Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące podstawy

Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, które uprawnia do kierowania pojazdem przez 24 godziny od chwili jego zatrzymania, w przypadku przekroczenie przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

Ustawa prawo o ruchu drogowym

Art. 135

1.      Policjant: (…)

2) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub

b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) (…)

(…)

5. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w … pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania.

(…)

Jak wynika z powyższym przepisów, podstawą do zatrzymania prawa jazdy jest nie tylko przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ale również nadbagaż, przy czym w przypadku samochodów osobowych, podstawą do zatrzymania prawa jazdy będzie dopiero sytuacja, gdy liczba osób w samochodzie przekracza o ponad 2 liczbę miejsc wskazaną w dowodzie rejestracyjnym. Tym samym podróżowanie w 7 osób przy 5 miejscach wskazanych w dowodzie, nie będzie podstawą do zatrzymania prawa jazdy w tym trybie.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące co zrobić

Jeśli grozi nam zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, konieczne jest dokładne ustalenie stanu sprawy. Postępowanie zależy od tego, czy policjantom dokonującym kontroli można coś zarzucić (np. sposób pomiaru), czy nastąpiło zabranie prawa jazdy na miejscu zdarzenia oraz czy mandat został przyjęty lub czy organy administracji publicznej działają zgodnie z przepisami. Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami za pomocą formularza.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące decyzja starosty i skutki niepodporządkowania się

Policja w terminie 7 dni od daty zatrzymania prawa jazdy, przekazuje właściwemu staroście informację o jego zatrzymaniu, który wydaje decyzję administracyjną „zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące” pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

W sytuacji gdy mimo wydania przez starostę decyzji administracyjnej „zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy”, kierowca którego wydana decyzja dotyczy nadal będzie poruszał się po drogach i zostanie zatrzymany do kontroli, wówczas starosta przedłuża okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy i jest to maksymalny okres na jaki starosta może zatrzymać prawo jazdy. Po upływie wskazanych terminów, kierowca będzie mógł odebrać dokument prawa jazdy w właściwym wydziale komunikacji.

Kierowcy, , który mimo przedłużenia przez starostę okresu zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy, wciąż porusza się samochodem, starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdem. W związku z czym, tenże kierowca, aby rzeczone uprawnienia odzyskać, będzie musiał ponownie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

W sytuacji gdy kierowca nie zgadza się z decyzją starosty, może się o niej odwołać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Stosowne pismo należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty. Odwołując się od decyzji musimy (podobnie jak przy odwołaniach do sądu) przede wszystkim podważyć zasadność jej wydania (np. można wskazać, iż przekroczenie prędkości nastąpiło w terenie niezabudowanym, a nie zabudowanym). Samorządowe Kolegium Odwoławczego winno rozpatrzyć niniejsze odwołanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sytuacji gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyda niekorzystne dla kierowcy rozstrzygnięcie to ma on jeszcze możliwość złożenia na nie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji kolegium.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące stan wyższej konieczności

Dnia 22 czerwca 2018 roku weszły w życie nowe przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, a także Ustawy o kierujących pojazdami, które oficjalnie regulują (stwierdzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 roku w sprawie o sygn. akt K 24/15) okoliczności pozwalające organom administracyjnym na odstąpienie od wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, a dotyczące stanu wyższej konieczności, a także regulujące czas jaki organy administracyjne będą miały na wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące.

Ustawa prawo o ruchu drogowym

Art. 135 ust. 3

Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

(…)

Ustawa o kierujących pojazdami

Art.102 ust. 1aa

Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

(…)

Ustawa o kierujących pojazdami

Art.102 ust. 1da

Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w trybie art. 135 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o tym fakcie.

(…)

A więc, niniejsza nowelizacja wskazanych ustaw poszerza zakres możliwości uchylania się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, poprzez wykazanie, iż przekroczenie prędkości nastąpiło z uwagi na stan wyższej konieczności, z którym mamy do czynienia przede wszystkim wtedy, kiedy poświęcamy dobro w celu ratowania innego dobra zagrożonego bezpośrednim niebezpieczeństwem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

Jako przykład stanu wyższej konieczności może posłużyć, np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości z powodu zawożenia ciężarnej żony do szpitala lub np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ponieważ śpieszymy się z pomocą do kogoś nam bliskiego, który znajduje się w niebezpieczeństwie etc.

Toteż organy administracyjne, już oficjalnie od 22 czerwca 2018 roku, nie mogą uchylać się od rozpatrywania okoliczności z przyczyn których doszło do przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Będą musiały uwzględniać, podnoszone przez kierowców okoliczności dotyczące stanu wyższej konieczności.

