Jazda po narkotykach i zabrane lub zatrzymane prawo jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki postępownie

Jazda po narkotykach jest co do zasady traktowana na równi z prowadzeniem samochodu po alkoholu. Uprawnionymi do wydawania postanowień o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu/po wpływem narkotyków jest sąd lub prokuratura, które wydają postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jeżeli z okoliczności sprawy wynika, iż w orzeczeniu kończącym postępowanie zostanie ustanowiony zakaz prowadzenia pojazdów przez określony czas (od 6 miesięcy do 15 lat lub nawet dożywotnio).

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki zawieszenie uprawnień

Ważne! Niewielu kierowców o tym wie, ale uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano dokument prawa jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt. 1 lit. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym (uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu) ulegają zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. W takiej sytuacji, do osób których uprawnienia zostały zawieszone, stosuje się przepisy dotyczące cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, co w konsekwencji powoduje, iż jeżeli osoba której prawo jazdy zostało zatrzymane przez policję za jazdę po narkotykach dalej będzie jeździć samochodem (mimo braku wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy) to grozi jej dodatkowa odpowiedzialność np. z art. 94 Kodeksu wykroczeń (prowadzenie bez uprawnień).

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki dopuszczalne stężenie narkotyku

Aktualnie w polskim prawie brak jest przepisów które w precyzyjny sposób wskazują jaka ilość środków odurzających (narkotyków: marihuana, kokaina, amfetamina, LSD, itd.) decyduje o tym czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy przestępstwem. W praktyce, to jak daną ilość środków odurzających zakwalifikować (wykroczenie/przestępstwo) przede wszystkim zależy od organów prowadzących postępowanie (prokuratury/policji) i od biegłych z których pomocy korzystają. Przykładowo, jeżeli biegły (co do zasady toksykolog) w sporządzonej przez siebie opinii stwierdzi, iż w momencie kierowania pojazdem, u kierowcy znajdował się środek odurzający w śladowej ilości (np. który mógł zostać spożyty wiele tygodni przed badaniem) oraz jeżeli środek ten w znikomy sposób wpływał na zdolności psychomotoryczne kierowcy to taki kierowca będzie odpowiadał za wykroczenie (np. obecność we krwi delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) w stężeniu poniżej 2,0 – 2,5 ng/ml), natomiast jeżeli biegły stwierdzi, iż stężenie środka odurzającego u kierowcy było znaczne i dodatkowo środek ten w istotny sposób wpływał na zdolności psychomotoryczne kierowcy (tak jakby był w stanie nietrzeźwości po alkoholu) to w takiej sytuacji kierowca będzie odpowiadał za przestępstwo (np. obecność we krwi delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) w stężeniu powyżej 2,0 – 2,5 ng/ml).

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki procedura jego zatrzymania przez policję

Policjant przekazuje zatrzymane prawo jazdy do sądu (co do zasady w sprawach o wykroczenia) lub do prokuratury (co do zasady w sprawach o przestępstwo) nie później niż w terminie 7 dni od daty jego odebrania. Zabranie prawa jazdy przez policjanta skutkuje wydaniem przez niego pokwitowania, które co do zasady nie uprawnia kierowcy do dalszego jeżdżenia samochodem.

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki sprawa w sądzie

Sąd lub prokuratura w terminie 14 dni po otrzymaniu przekazanego przez policję dokumentu prawa jazdy, wydają postanowienia o jego zatrzymaniu na czas trwania postępowania albo o jego zwrocie (przed wydaniem postanowienia dobrze by było sporządzić i wysłać do sądu lub prokuratury pismo w którym wskazywalibyśmy na brak podstaw do zatrzymania prawa jazdy np. poprzez podniesienie wątpliwości co do wskazanego przez policjantów przebiegu zdarzenia).

Postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy lub jego zwrocie jest zaskarżalne w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub jego ogłoszenia.

Jeżeli zostało wydane postanowienie nakazujące zatrzymanie prawa jazdy, to odpowiednio umotywowane zażalenie w którym należy zakwestionować zasadność zatrzymania prawa jazdy (np. wadliwość samego pomiaru stężenia środka odurzającego, błąd pomiaru itp.) adresujemy do sądu rejonowego, który wydał zaskarżone postanowienie albo gdy takowe wydała prokuratura, to zażalenie wnosimy za jej pośrednictwem do sądu rejonowego właściwego dla prowadzenia sprawy.

Gdy właściwy sąd pozytywnie rozpatrzy wniesione zażalenie, wówczas nakaże zwrot prawa jazdy. Natomiast negatywne rozpatrzenie naszego zażalenia przez sąd tj. utrzymanie postanowienia o zatrzymanie prawa jazdy w mocy, powoduje, iż nie możemy się już od niego odwołać z uwagi na jego prawomocność. W tej sytuacji, zasadniczo, jedynym rozwiązaniem jakie pozostaje kierowcy, jest składanie przez niego kolejnych wniosków o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, gdy pojawią się inne, nowe okoliczności, które mogą wpłynąć na jego zwrócenie. W tym przypadku każde kolejne postanowienie o oddalenie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, może być co do zasady zaskarżone zażaleniem.

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki pomoc prawna

Warto dodać, iż zatrzymanie prawa jazdy jest jednym z pierwszy etapów postępowania w sprawie ewentualnej odpowiedzialności za jazdę po narkotykach, dlatego tak ważnym jest podjęcie w stosownym momencie odpowiednich działań opartych na trafnej argumentacji oraz solidnej wiedzy, aby zminimalizować ryzyko zatrzymania prawa prawa jazdy, a także odpowiedzialności karnej za jazdę po narkotykach. Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami.

Jazda po narkotykach – konsekwencje, jak się zachować?
https://legalnajazda.pl/jazda-po-narkotykach/

Źródło obrazu: pixabay.com Licencja: Domena Publiczna.

BEZPIECZNA POMOC PRAWNA – BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO PRZYPOMINAMY:

– LEGALNA JAZDA DZIAŁA NA OBSZARZE CAŁEJ POLSKI;

– POMOC PRAWNĄ ŚWIADCZYMY DROGĄ TELEFONICZNĄ ORAZ MAILOWĄ, BEZ POTRZEBY OSOBISTEGO SPOTKANIA;

– DZIĘKI ODPOWIEDNIM PROGRAMOM I PROCEDUROM NIEMALŻE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI JESTEŚMY WSTANIE WYKONAĆ ZDALNIE, NA ODLEGŁOŚĆ, A TE KTÓRE TRZEBA BĘDZIE WYKONAĆ OSOBIŚCIE, ZOSTANĄ WYKONANE TAK, ABY MAKSYMALNIE OGRANICZYĆ WASZ OSOBISTY UDZIAŁ;

BĘDĄC DO PAŃSTWA PEŁNEJ DYSPOZYCJI – ZESPÓŁ LEGALNA JAZDA

 

138 thoughts on “Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki

  1. Dzień dobry maż został zatrzymany przez policję że względu na narkotyki test wyszedł pozytywnie, odał prawo jazdy i przyszły papiery że na zakaz do 01.05.2020r ale prawo jazdy nie przyszło dowiedzieliśmy się że maż ma przejść jakieś psychotesty to dlaczego przyszedł taki dokument że do 1.05.2020 do godziny 24:00 ma nie jeździć. Bardzo proszę o informację

   1. Szanowna Pani,

    zakaz prowadzenia pojazdów w związku z prowadzeniem pod wpływem narkotyków musi wynikać z wyroku, który otrzymał mąż. Po zakończeniu zakazu aby odzyskać prawo jazdy należy złożyć stosowny wniosek od organu właściwego.

