymanie prawa jazdy

Być może wyobrażasz sobie, że zatrzymanie prawa jazdy, to fizyczne odebranie dokumentu - plastikowej karty - i jeśli nie masz go przy sobie, to nie można Ci go odebrać. Tymczasem wygląda to tak, że policjant lub inny organ, wysyła przez aplikację informację, że kierowca, który złamał przepisy ruchu drogowego ma zatrzymane prawo jazdy lub stracił uprawnienia do kierowania pojazdami. 

Jeżeli zostało Ci zatrzymane prawo jazdy za naruszenie przepisów ruchu drogowego i chcesz otrzymać poradę prawną lub skorzystać z pomocy prawnej adwokata skontaktuj się z nami.


Data publikacji: 27.02.2023