Dzięki temu, przy użyciu odpowiednich środków, zaistnieją jeszcze większe szansa na to, że zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące będzie dla kierowców jak najmniej uciążliwe, oraz, że decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące będą częściej uchylane.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami. Dodatkowo możesz pobrać przygotowane przez naszych adwokatów wzory pism wraz z objaśnieniem z naszego sklepu https://sklep.legalnajazda.pl

Źródło obrazu: Flickr.com. Licencja: GDFL

175 thoughts on “Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące

 1. Czy policja z wideorejestratorami ma obowiązek nałożenia mandatu za 1 wykroczenie nagrane, czy może czekać do kolejnego wyższego i ukarać za to drugie? Zostałem nagrany na przekroczeniu ogranizenia do 70km/h – pierwsze nagranie 111km/h, drugie 126km/h.

  1. Szanowna Pani Marto

   Zasadniczo policja powinna była Panią ukarać za najwyższe przekroczenie prędkości, którego dopuściła się Pani podczas jednego pomiaru, a nie za dwa osobno.

   Pozdrawiam

   1. 5 lipca 2020 r. (niedziela) straciłam prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h; lipiec i sierpień mają 31 dni – czy w związku z tym mogę odebrać prawo jazdy i prowadzić samochód 5 września 2020 r. ?

     1. Szanowna Pani Katarzyno,

      dokładny okres na jaki będzie miała Pani zatrzymane prawo jazdy zostanie wskazany w decyzji wydanej przez Starostę/Prezydenta Miasta. Co do zasady ostatnim dniem zakazu powinien być właśnie 5 października 2020.

      Pozdrawiam

  2. Jeśli zabrano mi prawo jazdy dnia 5 maja, oddałam je 12 maja do Starostwa. Kiedy mogę już prowadzić auto? Ponieważ 9 sierpnia miałam kontrole policyjną i powiedziano mi że decyzja zostanie umorzona… To prawda?

   1. Witam!

    Co do zasady okres zatrzymania prawa jazdy biegnie od daty fizycznego zatrzymania lub zwrotu prawa jazdy przez okres 3 miesięcy. Niemniej, skoro uzyskał Pan informację, że sprawa została umorzona, hipotetycznie mógłby Pan już teraz spokojnie powadzić samochód, jednakże zalecam to sprawdzić np. poprzez rozmowę telefoniczną z wydziałem komunikacji gdzie sprawa jest lub była rozpatrywana.

    Pozdrawiam

    1. Zostalem zatrzymany przez radiowóz, który nagrywał moją 5 minutową jazdę poza obszarem zabudowanym, gdzie przekroczyłem prędkość o 40 km.Nie zostało zatrzymane prawo jazdy od razu. Po 2 tyg dostalem pismo w ktorym wyraznie jest napisane, że zostałem wezwany do zdania prawa jazdy na okres 3 miesiecy. Jestem zawodowym kierowcą i nie mogę pozwolić sobie na 3 miesieczny brak dokumemtu oraz „urlop” w prwcy. Cxy jest możliwość odwołania się do decyzji i odzyskanie, a dokładniej nie zdawanie dokumemtu?

     1. Witam!

      Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273..

      Pozdrawiam

 2. mojej żonie policja zatrzymała prawo jazdy na 3 miesiące bo jechała o 53km za dużo. Do kogo mamy się zwrócić z prośbą o ewentualne zniesienie zatrzymania ( mamy niepełnosprawne dziecko) i prawo jazdy nam jest potrzebne – do prezydenta wrocławia czy starosty?

  1. Szanowny Panie P.D.

   Do organu, który najpewniej prześle Państwu zawiadomienie o wszczęciu postępowania. W tym piśmie powinny znajdować się wszelkie niezbędne informacje.

   Pozdrawiam

 3. Witam.
  Czym są ustawowe 3 miesiące? Jeśli doszło do zatrzymania prawa jazdy 06.06 to czy będę mógł je odebrać 01.09, 06.09 czy po 90 dniach?
  Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Michale

   Jeżeli prawa jazdy zostało zatrzymane dnia 6 czerwca 2019 roku to będzie je Pan mógł dnia 9 września 2019 roku, a to z tej przyczyny, iż pierwszym dniem kiedy mógł Pan odebrać jest sobota, kiedy organ z reguły są zamknięte.

   Pozdrawiam

   1. Ok, a czysto teoretycznie biorąc za przykład powyższy przypadek, czy będąc złapanym we wspomnianą sobotę grozi mi coś poza mandatem za brak prawa jazdy do okazania przy kontroli? W świetle prawa mogę już jeździć autem, zwrócono mi teoretycznie uprawnienia czy muszę czekać do poniedziałku?

    1. Szanowny Panie Marku

     Jeżeli okres 3 miesięcy już minął , to formalnie może Pan jeździć samochodem i jeżeli będzie Pan to robił bez posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy to grozi Panu mandat karny za brak dokumentu do 250 złotych.