    Przy zakazie prowadzenia pojazdów zastosowanym w związku z prowadzeniem pojazdu po alkoholu lub pod wpływem środków odurzających konieczne jest ponadto wykonanie badań lekarskich, psychologicznych i odbycie kursu reedukacyjnego. Odpowiedni organ wyda decyzję o skierowaniu na ww. badania i kurs i wyznaczy termin do którego należy je wykonać. Obowiązek wykonania badań i kursu wynika z ustawy o kierujących pojazdami.

    Bardziej szczegółowa odpowiedź wymagałaby dokładnego zapoznani się z dokumentami dotyczącymi sprawy. W razie chęci skorzystania z naszej pomocy zachęcam do wypełnienia formularza który wyświetli się Państwu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 783031273 lub 697248428.

    Pozdrawiam

    1. Witam zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem amfetaminy 12 marca tego roku, da radę jakoś odzyskać prawo jazdy? Podkreślam że byłem po zażyciu dzień wcześniej a lekarz nie mial żadnych przeslanek ku temu żeby zaburzyło to moja koncentrację itp, wykryto to w mojej krwi i nic pozatym, jest jakiś ratunek ?

     1. Szanowny Panie MG97

      Abym mógł doradzić jakie konkretne kroki będzie musiał Pan podjąć, aby powalczyć o zwrot prawa jazdy, potrzebuję bardziej szczegółowych informacji, w związku z czym zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428 lub na 783031273.

      Pozdrawiam

  1. Witam 3 dni temu zrobiono mi test na ślinę wyszło thc zabrali mnie odrazu na krew . Paliłem 4 dni wczesniej wiec co teraz odwoływać się czy czekać na rozstrzygnięcie sądu
   Proszę o fachowa pomoc jak się zachować

   1. Szanowny Panie Jakubik

    Abym mógł doradzić jakie konkretne kroki będzie musiał Pan podjąć, potrzebuję bardziej szczegółowych informacji, w związku z czym zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

    Pozdrawiam

    1. Witam ! Zapaliłem pierwszy raz w życiu marihuanę na dwie osoby jeden blant .Nie spaliliśmy go do końca było to o 5 rano .Wstalem o 13 tego dnia ,jadłem normalnie był wysiłek fizyczny i wgl .Nigdy wcześniej nic jie brałem .Zatrzymala mnie policja po 21 po 22 zawieziono na badanie krwi .Zabrali mi prawo jazdy .Jaka kara mi grozi ? Minęło 16/17 godzin od momentu gdy zapaliłem

     1. Szanowny Panie Xdh

      1. Abym mógł wskazać, jaka ewentulanie grozi Panu kara potrzebuję bardziej szczegółowych informacji, w związku z czym zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428;

      2. Niemniej po takim czasie spalenia, musi być Pan nastawiony, że jakieś stężenie aktywnego thc zostanie w Pana krwi wykryte.

      Pozdrawiam

     2. Duże to stężenie może być ? Jak tak mało spaliłem .Ale co najlepsze to nie wykazało mi thc a amfetaminę i coś jeszcze na G czy B

     3. Szanowny Panie Xdh,

      wysokość stężenia zależy od wielu czynników takich jak przyjęta dawka, Pana metabolizm, czystość przyjętych środków. Dokładne określenie środka nastąpi dopiero na podstawie badania krwi.

      Jeżeli chodzi o to, że tester wykrył amfetaminę to należy pamiętać, że urządzenia te są bardzo czułe i ich wyniki są tylko pomocnicze. Zdarza się, że tester wskaże obecność środka a później w badaniach krwi wyjdzie, że takiego środka nie ma w organizmie lub że mamy do czynienia z innym środkiem. Tak jak wskazałem, wyznacznikiem jest dopiero badanie krwi.

      Pozdrawiam

 1. Witam w zeszly wtorek zlapano mnie przez policje na test na sline. Policjant pytal mnie czy uzywalem narkotyki odpowiedzialem ze bylem w czechach poltorej tygodnia temu na urodziny kolegi i palilismy. Test wyszedl pozytywnie wiec wzieli mnie na krew , aczkolwiek na tych kratkach ze sliny Pan policjant powiedzial ze bardzo nie duzo tu widac , no ale musieli mi zabrac prawo jazdy. Dodam ze byl to moj pierwszy test i w ten dzien co mi robili nie palilem. Dostalem wezwanie na policje na 3ciego lipca. Czy tam zwróca mi prawo jazdy i bede czekal na wynik? Mysla panstwo ze strace prawo jazdy ? Jak od tego sie odwolac pracuje jako taksowkarz i przez wlasna glupote mam jiz po pracy. Czy jest na to jakies wyjscie? Dodam ze jestem niekarany czysty w papierach , tylko wszystko zalezy od stęzenia we krwi… a duzo wtedy spalilismy z chlopakami nie wiem co robic . Prosze o porade ?

  1. Witam mojemu mężowi wyszło wczoraj przy zatrzymaniu przez policję pozytywny wynik na amfetamine . Zabrali mu prawko I zabrali go na badanie krwi. Tylko że on nic nie brał. Był na sylwestrze jest opcja że ktoś mu to podał bez jego wiedzy. Kiedy mu oddadzą prawko i czy w ogóle? Bo jeśli będzie duże stężenie to pewnie wcale nie oddadzą. Co robić skoro on sam nic nie brał . Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie dla policji?

   1. Szanowna Pani

    Nawet jak początkowo wyjdzie duże stężenie, to Pani mąż niekoniecznie musi stracić prawo jazdy. To zależy od dodatkowych czynników, jednakże, abym mógł doradzić jakie konkretne kroki będzie musiał Pani mąż podjąć, potrzebuję bardziej szczegółowych informacji, w związku z czym zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

    Pozdrawiam

   2. Hahahhahahahhaahahahaahahhahahahaa….przecież mój mąż w życiu by nie wziął amfetaminy…. ja pierodle jakie te kobiety głupie

 2. Witam Paliłem w holandii
  Tutaj zrobili mi testy miałem 0,54mg
  Zabrali prawo jazdy na 3lata im 5800pln (poszedłem na komendzie na samo ukaranie)
  Moge wnieść zazalenie mam szanse odzyskać prawo do jazdy?
  Nie dostalem jeszcze decuzji z sadu…

  1. Szanowny Panie Karolu

   Oczywiście, może Pan sprzeciwić się zaproponowanej karze, jednakże abym mógł Panu doradzić jakie konkretne kroki będzie musiał Pan podjąć w sprawie, potrzebuję bardziej szczegółowych informacji, w związku z czym zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 3. Witam czy policja morze zabrac prawo jazdy po samym narkotescie czy musi zabrać na krew żeby potwierdzić winiki

  1. Szanowny Panie Michale

   Policja może zatrzymać prawo jazdy po samym „badaniu śliny”, jeżeli wynik takiego badania będzie pozytywny (zostanie stwierdzona obecność środka odurzającego). Badanie krwi może ewentualnie to potwierdzić, natomiast jeżeli nie potwierdzi, to istnieje szansa, że dokument prawa jazdy zostanie zwrócony.

   Pozdrawiam

 4. Witam jeszcze jedno pytanie odnośnie badania narkotestem przy kontroli
  Czy jeżeli badanie nic nie wykazało to dlaczego policja spisuje protokół
  Pod którym badany musi się podpisać i czy potem z tego podpisu mogą być
  Wyciągnięte konsekwencje

  1. Szanowny Panie Michale

   Obowiązek spisania protokołu po każdym takim badaniu wynika z przepisów. Natomiast zawsze można odmówić podpisania takiego protokołu.

