Jazda po alkoholu

Jazda po alkoholu

Jazdę po alkoholu można rozróżnić na dwie sytuacje: jazdę w stanie po użyciu alkoholu oraz jazdę w stanie nietrzeźwości.

Ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia, gdy (w zależności od sposobu pomiaru):

a) zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila,

b) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

Ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia, gdy (w zależności od sposobu pomiaru):

a) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia powyżej tej wartości,

b) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia powyżej tej wartości.

Jazda po alkoholu kary

Jazda w stanie po użyciu alkoholu jest traktowana jako wykroczenie (art. 87 kodeksu wykroczeń) i za to co do zasady grozi:

a) areszt od 5 do 30 dni;

b) grzywna od 50 do 5.000 zł;

c) zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Jazda w stanie nietrzeźwości jest traktowana jako przestępstwo (art. 178a kodeksu karnego) i za to co do zasady grozi:

a) grzywna w liczbie stawek dziennych od 10 do 540 przy czym stawka dzienna może wynosić od 10 do 2.000 zł;

b) kara ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 2 lat;

c) kara pozbawienia wolności do lat 2;

d) zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata;

e) świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł.

Jazda po alkoholu co zrobić

Jazda w stanie po spożyciu alkoholu:

a) co do zasady jeżeli jest to nasze pierwsze tego typu wykroczenie, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. jeżeli pomiar został wykonany prawidłowo, nie ma innych wątpliwości itd.) to można spróbować skorzystać z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary które daje szansę na orzeczenie np. wyłącznie kary grzywny bez zakazu prowadzenia pojazdów;

b) natomiast jeżeli są wątpliwości co do prawidłowości wykonanego pomiaru zawartość/stężenia alkoholu w krwi lub w wydychanym powietrzu (np. zbyt krótki czas pomiaru, zbyt mała objętość wydychanego powietrza, zbyt długi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi pomiarami itd.) to warto spróbować powalczyć o wyrok uniewinniający.

Jazda w stanie nietrzeźwości:

a) co do zasady jeżeli nie byliśmy wcześniej karani za popełnienie umyślnego przestępstwa, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. jeżeli pomiar został wykonany prawidłowo, nie ma innych wątpliwości itd.) to można spróbować skorzystać z instytucji warunkowego umorzeniu postępowania które daje szansę na modyfikację kary np. 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów i 2.000 zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zamiast 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów, 5.000 zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także kary 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat, a co najważniejsze, dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania nie będziemy widnieć w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana;

b) natomiast jeżeli są wątpliwości co do prawidłowości wykonanego pomiaru zawartość/stężenie alkoholu w krwi lub w wydychanym powietrzu (np. zbyt krótki czas pomiaru, zbyt mała objętość wydychanego powietrza, zbyt długi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi pomiarami itd.) to warto spróbować powalczyć o wyrok uniewinniający.

Jazda po alkoholu pomoc prawna

Jazda po alkoholu jest jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń/przestępstw związanych z ruchem drogowym za którego popełnienia grożą jedne z najbardziej dotkliwych kar (przede wszystkim zakaz prowadzenia pojazdów), dlatego jeżeli dojdzie do sytuacji w które zostaniemy zatrzymani za jazdę po alkoholu należy dokładnie przeanalizować stan faktyczny sprawy, sprawdzić czy np. nie popełniono podczas badania zawartości/stężenia alkoholu w krwi/wydychanym powietrzu błędów tak aby wybrać najbardziej korzystne w danej sytuacji rozwiązania oraz aby zminimalizować ryzyko otrzymania surowej kary lub aby doprowadzić do uniewinnienia.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami.

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol – konsekwencje, jak się zachować? https://legalnajazda.pl/zatrzymanie-prawa-jazdy-za-alkohol/

Źródło: pxhere.com Licencja: creativecommons.org

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Współpracuje z kancelariami adwokackimi działającymi na obszarze całej Polski. Specjalizuje się w prawie ruchu drogowego oraz w prawie karnym. Autor tekstów na maszprawo.org.pl
    1. Szanowna Pani/Szanowny Panie

      Dziękuję za miłe słowa, wiem, że jest merytoryczny i wartościowy, jednakże, gdyby Pani/Pan bardziej szczegółowo by się nad nim pochyliła/pochylił to z pewnością doszłaby/doszedłby Pani/Pan do wniosku, iż nie ma potrzeby odsyłania do innej strony internetowej o podobnej tematyce, skoro w dolnej części mojego artykuły znajduje się odesłanie właśnie do kwestii zatrzymania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, równie merytorycznie i wartościowo przedstawionej jak zachwalany przez Panią/Pana artykuł.

      Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.