     Pozdrawiam

 4. Witam. Mężowi zatrzymali prawo jazdy na 3 miesiące. Powód przekroczenie o 55km w terenie zabudowanym. Dostalismy pismo o wszczęciu postępowania. Mąż się po prostu spieszył na budowę naszego domu. Otworzyć bramę żeby wjechał kierowca z materiałem. Jutro idziemy do WK jak się tłumaczyć? Chciała bym żeby mu to prawo jazdy oddali ponieważ ja pracuje po 12h a Ma z musi dziecko wozić do babci która mieszka 25km od nas.

  1. Szanowna Pani Marto

   Z wielką ochotą Państwu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

   1. Czy zgodnie z prawem Starostwo może zwrócić wcześniej prawo jazdy zabrane za przekroczenie prędkości o 52 km w terenie zabudowanym ze względu na jakieś okoliczności, prawo jazdy jest potrzebne kierowcy zawodowemu. Czy nie ma żadnych odstępstw?

    1. Szanowny Panie Sławku

     W Pana sytuacji zalecam powołać się na błąd pomiarowy, który co do zasady wynosi +/- 3km, a więc Pana prędkość mogła być o 3 km większa, ale również o 3 km mniejsza, a starosta powinien przyjąć mniejszą prędkość na Pana korzyść;

     2. W razie dalszych pytań lub chęci skorzystania z naszej pomocy zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

     Pozdrawiam

 5. Dzień dobry.
  W dniu wczorajszym Policja zatrzymała mi prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50km w terenie zabudowanym. Jechałem po leki na spadek temperatury dla gorączkującego 8 letniego dziecka, które miało ponad 40stopni. Policjant nie uwzględnił tego argumentu. – nałożył mandat, punkty karne, zabrał Prawo Jazdy. Po dostarczeniu leków udałem się do lekarza który wydał zaświadczenie stwierdzając, że faktycznie zasadnym było moje działanie gdyż dziecko miało ponad 40 stopni gorączki. Udałem się z tym dokumentem oraz pismem do komendanta Policji, który stwierdził że jak najbardziej zaszedł stan wyższej konieczności jednakże to starosta może zdecydować czy nie zatrzymać prawa jazdy. Zaś w starostwie dziwią się urzędnicy dlaczego Policja odsyła dokumenty które powinna rozpatrzeć. Kto ma rację bo nie wiem kogo słuchać i jak działać? Proszę o pilną odpowiedź. tel. 535 035 935

 6. Witam. Mezowi zabrali prawo jazdy na 3 msce, nastepny dzien zeby odebrac to sobota wiec musi sie zglosic w poniedzialek. Czy przez weekend moze jezdzic bez tego dokumentu czy dopiero jak odbierze?

  1. Szanowna Pani Moniko

   A a na jaki okres Pani mąż ma zatrzymane prawo jazdy? Proszę podać dokładne daty.

   Pozdrawiam

   1. Co jeżeli zatrzymali prawo jazdy na 3 miesiące i było to wyraźnie powiedziane i napisane ale przy tym dostałem mandat z 10 punktami a tylko 10 miałem?

    1. Szanowny Panie Oskarze

     Jakby mógł Pan doprecyzować pytanie. Chodzi Panu o konsekwencje zatrzymania prawa jazdy czy o to ile będzie miał Pan teraz liczby punktów karnych czy o inną kwestię?

     Dziękuję

 7. 19 kwietnia do 19 lipca. Wiec stad moje pytanie czy przez ten weekend moze jezdzic bez dokumentu i liczyc sie ewentualnie z manadatem?

  1. Szanowna Pani Moniko

   W takim razie do dnia 19 lipca Pani mąż miał zatrzymane prawo jazdy, a więc od dnia 20 lipca mógł kierować samochodem, bez fizycznego jego odbioru.

   Pozdrawiam

 8. Witam, jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane mi dnia 2 maja 2019 roku, czy będę mógł je odebrać 2 sierpnia 2019 roku (tj. piatek) m

  1. Szanowny Panie Michall

   Prawo jazdy będzie mógł Pan odebrać dopiero 5 sierpnia, niemniej samochodem będzie mógł się Pan poruszać już od 3 sierpnia.