   Pozdrawiam.

  2. „badanie śliny” jest czynnoiścią procesową i dlatego wymaga sporządzenia stosownego protokołu. podobnie jest z protokołem badania na zawartośc alkoholu w wydychanym powietrzu

 5. Witam postawiono mi zarzut spowodowania wypadku pod wpływem środków odurzających ale nie zabrano prawa jazdy. Dalej je mam i pracuje zawodowo jako kierowca czy istnieje szansa, że uprawnienia zostana jeszcze cofniete ? Nadmienię że juz odbyło się już kilka spraw.

  1. Szanowny Panie Obserwatorze

   Co do zasady (mając na uwadze orzeczenie jakie zapadają w podobnego rodzaju sprawach), jak najbardziej istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że w orzeczeniu kończącym postępowanie zostanie orzeczony wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów, mimo, że dokument prawa jazdy został Panu wcześniej zwrócony. Jednakże czy zakaz prowadzenia pojazdów ostatecznie zostanie wobec Pana orzeczony (i w jakiej wysokości) w dużej mierze zależy od okoliczności zdarzenia, Pana taktyki procesowej, itd.

   Pozdrawiam

 6. Witam.
  Policja tajna zatrzymała mnie bo zmieniłem pas ruchu w niedozwolonym miejscu zrobili mi test na silne i wykazał że mam wzięli mnie na krew do szpitala zatrzymali prawo jazdy i każą czekac aż dostaną wyniki mam wtedy się zgłosić na komendę . chcę się dowiedzieć na ile mogą mi zabrać prawo jazdy i co jeszcze mi grozi ? Z góry dziękuję za odpowiedz..

  1. Szanowna/y Pani/Panie

   Dużo zależy od opinii biegłego, który przeanalizuje pobraną krew. Jeżeli stwierdzi, iż poziom środków odurzających jest wysoki to co do zasady grozi zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, świadczenie pieniężne w wysokości minimum 5.000 złotych oraz kara grzywny lub kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności, jeżeli stwierdzi, iż poziom środków odurzających jest niski to co do zasady grozi zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 6 miesięcy oraz kara grzywny. Jednakże sama opinia biegłego nie jest jedynym wyznacznikiem w sprawie i czy ostatecznie czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie czy wypadek zależy od sposobu prowadzenia sprawy.

   Pozdrawiam

  2. policja nie zabiera tylko zatzymuje prawo jazdy natomiast sąd cofa uprawnienia do prowadzenia pojazdów na minimum pół roku włacznie z dozywotnim zakazem prowadzenia pojazdów tak jak to będzie w pańskiej sprawie na wokandzie

 7. Witam, co w przypadku odmowy przeprowadzenia testu na ślinę ? Argumentując to ich błędnymi wskazaniami ( jak wiemy wychodzą pozytywne ludziom, którzy nic nigdy nie brali – anomalia, jednak możliwa ) oraz tym że np braliśmy niedawno leki psychotropowe lub po prostu jakieś tam leki i nie zgadzamy się na test na narkotyki oraz PROSIMY, żeby zawieziono nas od razu na krew ? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

  1. Szanowny Panie Jakubie

   Oczywiście może Pan odmówić badania „na ślinę”, jednakże zasadniczo nawet jeżeli zostałoby przeprowadzone to nie ma ono waloru dowodowego tylko charakter informacyjny, między innymi dlatego, iż są bardzo czułe i wykazują nawet znikomą zawartość środków odurzających lub błędnie je interpretują. Dowodem w sprawie jest wynik badania krwi.

   Pozdrawiam

  2. odmowa poddania się badaniu „na ślinę” skutkuje obligatoryjnym udaniem się do placówki SZ i pobraniu krwi do badań laboratoryjnych

 8. Dzien dobry, dziś nocą zatrzymano mnie i nabyto podejrzenia o kierowaniu pod wpływem amfetaminy,miałem pobrana krew do badań. Przyznałem się do tego, zaznaczę, że nigdy nie byłem karany. Mój charakter pracy jest na tyle uzalezniony od uprawnień do kierowania pojazdem że bez niego nie jest to możliwe,a więc zrobię wszystko by dokument zachować. Proszę o szybką poradę, z góry dziękuję.

    1. Szanowny Panie Yxw

     Abym mógł doradzić jakie konkretne kroki będzie musiał Pan podjąć, potrzebuję informacji dotyczących Pana sprawy, w związku z czym zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

     Pozdrawiam

 9. Witam. 30go Stycznia miałem kontrolę i zabrano mnie „na ślinę” test wyszedł pozytywnie. Zabrano mnie na krew i odebrano prawo jazdy. Powiedzialem władzą że palił 4dni temu a tak naprawdę palilem w ten sam dzień. Wiem że we krwi wyjdzie thc stężenie może być duże choć nie musi zależy od organizmu. Problem w tym że 10lat temu jechałem bez prawka i miałem 0,28 we krwi przy tym mała stłuczka. Czy mam szansę by nie stracić prawa jazdy? Bardzo mi zależy na prawku gdyż często wyjeżdżam za granicę pracować. Znaleźli lufke ale nawet jej nie wzięli i sam ją wyrzuciłem mówiąc że to do papierosów by palce nie były żółte oczywiście mnie wysmiali i nie uwierzyli. Teraz w poniedziałek mam iść na komendę w celu zeznan i co ja mam mówić na tej komendzie i jeśli mi dadzą samoukaranie to czy się na to godzić? Dodam że zacząłem palić marihuanę przez rozstanie z dziewczyną po 6latach bycia razem i tak jakoś pchnelo mnie do tego bym nie myślał o rozstaniu. Czy są jakieś szanse by nie dostać wysokiej kary?

  1. Szanowny Panie Łukaszu

   Abym mógł doradzić jakie konkretne kroki będzie musiał Pan podjąć, potrzebuję bardziej szczegółowych informacji, w związku z czym zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 10. Witam,
  2 lata temu dostałem zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata z Art. 177 i 178. Za rok minie okres 3 lat i będę ubiegał się o zwrot prawa jazdy, a co za tym idzie czekają mnie badania lekarskie i psychotesty. Moje pytanie brzmi: czy z racji tego, iż zakaz dostałem m.in. za prowadzenie pojazdu pod wpływem nie alkoholu, a środków odurzających podczas badań lekarskich czeka mnie test na obecność narkotyków w moczu bądź krwi?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

  1. Szanowny Panie Sławomirze

   Najpewniej tak, poprzez przede wszystkim pobranie krwi, a także będzie badany Panu cukier.

   Pozdrawiam

 11. Witam. Zdarzenie miało miejsce 25.12. Policja przyłapała mnie na paleniu w samochodzie. Po ruszeniu autem od razu zatrzymali mnie i zabrali na krew. Zabrali mi dokument prawa jazdy. Teraz czekam na wyniki i dostałem wezwanie na przesłuchanie. Jestem kierowcą zawodowym. Czy jest szansa by zabrali mi tylko prawo jazdy KAT. B? Czy mogę teraz prowadzic auto bez wyniku badan krwi? Nadal czekam na wyniki badań. Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Szymonie

   1. Oczywiście istnieje taka szansa, jednakże należy w odpowiedni sposób podejść do sprawy;

   2. To czy może Pan jeździć zależy od tego czy zwrócą Panu prawo jazdy na czas trwania postępowania czy też nie;

   3. W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić na 697248428.

   Pozdrawiam

 12. Świetni fachowcy, znają się na rzeczy, prokurator chciał mnie skazać, ale przy pomocy pana slawka postępowanie umorzono!

