Jazda po narkotykach

Jazda po narkotykach dopuszczalne stężenie

Aktualnie w polskim prawie brak jest przepisów które w precyzyjny sposób wskazują jaka ilość środków odurzających (narkotyków: marihuana, kokaina, amfetamina, LSD, itd.) decyduje o tym czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy przestępstwem. W praktyce, to jak daną ilość środków odurzających zakwalifikować (wykroczenie/przestępstwo) przede wszystkim zależy od organów prowadzących postępowanie (prokuratury/policji) i od biegłych z których pomocy korzystają. Przykładowo, jeżeli biegły (co do zasady toksykolog) w sporządzonej przez siebie opinii stwierdzi, iż w momencie kierowania pojazdem, u kierowcy znajdował się środek odurzający w śladowej ilości (np. który mógł zostać spożyty wiele tygodni przed badaniem) oraz jeżeli środek ten w znikomy sposób wpływał na zdolności psychomotoryczne kierowcy to taki kierowca będzie co do zasady odpowiadał za wykroczenie (np. obecność we krwi delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) w stężeniu poniżej 2,0 – 2,5 ng/ml), natomiast jeżeli biegły stwierdzi, iż stężenie środka odurzającego u kierowcy było znaczne i dodatkowo środek ten w istotny sposób wpływał na zdolności psychomotoryczne kierowcy (tak jakby był w stanie nietrzeźwości po alkoholu) to w takiej sytuacji kierowca będzie co do zasady odpowiadał za przestępstwo (np. obecność we krwi delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) w stężeniu powyżej 2,0 – 2,5 ng/ml).

Jazda po narkotykach kary

Jazda w stanie po użyciu narkotyków jest traktowana jako wykroczenie (art. 87 kodeksu wykroczeń) i za to co do zasady grozi:

a) areszt od 5 do 30 dni;

b) grzywna od 50 do 5.000 zł;

c) zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Jazda pod wypływem narkotyków jest traktowana jako przestępstwo (art. 178a kodeksu karnego) i za to co do zasady grozi:

a) grzywna w liczbie stawek dziennych od 10 do 540 przy czym stawka dzienna może wynosić od 10 do 2.000 zł;

b) kara ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 2 lat;

c) kara pozbawienia wolności do lat 2;

d) zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata;

e) świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł.

Jazda po narkotykach co zrobić

Jazda w stanie po użyciu narkotyków:

a) co do zasady jeżeli jest to nasze pierwsze tego typu wykroczenie, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. jeżeli pomiar został wykonany prawidłowo, nie ma innych wątpliwości itd.) to można spróbować skorzystać z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary które daje szansę na orzeczenie np. wyłącznie kary grzywny bez zakazu prowadzenia pojazdów;

b) natomiast jeżeli są wątpliwości co do prawidłowości wykonanego pomiaru zawartość/stężenia narkotyku (np. zbyt mała ilość krwi pobrana do badania, długi odstęp czasu między zażyciem narkotyku, a wykonanym pomiarem itd.) to warto spróbować powalczyć o wyrok uniewinniający.

Jazda pod wypływem narkotyków:

a) co do zasady jeżeli nie byliśmy wcześniej karani za popełnienie umyślnego przestępstwa, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. jeżeli pomiar został wykonany prawidłowo, nie ma innych wątpliwości itd.) to można spróbować skorzystać z instytucji warunkowego umorzeniu postępowania które daje szansę na modyfikację kary np. 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów i 2.000 zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zamiast 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów, 5.000 zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także kary 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat, a co najważniejsze, dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania nie będziemy widnieć w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana;

b) natomiast jeżeli są wątpliwości co do prawidłowości wykonanego pomiaru zawartość/stężenia narkotyku (np. zbyt mała ilość krwi pobrana do badania, długi odstęp czasu między zażyciem narkotyku, a wykonanym pomiarem itd.) to warto spróbować powalczyć o wyrok uniewinniający.