   Pozdrawiam

 9. 22.09 zabrano mi prawo jazdy na dwupasmowej obwodnicy Jeleniej Góry, policja najpierw nagrała jak na ograniczeniu 80km/h miałem 104km/h a później na chwilę skończyło się ograniczenie ale nie było informacji ze jest 50km/h. Po kilkuset metrach ograniczenie 80km/h wróciło. Uważam to za perfidne celowe zachowanie policjantów mające jedynie na celu odebranie prawo jazdy. W radiowozie usłyszałem, że przepisy złagodniały i jak pójdę do Starosty i napiszę odwołanie argumentując że samochód to narzędzie pracy i że jestem jedynym żywicielem rodziny to mi oddadzą dokument. Oczywiście okazało się to bzdurą. Czy jest jakaś szansa coś ugrać w tej sytuacji ? Dodam że pokonuję rocznie 50 000 km a ostatni mandat miałem w 2016, wcześniej 2013 zatem nie jestem piratem drogowym

  1. Szanowny Panie Dariuszu

   Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 10. Witam dziś zabrali mi prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o 51km w terenie zabudowanym. Jechali za mną nieoznakowanym samochodem i podczas pomiaru jak to ujął kierujący policjant „goniliśmy pana bo nam pan uciekał”. Czy da się coś z tym zrobić i może być ten pomiar nieadekwatny choć przyznam że jechałem blisko 100km ale nie jestem pewny czy je przekroczyłem

  1. Szanowny Panie Bartku

   Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428.

   Pozdrawiam

 11. Witam,

  zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 58 km. W dniu dzisiejszym dostałem pismo ze starostwa o tym, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne odnośnie zatrzymania mi prawa jazdy. Czy do czasu otrzymania decyzji mogę poruszać się z narażenie jedynie na mandat za brak dokumentu ?

  1. Szanowny Panie Kamilu

   Do momentu wydania decyzji za poruszanie się samochodem, w sytuacji zatrzymania grozi Panu mandat karny za bak dokumentu do 250 złotych oraz przedłużenie 3 miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy o kolejne 3 miesiące.

   Pozdrawiam

 12. Witam! Mężowi zabrano prawo jazdy 30 września na 3 miesiące, zatem może prowadzić auto 31 grudnia ? W jaki sposób liczone są 3 miesiące?

  1. Szanowna Pani Grażyno

   Pani mąż będzie mógł wsiąść do samochodu dnia 1 stycznia, po upływie 3 miesięcy zatrzymanego prawa jazdy. W przypadku okres zatrzymania liczy się od dnia 30 września do 31 grudnia włącznie.

   Pozdrawiam

 13. Witam.Zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50km (dokładnie 51 km). Okres 3 miesiące. Zatrzymano je 6 września. Moje pytanie jest następujące, dzisiaj jest 6 grudnia więc dzisiaj mija okres zatrzymania prawa jazdy. Dokument odbiorę dopiero 9 grudnia,ponieważ 7 i 8 to weekend i urzędy nie pracują. Czy 7 i 8 grudnia mogę już prowadzić auto (teoretycznie nie mam już zakazu prowadzenia auta) licząc się z tym, że w razie kontroli dostanę jedynie mandat za brak dokumentów a nie karę kolejnych 3miesięcy za złamanie zakazu prowadzenia pojazdu.

  1. Szanowny Panie Maćku

   Po 6 grudnia może Pan spokojnie jeździć jedynie z ryzykiem otrzymania mandatu karnego za brak dokumentu prawa jazdy.

   Pozdrawiam

 14. Podczas manewru wyprzedzania suv-a i TIRa nie zauważyłam ze wjeżdżam w teren zabudowany znak przysłonił TIR niestety kończąc manewr miałam 127km/h co skutkowało utrata 3miesieczna prawa jazdy i pytanie moje brzmi czy tracę również uprawnienia do kierowania tramwajem jestem motornicza w Poznaniu policjant stwierdził ze zabiera mi tylko prawo jazdy a uprawnień nie ale jak czytam różne zapisy to jest napisane ze nie można mi w tym okresie prowadzić żadnych pojazdów dobrze rozumuje ?
  Jak to wyglada czy jak zabierają prawo jazdy za pokwitowaniem to również zabierają resztę uprawnień w tym na kierowanie tramwajami i wysyłają zawiadomomienie do pracodawcy ?

  1. Szanowna Pani Elżbieto

   Zatrzymują Pani prawo jazdy, a więc wszystkie kategorie, która na nim się znajdują. Oczywiście, formalnie Pani uprawnień nie traci, ale i tak zalecam wstrzymać się z dalsza jazdy kategoriami pojazdów wymienionymi w prawie jazdy. Do momentu wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, za kierowanie pojazdami grozi Pani mandat karny za brak dokumentu do 250 złotych oraz przedłużenie 3 miesięcznego okresu o kolejne 3 miesiąca, natomiast po wydaniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, oprócz wspomnianych dolegliwości grozi Panu zarzut z art. 94 k.w. za co grozi kara grzywny do 5000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Co do zasady w tego rodzaju sprawach żadna informacja do pracodawcy nie jest wysyłana.

   Pozdrawiam

 15. Witam,

  zostało mi zatrzymane dzisiaj prawo jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowany o 55km/h
  W jakim terminie policja dostarczy moje prawo jazdy do starosty i czy jeśli mam znajomości w Starostwie czy można coś załatwić w tym kierunku czy nie ma możliwości.

  Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Łukaszu

   Co do zasady policja ma 7 dni na dostarczenie prawa jazdy do starostwa. Oczywiście, zawsze może Pan spróbować w ten sposób załatwić sprawę, ale i tak zalecam drogę formalną czyli wysłanie dobrze umotywowanego pisma.

   Pozdrawiam

 16. Witam
  Zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesięca z powodu przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym (posiadam wideorejestrator na którym jest nagranie że w chwili Wyprzedzania tira nie miałem możliwości zauważenia znaku informującego że wyjeżdżam w teren zabudowany – ale policję to nie obchodzilo) nieświadomie więc przy manewrze Wyprzedzania osiągnąłem prędkość 127km/h nie jestem piratem drogowym staram się jeździć przepisowo i nie jestem zbieraczem punktów co wskazuje moje konto że miałem ich przed tem 0. Moje pytanie jest odnośnie uprawnienia na tramwaje jestem motorniczym i nie wstrzymano/ nie zabrano mi uprawnień na tramwaje dzwoniąc do starosty pani zapewnia mnie ze mogę poruszać się tramwajem w ruchu drogowym w czasie zatrzymanego prawa jazdy policja zaś (dzwoniłem dwa razy do wydziału ruchu drogowego na walicow i raz mówią że mogę a raz ze nie) w końcu nie wiem czy mi można pracować czy poinformować pracodawce czy nie muszę? Bo niby uprawnień nie mam wstrzymanych ale nie wiem jak się to ma do zatrzymania prawa jazdy i czy w tym okresie mogę poruszać się(prowadzić legalnie) tramwaj w ruchu drogowym.
  Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie i odp
  Z góry dziękuję i pozdrawiam

 17. Szanowny Panie Łukaszu,

  wydana przez Starostę decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy dotyczy w Pana przypadku tylko uprawnień do kierowania pojazdami wymienionymi w dokumencie prawa jazdy (wszystkie kategorie wymienione w prawie jazdy). Natomiast możliwość prowadzenia przez Pana tramwaju odbywa się na podstawie pozwolenia na kierowanie tramwajem. Starosta wydaje w tym wypadku jedynie decyzję dotyczącą prawa jazdy a nie pozwolenia na kierowanie tramwajem. Reasumując może Pan prowadzić tramwaj w naszej ocenie.

  Niemniej jednak jeżeli posiada Pan nagranie potwierdzające, że nie mógł Pan zobaczyć znaku informującego o wjeździe na teren zabudowany to może Pan spróbować powalczyć o uchylenie mandatu karnego (jeżeli Pan go przyjął i nie upłynął jeszcze 7 dniowy termin na jego zaskarżenie.

  W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

  Pozdrawiam

  1. Witam. W dniu dzisiejszym mojemu Mężowi policja zatrzymała prawo jazdy na 3 miesiące. W terenie zabudowanym prędkość wynosiła 116 km/h. Zatrzymał nas nieoznakowany samochód policyjny. Jestem w 10 tygodniu ciąży i tłumaczyłam policjantom, że strasznie boli mnie brzuch i Mąż pędzi ze mną do domu, abym mogła zażyć tabletki, które przepisał mi ginekolog w razie występowania bóli dolnej części brzucha. Oczywiście policjantów to nie interesowało. Tłumaczyli, że Mąż mógł zadzwonic po pogotowie.
   Aby pracować mój mąż musi mieć prawo jazdy. Jest kierownikiem budowy dróg ( inwestycje w różnych miejscach) i musi dojeżdżać na budowy. Ja jestem na zwolnieniu lekarskim ze względu na swój stan ( bardzo źle się czuje w ciąży). Nie powinnam prowadzic samochodu. Dodatkowo ja mam zarejestrowana Fundacje i pomagam zwierzętom,
   które są pod moja opieką od dłuższego czasu. Bez pomocy Męża , nie wiem jak sobie teraz poradzimy.
   Moje pytanie brzmi : czy jest szansa na cofnięcie tej decyzji i czy w razie odwołania od niej Mąż może prowadzic samochód, do czasu aż Sąd rozstrzygnie sprawę?