 13. Dzień dobry,

  Straciłem prawo jazdy na okres trzech lat z powody wykrytej u mnie obecności THC.

  Czy orientuje się Pan w jakiej formie będą wykonywane mi badania?

  Dowiedziałem się, że z moczu.
  Moje pytanie brzmi następująco czy badanie mamy wykonywane aptecznym drug testem czy w inny sposób?

  1. Szanowny Panie Bogdanie

   Badanie mogą być wykonane albo przez pobranie moczu albo przez pobranie krwi. Natomiast sposób pobrania moczu lub krwi i przeprowadzenia badania zależy zasadniczo od wyposażenia danego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, toteż nie można wykluczyć, iż to będzie apteczny drug test.

   Pozdrawiam

 14. Witam. Pięć lat temu miałem zatrzymane prawko na rok za jazdę po marihuanie. Od tego czasu nie wsiadam za kółko zjarany ale wiem że w ślinie bardzo długo jest to wykrywalne. I tu mam pytanie, jak długo policja będzie mnie miała w bazie że taki numer kiedyś wywinęłem. Boję się że złapią mnie kiedyś po kilku dniach od palenia i jako że drugi raz to mi dowalą.

  1. Szanowny Panie Piotrze

   To zależy od tego jaki wyrok Pan otrzymał, czy to była kara grzywny, kara pozbawienia wolności, itd. oraz na jaki wymiar miały te kary, ponieważ od tego zależy jak długo Pana wyrok będzie widniał w krajowym rejestrze karnym. Zawsze może sprawdzić Pan swój status poprzez złożenie wniosku o niekaralność.

   Pozdrawiam

 15. Witam Panie Slawomirze, wczoraj policja zabrla mi prawko, palilem przed wyjazdem okolo 4 godz wczesniej, Malą ilosc. Martwie sie ze moze byc powyzej 2,5 . Mam jakies szanse na ratunek?

  1. Szanowny Panie Kamilu

   Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 16. Zabrali mi wczoraj prawo jazdy w Szwajcarii. Miałem 1.3 promila. Wynik yesyoe na marihuanę pozytywny możliwe że będzie powyżej 2.0. Co mi grozi?

  1. Szanowny Panie Dariuszu

   Niestety, ale Panu nie jestem w stanie pomóc, ponieważ nie wiem, jakie kary grożą za jazdę pod wpływem środka odurzającego w Szwajcarii, ewentualnie może Pan spróbować skontaktować się z konsulatem, może oni mają dział prawny, który będzie wstanie odpowiedzieć na Pana pytanie.

   Pozdrawiam

 17. Dzień dobry, 31.05 ostatni raz zapaliłem marihuanę. 02.06 wieczorem ok 20:30 zostałem zatrzymany przez „prewencję” i poddany narkotestowi (na ślinę) Wynik wyszedł pozytywny. Funkcjonariusze zabrali mnie na badanie krwi, zatrzymali prawo jazdy. Dzisiaj byłem na zeznaniach, mimo iż wyników krwi dalej nie znam. Pochopnie, i pod wpływem stresu zgodziłem się na 335 oraz przyznałem się do winy. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Bardzo proszę o pomoc.

  1. Szanowny Panie Jakubie

   Do momentu wydania wyroku, może Pan cofnąć zgodę na skazanie w trybie art. 335 nie uzasadniającego tego. Natomiast jeżeli chciałby Pan skorzystać z naszej pomocy to proszę o kontakt mailowy: legalnajazda@gmail.com lub o kontakt telefoniczny: 697248428.

   Pozdrawiam

 18. Szanowny Panie Mecenasie,
  Czy policyjne narkotesty są rzeczywiście tak czułe, że wskazują obecność THC tydzień albo dwa po spożyciu? Czy może kierowcy wolą nie mówić prawdy i dla własnego bezpieczeństwa twierdzą, że palili trzy dni temu.

  1. Szanowny Panie Pawle

   1. Tak, policyjne narkotesty co do zasady są bardzo czułe i potrafią wykryć stężenie środka odurzającego, zażytego nawet do dwóch, trzech tygodni przed zażyciem;

   2. To już zależy od kierowcy, jeżeli ktoś faktycznie palił np. trzy dni przed zatrzymanie, to nie widzę powodów, aby takiej osobie nie wierzyć.

   Pozdrawiam

 19. Witam palilem gandzie 8 lat. Rzuciłem 2,5 miesiąca temu i dzisiaj się zlamalem i skopcilem grama. W środę ruszam w trasę ciężarówka. Co jeśli zatrzyma mnie policja na badanie?

  1. Szanowny Panie Ykiii

   1. To zależy od tego czy thc było czyste czy zmieszane np. z tytoniem, od czasu przyjmowania, od Pana metabolizmu, itd. Niemniej jeżeli od dnia dzisiejszego do środy nie będzie Pan zażywał innych środków odurzających to raczej wartość aktywna powinna zostać wydalona z organizmu, natomiast wartość nieaktywna może się jeszcze utrzymywać, jednakże ona nie jest brana pod uwagę przy ewentualnej odpowiedzialności karnej;

   2. Dodam tylko, że policyjne narkotesty co do zasady nie rozróżniają wartości aktywnej od nieaktywnej oraz są bardzo czułe, a więc nie wykluczone, iż taki narkotest wykryje thc, jednak policjanci nie będą wiedzieć czy jest to wartość aktywna czy też nie i w związku z czym może zostać Panu zatrzymane prawo jazdy (jeżeli będzie je Pan przy sobie posiadał) do czasu wyjaśnienia sprawy.

   Pozdrawiam

 20. Mam pytanko a jak to jest z suszem cbd? Co jeśli palę codziennie Susz cbd o zawartości 22% Cbd i poniżej 0.2 thc? Oczywiście według tego co pisze producent. Czy narkotest pokaże obecność thc w organizmie?

  1. Szanowny Panie Kkkk

   Oczywiście może, ponieważ jak to sygnalizowałem we wcześniejszych komentarzach, narkotesty używane przez policjantów są bardzo czułe.

   Pozdrawiam

 21. Witam panie Sławku mam pytanie dzisiaj zatrzymała mnie policja paliłem 20 godzin temu i test wyszedł pozytywnie na kontroli , do szpitala krew i zatrzymane prawo jazdy spaliłem 0.2 g czy jest szansa że to będzie przestępstwo ?
  Z góry dziękuję pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Arczi

   1. Niestety tak, istnieje szansa, że to będzie przestępstwo, ale nawet jeżeli tak by było to jeszcze nie oznacza, że ostatecznie za przestępstwo będzie Pan odpowiadać;

   2. W razie dalszych pytań, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 22. Dzień dobry
  Dostałem zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata za jazdę pod wpływem środków odurzających(marihuana). Minęły już ok. 2 lata. Czy istnieją szanse na zniesienie tego zakazu po połowie odbytej kary choćby do używania prawa jazdy w pracy ?

  1. Szanowny Panie Mateuszu

   Co do zasadnie niestety, ale akurat w przypadku jazdy pod wpływem środków odurzających nie ma możliwości skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów, niemniej i tak warto złożyć taki wniosek po upływie połowy okresu zakazu, z doświadczenia wiem, że wielokrotnie przepisy jedno, a sądy drugie, dodatkowo nic Pan nie traci, a tylko może Pan zyskać.