Jazda po narkotykach pomoc prawna

Jazda po narkotykach jest jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń/przestępstw związanych z ruchem drogowym za którego popełnienia grożą jedne z najbardziej dotkliwych kar (przede wszystkim zakaz prowadzenia pojazdów), dlatego jeżeli dojdzie do sytuacji w które zostaniemy zatrzymani za jazdę po narkotykach należy dokładnie przeanalizować stan faktyczny sprawy, sprawdzić czy np. nie popełniono podczas badania zawartości/stężenia narkotyków błędów tak aby wybrać najbardziej korzystne w danej sytuacji rozwiązania oraz aby zminimalizować ryzyko otrzymania surowej kary lub aby doprowadzić do uniewinnienia.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami.

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki – konsekwencje, jak się zachować? https://legalnajazda.pl/zatrzymanie-prawa-jazdy-za-narkotyki

Źródło: flickr.com Licencja: creativecommons.org

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Współpracuje z kancelariami adwokackimi działającymi na obszarze całej Polski. Specjalizuje się w prawie ruchu drogowego oraz w prawie karnym. Autor tekstów na maszprawo.org.pl
 1. Co w przypadku jak ktoś dłuższy czas notorycznie palił marihuanę, po ostatnim spożyciu do czasu narkotestu w formie badania śliny i krwi minęło 12 h? Tzn jakie grożą konsekwencje i czy to, że to pierwszy raz kara może być niższa bądź “lżejsza”

  1. Szanowny Panie Adrianie

   1. Jeżeli ktoś notorycznie pali thc, to najpewniej w krwi wyjdzie duże stężenie nieaktywne (które co do zasady nie jest brane pod uwagę) oraz stężenie aktywne (które jest brane pod uwagę czy dany czyn zakwalifikować jako przestępstwo czy jako wykroczenie), jednakże w przypadku stężenia aktywnego trudno przewidzieć jaka będzie jego wysokość. Niezależnie jednak od wysokości stężenia aktywnego, podstawą uznania czy dana osoba znajdowała się pod wpływem thc (przestępstwo) czy w stanie po jego użyciu (wykroczenie) jest między innymi stwierdzone zachowanie danej osoby w momencie badania, jego właściwości osobiste, fizyczne, itd.;

   2. Konsekwencja bycia pod wpływem thc albo po jego użyciu zostały szeroko opisane w niniejszym artykule;

   3. Jeżeli to jest pierwszy raz, to tak, kara może być lżejsza.

   Pozdrawiam

 2. Tak naprawdę wszelkie działania adwokatów pogłębiają to zjawisko i udowadniaj,że można i należy palić tylko trzeba wiedzieć jak oszukać siebie i sąd! skandal-pieniądze to nie wszystko panowie “mecenasi” źli doradcy diabła………skandal

  1. Szanowny Panie Jarosławie

   Dziękuję za wyrażenie swojej opinii, jednakże muszę zaznaczyć, iż my nie jesteśmy od oceniania ludzi, ich zachowań i czynów. Jeżeli ktoś zwraca się do nas o pomoc to jesteśmy od tego, aby mu jej udzielić. Oczywiście jeżeli tylko będzie Pan w okolicach siedziby Kancelarii i będzie miał Pan ochotę, z przyjemnością zaproszę Pana na dobrą kawę przy której będziemy mogli szerzej omówić podniesione przez Pana zagadnienie, a także kwestię etyki zawodowej adwokata, jak i samą instytucję zawodu adwokata.

   Pozdrawiam

 3. Syn leczy się psychiatrycznie na depresję. Zażył więcej niż miał zalecone od lekarza tabletek . Tritico i Nasen . Prowadził auto i miał kolizję. Co można w tej sytuacji zrobić? Proszę o pomoc.

  1. Szanowna Pani Grażyno

   Odpowiedź na Pani zapytaniem zostałą wysłana drogą mailową.

   Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.