   1. Szanowna Pani Moniko

    1. Oczywiście, jeżeli w odpowiedni sposób wykażecie, iż miał miejsce stan wyższej konieczności, istnieje szansa, ze starosta wyda np. decyzję o umorzeniu postępowania. Odnośnie możliwości jeżdżenia to tak naprawdę zależy od decyzji starostwa, natomiast na ten moment odradzałbym dalszej jazdy;

    2. W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

    Pozdrawiam

 18. Zostałem zatrzymany 11.03.2020 prędkość 114 na dwupasmówce ograniczenie najpierw do 80 potem 60, przekroczenie 54 km/h będąc w stresie podpisałem mandat i zabrano mi prawo jazdy za pokwitowaniem. Odwołałem się do sądu rejonowego ws mandatu i złożyłem jeszcze przed otrzymaniem zawiadomienia od starosty o wszczęciu postępowania wyjaśnienia powołując się na stan wyżej konieczności i zalecenia lekarzy obecnie aby unikać komunikacji miejskiej w związku z koronawirusem, w jaki sposób starosta może zdecydować, że zachodził stan wyżej konieczności bo tego dnia się źle czułem, nie chcąc stwarzać zagrożenia na drodze chciałem jak najszybciej dojechać do domu. Czy jeśli starosta wystąpi do policji i ona stwierdzi, że odmówiłem karetki więc jeszcze nie było ze mną tak źle i że nie był to stan wyżej konieczności to starosta ma związane ręce czy może sam wydać decyzje bez poparcia policji? Czy jeszcze w toku postępowania należy złożyć jakieś dodatkowe wyjaśniane przed wydaniem ostatecznej decyzji? na jakie argumenty się powołać?

  1. Witam!

   Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273..

   Pozdrawiam

 19. Witam
  Chciałabym się dowiedzieć, jeżeli prawo jazdy zostało mi wstrzymane 3 lutego 2020r, to odbiór przypada 3 maja, jednak chciałabym bardziej wiedzieć, jak wygląda odbiór, po prostu trzeba sie zglosić do urzędu? czy jest jeszcze coś co trzeba wypełnić, jakiś wniosek etc?

  1. Szanowna Pani Nicolo

   Odbiór prawa jazdy najszybciej będzie mógł nastąpić dnia 4 maja. Dodatkowo przed jego odbiorem na pewno będzie musiała Pani wypełnić i złożyć stosowny wniosek o jego wydanie + uiścić opłatę ewidencyjną w wysokości 50 groszy.

   Pozdrawiam

    1. Szanowna Pani Nikolo

     Mając na uwadze aktualną sytuację, dobrze byłoby jakby Pani tam zadzwoniła i zapytała się czy lepiej go wysłać czy może Pani przyjść osobiście odebrać prawo jazdy.

     Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Gabryś

   Na pewno wniosek o wydanie dokumentu prawa jazdy + dokument potwierdzający tożsamość + będzie musiał Pan uiścić opłatę ewidencyjną w wysokości 50 groszy.

   Pozdrawiam

 20. Witam.
  Kontaktowałem się Panem 27.04 za pomocą formularza na stronie maszprawo.org.pl. Następnie zostałem poproszony o wypełnieni formularza z tej strony nie dostałem jeszcze żadnej odpowiedzi.
  Czy jest szansa na odpowiedz w sprawie przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o 54 km/h?
  Z góry dziękuję.

  1. Szanowny Panie Rafale

   Faktycznie, proszę wybaczyć, już odpowiedź została wysłana na Pana maila.

   Pozdrawiam

 21. Witam
  Dziś straciłem prawo jazdy na 3 miesiące (105km/h). Na pokwitowaniu mam wymienione kat. AM, B1, B. Jednocześnie jestem w trakcie kursu na kat A (mam profil kierowcy, jestem w trakcie jazdy, w ciągu najbliższego miesiąca chciał bym podejść do egzaminu).
  Czy mogę kontynuować kurs i podejść do egzaminu?
  Czy w przypadku zdania egzaminów prawo jazdy zostanie mi wydane przed upływem 3 miesięcy od daty zatrzymanie kat B?

  1. Szanowny Panie Łukaszu,

   niestety zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt. 3 ustawy o kierujących pojazdami nie może być egzaminowana osoba w stosunku do której wydano decyzję m.in. o zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie tego zakazu. Jednocześnie zgodnie przepisami ww. ustawy (art. 22) nie może odbywać kursu osoba wobec której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. W najbliższym czasie Starosta wyda wobec Pana decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym. Z tego powodu nie będzie Pan mógł w okresie zakazu ani uczestniczyć w kursie ani podejść do egzaminu.

   Jednocześnie zawsze jest możliwość spróbowania podważenia wyniku pomiaru prędkości dokonanego przez policjantów i jeżeli uda się wykazać w stosownym postępowaniu, że pomiar był błędny to Starosta nie będzie miał podstaw do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. W razie zainteresowania naszą pomocą w tym temacie zapraszam do kontaktu pod numerem 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 22. Witam serdecznie, zatrzymano mi prawo jazdy 01.03, czy dnia 01.06 mogę już prowadzić i odebrać prawo jazdy czy okres zatrzymania mija z końcem 01.06? Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Eryku

   Jeżeli okres zatrzymania prawa jazdy trwa do 1 czerwca, to jazdę może Pan rozpocząć 2 czerwca i również od tej daty może Pan odebrać prawo jazdy.