   Pozdrawiam

 23. Witam w tamtym roku w grudniu zatrzymała mnie policja jak wracałem z Holandii do Polski w Niemczech i zostałem zabrany na badanie krwi , po 7 miesiącach otrzymałem list że stężenie było wysokie co stwierdza że pale codziennie( 20ng/ml I 200ng /ml to chyba w wydychanym powietrzu ) moje pytanie brzmi na ile mogą mi zabrać prawo jazdy , czy mogą bezterminowo za to czy jest szansa że tylko na parę lat ? To moje pierwsze takie przewinienie A prawo jazdy mam od niecałych dwóch lat . Proszę o pomoc , co robić? Zapisałem się do psychologa i poza tym nie pale już w październiku mam mieć testy psychologiczne , bardzo się obawiam. W tamtym okresie miałem bardzo ciężkie chwilę w życiu, teraz jest już o wiele lepiej gdyby nie zaistniała sytuacja

  1. Szanowny Panie Mateuszu

   1. Co do zasady mogą Panu zatrzymać prawo jazdy na okres 3 lat, ale oczywiście mogą też na krócej, albo na dłużej, jednakże w dużej mierze zależy to od tego jak Pan to rozegra;

   2. Aby udzielić Panu bardziej szczegółowej porady, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 24. Witam, mam pytanie z innej beczki. Czy po zabraniu prawa jazdy na 3lata (stężenie powyzej 16,5mg) będą mnie jeszcze badac na obecność narkotyków? Jeśli tak to po jakim czasie? Otrzymałem list ze starostwa, lecz nie bardzo go rozumiem i nie wiem czy zostane poddany tylko psychotestom czy tez badaniom na obecność środków odurzających?

  1. Szanowny Panie Macieju

   Najpewniej tak. Najpierw powinien Pan otrzymać zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skierowania Pana na psychotesty, badania lekarskie oraz na kurs reedukacyjny, a później decyzję. Jak otrzyma Pan decyzję to wtedy co do zasady ma Pan miesiąc czasu na wykonywanie wskazanych badań, kursów.

   Pozdrawiam

 25. Dzień dobry, zostałam przebadana narkotestem po zarzucili jednorazowym relanium test ku zdziwieniu wyszedł negatywny czy to możliwe?

  1. Szanowna Pani Barbaro

   Jak najbardziej tak, ponieważ narkotesty są co do zasady bardzo czułe i potrafią wykryć nawet minimalne stężenie zażytych środków.

   Pozdrawiam

   1. No właśnie tak jak Pan pisze są bardzo czułe, więc dlaczego test nie wykazał leku, czy test może dać wynik fałszywie ujemny byłam pewna, że test wykaże zarzucie relanium. Pytam bo w tym przypadku nie wiem kiedy mogę prowadzić auto, skoro test nie wykazał po ok.5 godzinach po zażyciu, a może test był przeprowadzony nieprawidłowo czy to mozliwe

    1. Szanowna Pani Barbaro

     Czasami zdarza się, iż tester błędnie wskaże środek, który akurat nie znajduje się w organizmie, błędnie go odczyta, w miarę pewna weryfikacja następuje podczas badania pobranej krwi. Skoro prawo jazdy zostało Pani zatrzymane na miejscu zdarzenia to na razie bym wstrzymał się z dalszą jazdą i w pierwszej kolejności wystosowałbym wniosek o niezatrzymywanie prawa jazdy.

     Pozdrawiam

 26. Witam serdecznie. Synowi zatrzymano prawo jazdy za prowadzenie pod wpływem marihuany. Syn przyznał się że zapalił. Wzięli go na badania krwi. Mija prawie miesiąc a syn nie ma żadnej informacji z prokuratury na ile ma zebrane prawo jazdy. Co można zrobić W tej sprawie.

  1. Szanowny Panie Mateuszu

   Aby udzielić Panu szczegółowej porady, potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 27. Witam , miałem wczoraj kontrolę wzięli mnie na testy na moczu wykazało THC i później na krew a paliłem ostatni raz i to praktycznie mało na końcu lipca , jak to możliwe że coś pokazało? I ile czy jest szansa że na krwi będzie czysto i będzie negatywny wynik?

  1. Szanowny Panie Piotrze

   Oczywiście taka szansa jest, jednakże musi Pan poczekać na wyniki. Natomiast trudno powiedzieć, dlaczego wyszedł pozytywny test, możliwie, że zażywał Pan środek, który narkotest odczytał jako thc.

   Pozdrawiam

 28. Witam Panie Sławku. W lipcu 2019 roku zatrzymała mnie Policja. Na miejscu zrobili mi test moczu i pokazało marihuanę którą palilem 6 godzin wczesniej. Zabrali mnie na badanie krwi. Zapytałem Policjanta czy zabiorą mi prawo jazdy. Odpowiedział, że nie i będę musiał tylko zapłacić. Krew pobrali i prawa jazdy mi nie zabrali. Mój znajomy miał podobna sytuację i po pół roku przysłali mu pismo z kara pieniężna 800 euro i terminem na ponowne badanie krwi. Na badania się nie wstawił bo w tym czasie palił więc mu zabrali prawko. Więc podejrzewam że policjant którego pytałem specjalnie powiedział że prawa jazdy mi nie zabiorą i Nie ostrzegł mnie o badaniu na które mnie skierują. Czy to możliwe aby w każdym niemieckim landzie było inne prawo? Bo prawa jazdy mi nie zatrzymali odrazu. I może Pan będzie wiedział czego dokładnie mogę się spodziewać w tym piśmie którego jeszcze po 5 miesiącach nie otrzymałem. Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Rafale

   Trudno jest mi określić czego może Pan się spodziewać ponieważ niestety nie znam regulacji niemieckiej. Oczywiście, niewkluczone, iż każdy land niemiecki ma inną regulację w tym zakresie.

   Pozdrawiam

 29. mam pytanie jeszcze jedno , jakby nie daj boze wykazalo wynik pozytywny ale praktycznie nic by nie bylo ale wskazywało by ze cos w organizmie jest to jest szansa ze prawo jazdy oddadzą odrazu ? a jesli nie to jak sie od tego odwołac zeby nie poniesc konsekwencji ??

  1. Szanowny Panie Piotrze

   1. Jeżeli zostanie sporządzona opinia i będzie ona na Pana niekorzyść, to raczej ciężko będzie już odzyskać „od razu” prawo jazdy, wtedy najpewniej trzeba będzie walczyć, aby ewentualny zakaz był na jak najkrótszy okres czasu. Natomiast aby powalczyć o zwrot prawa jazdy przed wynikami opinii biegłego toksykologa zalecam w odpowiednim momencie sporządzić odpowiednie pisma np. wniosek o niezatrzymywanie prawa jazdy, np. powołując się właśnie na braki opinii;

   2. W razie dalszych pytań, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 30. A jaki może być najkrótszy okres zawieszenia prawa jazdy? I czy po wynikach krwi gdy dostanę można odwolac się i umówić się z adwokatem i zrobić „kolejna” sprawę w sądzie?

  1. Szanowny Panie Piotrze

   Przy wykroczeniu najniższy zakaz co do zasady wynosi 6 miesięcy. Oczywiście, zawsze może Pan odwołać się od wyników opinii biegłego.

   Pozdrawiam

 31. Witam , mam pytanie zatrzymano mi plastik prawa jazdy , na komendzie powiedziano mi ze do czasu rozprawy moge jezdzic bez plastiku a jesli bym miał kontrole to dostane 50zł mandatu czy jest to prawda czy fałsz ?