   Pozdrawiam

 23. Dzien dobry . Mam takie pytanie zostalo mi zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesiecy za predkosc oczywiscie , nastepnie zostałem zatrzymany i przedłużono mi karę o kolejne 3 miesiace w tym czasie znowu zostałem zatrzymany i uprawnienia zostały mi cofnięcie. Czy po okresie tych 6 miesiecy muszę zdać tylko egzamin czy robić cały kurs od początku ?
  Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie,

   niestety zgodnie z treścią art. 104 ustawy o kierujących pojazdami osoba, co do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień w związku z prowadzeniem pojazdu w przedłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy, aby odzyskać prawo jazdy musi spełnić wszystkie wymagania takie jak osoba która pierwszy raz ubiega się o prawo jazdy.

   Czyli musi Pan na nowo przejść kurs i zdać następnie egzamin.

   Pozdrawiam

   1. Dziękuję za informację. Chciałem tylko jeszcze zapytać o to czy , straciłem wszystkie kategorie czy tylko kategorie B ?

    1. Szanowny Panie,

     ta kwestia powinna przede wszystkim wynikać z treści przesłanej do Pana decyzji o cofnięciu uprawnień. Co do zasady zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, oraz późniejsze decyzje o przedłużeniu tego okresu i cofnięciu uprawnień dotyczą wszystkich posiadanych kategorii prawa jazdy.

     Pozdrawiam

 24. Witam, mój mąż przekroczył prędkość w ter. Zabudowany i wykorzystał tym samym liczbę punktów karnych co wiązało się z zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące, czy po tym terminie może odzyskać prawo jazdy i czy nie będzie musiał zdawać prawa jazdy od nowa!? Dziękuję z góry za poradę prawną, pozdrawiam

 25. Jeszcze chciałam zapytać, jeśli jeszcze nic nie otrzymał z Starostwa to czy może jeździć bez tzn. Uprawnien, biorąc pod owage fakt, iz wyczerpał wszystkie punkty karne, czy nie będzie uznany za pirata drogowego mimo, że nie dostał pisma o postępowaniu ze Starostwa….?

  1. Szanowna Pani Basiu

   Z wielką ochotą Pani pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 26. Witam. Przekroczyłem prędkość o 61km/h, zatrzymała mnie policja i oczywiście zatrzymała prawo jazdy na 3 miesiące. Bardzo się spieszyłem bo moja babcia była zabierana karetką,,, ale nie pomogły tłumaczenia.. Było to 07.07.2020 w Warszawie na ul. Puławskiej…. Czy mogę się od tego odwołać, napisać pismo? Tylko nie wiem do kogo… I kiedy mogę takie pismo składać?

 27. Witam. Mój brat popełnił błąd raz w życiu spalił pół skręta z tytoniem nawet w sumie nie było nawet połowy (6 buchów max) palił 17 godzin przed jazda samochodem. Zatrzymała go Policja i nie świadomie że coś może mieć jeszcze w sobie zgodził się na narkotesty, na narkotestach thc nie wykazało wykazało tylko amfetamine lecz nigdy nie zażywal. Czy po spalenieniu tych 6 buchów coś wyjdzie na krwi i skąd się ta amfetamina wziela. Proszę o pomoc

  1. Szanowny Panie Dawidzie,

   stosowane przez Policję narkotesty są bardzo czułe i wykrywają nawet śladowe ilości środków odurzających w ślinie. Nie są one jednak wyznacznikiem czy doszło do popełnienia przestępstwa ale jedynie pomocniczo pomagają Policji zweryfikować, czy dana osoba może być pod działaniem środków odurzających. Miarodajne będzie dopiero badanie krwi i wydana przez biegłego opinia w zakresie ustalonego stężenia środków odurzających w organizmie. Amfetamina mogła zostać wykryta z różnych przyczyn np. nieprawidłowo wykonane badanie śliny, wadliwość testu itp. Tutaj trzeba czekać na wyniki badania krwi.

   Jeżeli brat będzie potrzebował pomocy w ewentualnym postępowaniu to zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 28. Witam. Zostały mi zabrane lrawo jazdy na okres 3 miesięcy, wskazanie radaru 104km/h
  Dziś otrzymałem zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego.

  Czy mogę jakoś wydłużyć czas do wydania prawomocnego postanowienia starosty? Nie narażając się tym podczas kontroli na zarzut z art 94kw ??