  1. Szanowny Panie Piotrze

   Jeżeli prawo jazdy zostało Panu zatrzymane za podejrzenie jazdy pod wpływem środka odurzającego, to niestety, ale w tym przypadku nie jest wymagane wydane postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, aby nie mógł Pan jeździć, ponieważ w momencie fizycznego zatrzymania prawa jazdy, Pana uprawnienia do kierowania pojazdami są zawieszone i w sytuacji dalszej jazdy, oprócz mandatu karnego za brak dokumentu prawa jazdy w wysokości do 250 złotych to dodatkowo grozi Panu zarzut jazdy bez uprawnień z art. 94 kodeksu wykroczeń za co grozi kara grzywny w wysokości do 5000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Wynika to z treści art. 104a Ustawy o kierujących pojazdami.

   Pozdrawiam

 32. Ponownie ja , mam pytanie znowu z tym plastikiem bo jest to męczace niestety :/ . Gdy mi zabrali plastik na komendzie , powiedzieli mi ze biorą plastik ale nie wpiszą tego w system u siebie na policji , i ze jakbym mial kontrole do czasu wyników/rozprawy to grozi mi aby mandat 50zl za brak plastiku. Czy policjanci mogli kłamac czy to raczej niemożliwe ?

  1. Szanowny Panie Piotrze

   Zalecałbym dużą ostrożność co do uzyskanych informacji i na Pana miejscu bym nie ryzykował kierowania samochodem dopóki sprawa się nie wyjaśni.

   Pozdrawiam

 33. a czy jest sens isc na komisariat policji spytać sie o to prawo jazdy jak to wygląda , a 2 pytanie za chwilę mi minie 2 tygodnie od zatrzymania i tej całej sytuacji , dzwonic tam i sie pytac czy co robic ? bo jestem pewny ze nie palilem przez 5 miesiecy nw jakim cudem wykazało mi na tescie moczu a gdy robilem w domu wyszło negatywnie , ale do rzeczy warto pytac na komisariacie czy moge jezdzic bez plastiku i czy dzwonic o tą sprawe ?

  1. Szanowny Panie Piotrze

   Oczywiście może Pan zapytać i również proszę dzwonić i dopytać się czy przyszła opinia biegłego.

   Pozdrawiam

 34. Witam serdecznie ja mam pytanie.
  Od 3 lat regularnie stosuje kapsułki olej konopny od czasu do czasu zzapale trawke z internetu z CBD ale słyszałem że testery są czułe bardzo więc jestem niepewny. Niby to legalne ale nikt mi nie uwierzy w to że to była lecznicza marihuana a nie relaksacyjna jak to zostanie interpretowane przez organy? Dodam jeszcze że oni nie są w stanie stwierdzić co brałem czy legalna czy nie legalna

  1. Szanowny Panie Misza

   W takiej sytuacji, jeżeli hipotetycznie doszło by do Pana zatrzymania i postawienia zarzutów, zalecam zabezpieczyć rachunki, potwierdzenia zakupów, recept, itd. celem wykazania, iż środki takie zażywał Pan leganie. Niemniej, musi mieć Pan świadomość, iż nawet jeżeli coś jest legalne to nie oznacza, iż może po tym jeździć samochodem, ponieważ zawsze może to mieć jakiś wpływ na psychomotorykę. Dlatego zalecam ostrożność.

   Pozdrawiam

 35. Witam, mam pytanie, czy jeśli osoba raz w życiu wzięła amfetamine, to możliwe, że po 8 miesiącach od wzięcia badanie krwi to wykryje? Była to mała ilość

 36. Witam, miałem badania krwi przez policje, wyszło 5,5, broniłem sie dwa lata od zaistniałej sytuacji, paliłem 9h wcześniej, na opisie przy badaniach krwi opisuje że moje źrenice były poprawne(nie pod wpływem), ruch miałem stabilny oraz chód również stabilny, wszystko wskazywało że nie jestem pod wpływem jedynie wynik krwi. Po upływie 2 lat finalnie dostałem zakaz na 3 lata, kompletnie nic nie wzieli pod uwage na moją korzyść, czy jest możliwość ubiegać sie o skrócenie zakazy czy to obowiązuje tylko dotyczące zakazu po alkoholu?

  1. Szanowny Panie Kacprze

   Niestety, ale w Pana sytuacji co do zasady kodeks karny nie przewiduje możliwości skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów. Niemniej i tak zalecam taki wniosek napisać ponieważ z doświadczenia wiem, iż czasami przepisy jedno, a sądy drugie. Dodatkowo nic Pan nie traci, a może Pan tylko zyskać.

   Pozdrawiam

 37. Witam,
  właśnie czekam na wyrok prawomocny w sprawie jazdy pod wpływem marihuany. (Zabranie prawa jazdy na 6 msc, 1.7ng/ml). Jak wyglądają badania i testy? Ile ich jest, ile trwają i kiedy trzeba je zrobić? Od razu po zabrania prawo jazdy, czy po okresie 6 msc? Czy badania te maja na celu wskazanie obecności marihuany we krwi? Jeśli wykażą, ze marihuana nadal tam jest to co?
  Pozdrawiam.

  1. Szanowna Pani Marzeno

   Wnioskuję, iż chodzi Pani o badania psychologiczne, lekarskie oraz kurs reedukacyjny. Badania psychologiczne to są takie badania jakie Pani przechodziła przed uzyskaniem po raz pierwszy prawa jazdy, badania lekarskie przede wszystkim polegają na pobraniu krwi celem sprawdzenia czy nie ma w niej środków odurzających, a kurs reedukacyjny to są wykłady. Trzeba je wykonać co do zasady w terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się decyzji o skierowaniu na takie badania/kursy, które otrzyma Pani z wydziału komunikacji po wydaniu wyroku. W razie stwierdzenia np. obecność środków odurzających we krwi, lekarz orzecznik może np. zalecić roczną abstynencję, co będzie skutkowało zatrzymanie prawa jazdy na rok.

   Pozdrawiam

   1. Dziekuje serdecznie za odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie; to co jeśli nie zrobię tych badań ze względu na brak funduszy (orientowałem ze kosz takich badań może opiewac na kwotę bagatela 1600 zł)? Czy istnieje jakaś możliwość odwołania się od terminu badań z powyższego powodu?

    1. Szanowna Pani Marzeno

     Konsekwencją nie wykonania wskazanych badań w zakreślonym terminie jest wydanie przed organ administracyjny decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres do wykonania stosownych badań. Niemniej, zawsze może Pani napisać wniosek o wydłużenie okresu na wykonanie badań argumentując to np. złą sytuacją finansową.

     Pozdrawiam

 38. Witam
  Policja zatrzymala mnie zabrali mnie na sline pozniej na krew
  Policjant oddal mi prawo jazdy ale spisal numer i wydal pokwitowanie mija juz miesiac i nie wiem czy moge jezdzic autem
  Prawo jazdy niby mam ..
  I 2 pytanie ile moge czekac na testy krwi??

  1. Szanowny Panie Mateuszu

   1. Jeżeli prawo jazdy nie zostało Panu fizycznie zatrzymane lub jeżeli nie otrzymał Pan postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w takiej sytuacji może Pan jeździć;

   2. Co do zasady na takie badania czeka się około 1 miesiąca, ale zdarzają się przypadki, że na opinie czeka się pół roku i dłużej.

   Pozdrawiam

  2. Szanowny Panie Mateuszu

   1. Jeżeli prawo jazdy nie zostało Panu zatrzymane na miejscu zdarzenia lub jeżeli nie zostało wydane postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy nie widzę przeszkód, aby mógł Pan jeździć samochodem;

   2. Nie ma ściśle określonego czasu w jakim biegli wydają opinię. Może to nastąpić w ciągu 24 h, w ciągu miesiąca, a nawet 6 miesięcy i dłużej.

   Pozdrawiam

 39. Witam , wczoraj dostałem list z Policji z pismem i moim prawem jazdy , zostało mi zatrzymane 31 grudnia 2019r, były narkotesty moczu i krwi , wczoraj 6 lutego dostałem list z pismem i było napisane Art 136 ustawy 2 prawo o ruchu drogowym i wysłane zostało moje prawo jazdy (plastik), mam pytanie czy to juz koniec sprawy i sprawa jest umorzona i nie bedzie wiecej listów itd ?

  1. Szanowny Panie Piotrze

   Jakby mógł Pan wskazać, gdzie zostało wysłane Pana prawo jazdy oraz jaki jest tytuł pisma, które Pan otrzymał?

   Pozdrawiam

 40. Witam
  Prawo jazdy zostało mi dostarczone listem od Komendy Miejskiej Policji , a pismo wygląda tak:
  „Na podstawie art 136. ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.1990 z późn. zm.) w ząłączeniu przesyłam druk prawa jazdy seria (moje numery prawa jazdy) zatrzymane w dniu 31 grudnia 2019roku.

  i był aby ten list z tym tekstem powyżej i moje prawo jazdy( plastik)
  Czyli sprawa jest umorzona czy jak to wygląda ?

  1. Szanowny Panie Piotrze

   Albo została umorzona, albo zwrócili Panu prawo jazdy z powodu braku uzyskania w terminie 30 dni opinii biegłego. Celem wyjaśnienia sytuacji, zalecam skontaktować się z osobą prowadzącą sprawę i od niego uzyskać wskazane przez Pana informacje.

   Pozdrawiam

 41. Witam. Jakieś pół roku temu jechałem do kumpla na działkę na imprezę jadąc po drodze minąłem radiowóz i 2 policjantów którzy sobie po prostu rozmawiali bez zatrzymywania zaparkowalem auto i miałem się udać na działkę w tym czasie podjechali do mnie panowie i zaczęła się kontrola na której policjanci stwierdzili że jestem po alkoholu badanie alkomatem wykazało 0 wtedy Panowie wzięli mnie na badanie krwi na którym wykryto amfetamine i tetrahydrokannabinol w stężeniu 227ng/ml… dostałem wezwanie na sprawę pod zarzutem prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających… czy zarzut jest prawidłowy skoro nie zostałem zatrzymany do kontroli tylko zaskoczony za plecami? Nie pamiętam czy kluczyki były w stacyjce wiem że było zgaszone i było to na parkingu ( drodze polnej ) pracuję jako kierowca i tym zarabiam na alimenty i życie nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z prawem i nie byłem karany. Sprawa odbędzie się za miesiąc i nie mogę przestać się zadreczac nie znam się na prawie kompletnie nie mam pojęcia jakie kroki podjąć które ułatwią mi w tej rozprawie bardzo proszę o pomoc pozdrawiam Arek

  1. Szanowny Panie Arkadiuszu

   Aby udzielić Panu szczegółowej porady, potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 42. Witam. Dwa tygodnie temu miałem sprawę w sądzie odnośnie jazdy pod wpływem marihuany sędzia wydała wyrok pozbawienia prawa jazdy na okres 1 roku oraz grzywnę. Rok minął z dniem sprawy. Dzwoniłem dziś do sądu by dowiedzieć się co dalej, kiedy i gdzie będę mógł odebrać prawo jazdy, jednak okazało się że prokuratura nie zgadza się z sędzią. Co mam zrobić teraz? Jakie kroki podjąć by wyrok sądu jednak się uprawomocnił?

  1. Szanowny Panie Pawle

   1. Na ten moment musi Pan czekać i sprawdzać czy prokurator najpierw wniósł wniosek o u uzasadnienie wydanego wyroku, a później czy wniósł apelację od wydanego wyroku. Dlatego zalecam zadzwonić do sądu, tak do dwóch tygodni od daty wydania wyroku i wtedy uzyskać stosowne informacje. Jeżeli prokurator wniesie apelację, wtedy będzie musiał podjąć Pan stosowne działania, aby „obronić” wyrok;

   2. W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783 031 273.

   Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie,

   posiadane przez Policję testery śliny nie wykrywają wszystkich substancji psychoaktywnych. Z tych też względów nawet gdy test śliny był negatywny, a policjant ma podejrzenie, że dana osoba prowadziła mając w organizmie środki niedozwolone, może skierować na badanie krwi, aby zweryfikować swoje podejrzenia.

   Jeżeli ma Pan dalsze pytania lub potrzebuje pomocy to zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub pod numer 783031273.

   Pozdrawiam

   1. Na czym polega podejrzenie? Przecież narkotyki w ślinie są wykrywalne do kilku dni, nie ma więc możliwości aby osoba była pod wpływem narkotyków jeśli nie wykazano obecności w ślinie. W takim wypadku np osoby nie palące marihuany przez np. 25 dni mogą zostać ukarane za jazdę pod wpływem? Czy w wypadku skierowania na takowe badania krwi, trzeba na nie pojechać czy można się jakoś odwołać?

    1. Szanowny Panie,

     podejrzenie opiera się na objawach, które może zaobserwować policjant podczas kontroli np. zwężone źrenice, przekrwione oczy itp. Wtedy może użyć testera śliny aby sprawdzić, czy przypadkiem w organizmie kontrolowanej osoby nie ma środków odurzających.

     W zależności od zażytego środka oraz częstotliwości jego przyjmowania środki psychoaktywne mogą utrzymywać się w organizmie od kilku do kilkunastu dni. Decydujące dla skazania danej osoby czy to za wykroczenie czy za przestępstwo jest stężenie środka odurzającego ustalane na podstawie badania krwi.

     Pozdrawiam

 43. Zabrano mi prawojazdy w Niemczech za spowodowanie kolizji z przyzwyczajenia jechałem lewa strana ponieważ mieszkał ponad 12 lat w angli i chciałem wyjechać na ulica główna jak się zorientowałem ze złe jadę chciał cofną i omyłkowo bo szypko nie wskoczył mi wsteczny i delikatnie dodknokem drugi samochód a dzień wcześniej paliłem marihuanę do pracy jechałem normalny i nie wiem jaka ilość mi wykryto i po miesiącu od zdarzenia przysłano mi pismo z zapytanie czy się przyznaj i podanie adresu i pismo został odesłane w połowie lutego tego roku i jeszcze nie otrzymałem odp co dalej i stwarzał żadnych problemu przy zatrzymaniu do sprawdzenia

  1. Szanowny Panie Damianie

   Aby udzielić Panu szczegółowej porady, potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub pod numer 783031273.

   Pozdrawiam

 44. Witam. 2 go marca tego roku mojemu mężowi zostało zatrzymana prawo jazdy po zrobieniu narkotestu, na którym nic nie wykazało, ale ten wynik widocznie nie usatysfakcjonował panów policjantów i zabrali męża na krew( czy w ogóle tak można)? Czekamy na wyniki już ponad miesiąc,mąż nie może pracować, bo jest kierowcą zawodowym. Co mamy dalej robić? Czy czekać na jakieś wezwanie, czy samemu się dowiadywać? Jak dzwoniliśmy na komendę to nic nie chcą powiedzieć przez telefon, a w związku z pandemią wizyta jest niemożliwa. Jeśli oddadzą prawo jazdy, to co z tym czasem, w którym mąż był bez pracy i nie zarabiał? Oczywiście plotka poszła w miasto.

  1. Szanowna Pani Karolu

   Aby udzielić Pani szczegółowej porady, potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub pod numer 783031273.

   Pozdrawiam

 45. Witam mam na imię Kamil lat 32 popełniłem błąd głupi, potrzebuję porady straciłem prawko w lutym tamtego roku i poruszałem się pojazdem w nocy pod wpływem narkotyków tkz Piko, które zatrzymałem w weekend na urodzinach więc 5 dni później czułem się dobrze i chciałem służbowy samochód po naprawieniu jego odstawić szefowi pod dom który on wcześniej mi go przyprowadził. Ale do sedna jak pamiętam w przeliczeniu na alkocho wyszło mi 0.9 promila, teraz jestem od tamtej pory czysty odwołałem się od wyroku sądu raz ale trafiłem takiego sędziego który nie patrzył że stoi człowiek który mógł npopelnic błąd nie interesowało go ze mam dom dzieci i żonę na utrzymaniu, powiedział tyle że nie umorzy wyroku bo jak by on jako sędzia wyglądał przed kolegami to było dla niego najważniejsze nie człowiek. I teraz moje pytanie już połowa kary mija za parę miesięcy i czy jest możliwość odwołania się o skrócenie kary bo szef dał mi szansę który mnie wozi na każde montaże itd, i 3 miesiące temu urodziła mi się córka, więc 3 dzieci wymaga finansów, a na strefę ekonomiczną nie chce iść bo tam ciągle narkotyki itd, i poprostu chce się trzymać od nich jak najdalej.

  1. Prosiłbym o poradę i wysłanie jej na maila. Albo jakiś nr kontaktowy. Powiem ciężko jest bez prawka gdzie czesto trzeba jeździć do lekarzy z dziećmi itd, a teraz muszę ciągle prosić obcych ludzi aby zawieść przywieść Boni praca w której tu sam jestem i nie mam kontaktu z ludźmi ze strefy gdzie tam był mój pierwszy raz koleżka miał wodę upał i zapytałem się czy mogę się napić i napiłem a nie wiedziałem że ma tam narkotyki się i później tylko się śmiał z mojego stanu i tak co impreza gdzie weekend i musiało być przeszedłem terapie żeby nauczyć się że nie muszę na weekend imprezowy żarzyć i tak półtora roku daje radę i mnie nie ciągnie.

   1. Szanowna Pani Kamilu

    Aby udzielić Panu szczegółowej porady, potrzebujemy dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub pod numer 783031273.

    Pozdrawiam

 46. Witam, dzisiaj 02/09/20 zostałem zatrzyamny w niemczech do kontroli drogowej.
  Po pewnym czasie dostałem pojemnik na mocz do badania na obecność narkotyków.
  Na tescie pokazało sie thc.
  Palilem trzy dni przed zaistniałą sytuacją z policją niemiecką.
  Dodam iz pale co 4-5 dni w ilościach maksymalnie do 1 grama.
  Pobrali mi mastepnie krew do badania, moje pytanie brzmi.
  Czy moge sie spodziewać jakis konsekwencji z tego tytułu?
  Nie byłem przecież pod wpływem.
  Czy badanie krwi po 3 dniach od spozycia pokaże poniżej 1 ng/ml krwi?

  1. Szanowny Panie Patryku

   1. Jakie stężenie środka odurzającego zostanie wykryte w Pana organizmie będzie zależało od opinii biegłego toksykologa. Oczywiście może ono wynieść poniżej 1 ng/ml, ale może również wynieść powyżej 1 ng/ml, tak naprawdę to zależy od Pana metabolizmu, czystości zażywanego środka, ilości, itd.;

   2. Jeżeli stężenie wyjdzie na przestępstwo i jeżeli Pana zatrzymanie nastąpiło w Polsce, to grozi Panu kara pozbawienia wolności/ograniczenia wolności, minimum 5000 złotych świadczenia na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz minimum 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów, natomiast jeżeli stężenie wyjdzie na wykroczenie to co do zasady grozi Panu kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 6 miesięcy. Jednakże ostatecznie jaka kara Pana czeka zależy od stwierdzonej wysokości stężenia, stwierdzonych u Pana objawów, przyjętej przez Pana linii obrony, itd;

   3. W razie dalszych pytań lub chęci skorzystania z naszej pomocy, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub pod numer 783031273.

   Pozdrawiam

 47. Witam jestem kierowca zawodowym podczas kontroli niemieckiej policji przeprowadzono mi narkotest na sline wynik wyszedl pozytywny pobrano mi krew i zatrzymano prawo jazdy. Po miesiacu dostalem pismo ze po rozpatrzeniu sprawy jestem winny otrzymalem prawko z naklejka i mam zakaz jady po De do odwolania za tydzien otrzymalem kolejne pismo ze zakaz zostaje odwolany na prosbe prokuratury i ze mam odeslac celem zdjecia naklejki i ze moge juz swobodnie jezdzic po De. Dodam ze nie zarzywalem narkotykow nie mam pojecia czemu narkotest wyszedl pozytywny ale wszystko pewnie wyjasnilo badanie krwi. Teraz otrzymalem jakies pismo ze przysluguje mi prawo do zadoscuczynienia jezeli moja strata wyniosla powyzej 25e. Teraz pytanie czy mam szanse na odszkodowanie czy sprawe lepiej odpuscic ?

 48. Witam, czy jest podany maksymalny czas przez który trzeba czekać na wyniki badań z krwi?
  Czy po upływie jakiegoś czasu próbki lub badania mogą się przedawnić?

  1. Szanowny Panie Andrzeju,

   co do zasady wyniki badania krwi pod kątem środków odurzających powinny się pojawić w terminie 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy. Jeżeli w tym terminie prokuratura/policja nie otrzyma wyników to powinni zwrócić prawo jazdy. Nie powoduje to jednak umorzenia postępowania.

   Nie ma terminu po którym wyniki badania krwi będą nieważne czy przedawnione. Oczywiście, jeżeli próbki nie będą zbadane przez długi okres czasu (kilka miesięcy czy ponad rok) to należy w postępowaniu podnosić, czy wyniki badania takiej krwi są miarodajne z uwagi na możliwość degradacji czy zanieczyszczenia materiału do badań.

   W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienie formularza który wyświetli się po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub pod numer 783031273.

   Pozdrawiam

 49. Witam prowadzilem pod wplywem amfetaminy. Mialem 2 przeslyluchania 1 jako swiadek no i 2 jak doszly wyniki badania krwi juz jako podejrzany, aczkolwiek bylo tylko praktycznie jedno pytanie czy sie przyznaje. I jakie mam dochody. Zadnego 335 itd. Pani na komisariacie powiedziala ze czekamy na karte niekaralnosci i ze jest szansa umorzenia. Tydzien temu dostalem pismo ze wyslal prokurator wniosek do sądu, a dzis juz otrzymalem wyrok. Czy jest szansa jeszcze cos zrobic

  1. Szanowny Panie Przemysławie

   1. Oczywiście, jednakże w pierwszej kolejności należy złożyć sprzeciw od wyroku nakazowego, który wnioskuję, że Pan otrzymał, po złożeniu sprzeciwu sąd wyznaczy termin rozprawy na którym będzie mógł Pan się stawić i na którym będzie można powalczyć np. o warunkowe umorzenie postępowania;

   2. W razie dalszych pytań lub chęci skorzystania z naszej pomocy zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienie formularza który wyświetli się po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub pod numer 783031273.

   Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.