  1. Szanowny Panie Marcinie

   1. Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273;

   2. Na marginesie dodam, iż do momentu wydania decyzji przez starostę, jeżeli kierowałby Pan pojazdem mechanicznym, co do zasady grozi Panu mandat karny za brak dokumentu prawa jazdy w wysokości od 50 do 250 złotych oraz przedłużenie 3 miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy o kolejne 3 miesiące. Natomiast pod wydaniu decyzji, oprócz wspomnianych konsekwencji grozi Panu także zarzut z art. 94 k.w.

   Pozdrawiam

 29. Zostały mi zatrzymane uprawnienia na 3 miesiące, na koniec kwietnia zostały odblokowane, lecz nie odebrałam dokumentu w starostwie. W dniu dzisiejszym miałam stłuczkę, policjant wypisał mi mandat za stłuczkę+ mandat 500zl za jazdę bez uprawnień. Czy miał prawo? Czy powinnamm dostać mandat za brak dokumentów?

  1. Szanowna Pani Karolino

   Jeżeli okres zatrzymania prawa jady upłynął, to fakt braku odebrania fizycznie dokumentu prawa jazdy ze starostwa, nie powoduje, iż automatycznie okres zatrzymania się wydłuża. Jednakże zalecam sprawdzić, czy w międzyczasie nie zapadła jakaś inna decyzja np. o zatrzymaniu prawa jazdy.

   Pozdrawiam

 30. Witam , zabrano mi dzisiaj prawo jazdy na 3 miesiące ,za nadmierną prędkość w terenie zabudowanym. Jechałem 84 km/h na możliwej 30km/h . Poruszałem się autem osobowym w Polsce. Moje pytanie brzmi czy wstrzymanie prawa jazdy na ten okres tyczy się innych państw ? Czy mogę dalej pracować w Niemczech jako kierowca kat CE ?

 31. Szanowny Panie Oskarze,

  jeżeli informacja o zatrzymaniu prawa jazdy zostanie wprowadzona do “europejskiego systemu praw jazdy” to w przypadku zatrzymania przez policję w Niemczech zostanie Pan uznany za osobę poruszającą się bez uprawnień.

  Jeżeli natomiast ta informacja nie zostanie wprowadzona do systemu do najprawdopodobniej grozi Panu tylko mandat za brak dokumentu prawa jazdy.

  Pozdrawiam

 32. Witam, czy po zatrzymaniu prawa jazdy kat. B na 3mies., mogę rozpocząć kurs na kat. A ? Dodam że minęły 3 tygodnie od zabrania dokumentu.

  1. Szanowny Panie Mateuszu

   Co do zasady sam kurs może Pan rozpocząć, jednakże zalecam wstrzymać się z jakimkolwiek jeżdżeniem w tym z podchodzeniem do egzaminu, mając na uwadze, iż fakt zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące, może być podstawą do jego unieważnienia.

   Pozdrawiam

 33. Witam,

  13 czerwca zostało mi zatrzymane przez policję prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Decyzja od starostwa przyszła ok. tygodnia później. Czy okres 3 miesięcy liczymy od fizycznego zabrania prawa jazdy przez policję, czy od daty wydania przez starostwo decyzji?

  1. Szanowny Panie Kubo,

   jeżeli prawo jazdy zostało Panu zatrzymane fizycznie przez policję w trakcie kontroli to okres zatrzymania prawa jazdy powinien być liczony od dnia zatrzymania prawa jazdy przez policję. Ponadto w treści decyzji powinna być wskazana dokładnie data od kiedy do kiedy ma Pan zatrzymane prawo jazdy.

   Pozdrawiam

 34. Witam.
  Prawo jazdy zostały mi zatrzymane na okres 3 miesięcy 13.06.20r o godzinie 23:25 , lecz na samym dole pisma mam napisane ze mogę prowadzić samochód przez 24 godziny od dnia zatrzymania czyli do 14.06.20 do godz 23:30. Czy będę mógł prowadzić samochód już dnia 14.09.20r?

  1. Szanowny Panie Kamilu

   To tak naprawdę zależy jaki okres zatrzymania prawa jazdy ma Pan wpisany w decyzji o jego zatrzymaniu. Jeżeli jest wpisana data do dnia 13.09.20 to wtedy 14.09.20 co do zasady może Pan wsiąść do samochodu.

   Pozdrawiam

 35. Witam.
  Prawo jazdy zostało mi zatrzymane na 3 m-c w dniu 30 sierpnia 2020r. W terenie zabudowanym podczas wymijania innych pojazdów. Moja prędkość wskazywała 103 km. na radarze typu Ultralyte, który okazuje się z wielu artykułów, że radary tego typu są bardzo niewiarygodne. Wystarczy, że prędkość była by mniejsza o 4km i otrzymał bym tylko mandat. Czy jest szansa odwołania od takiej sytuacji? Kolejne pytanie. Czy jeśli od momentu zatrzymania prawa jazdy po 21 dniach nie otrzymam decyzji o uchyleniu uprawnień to, czy jest jaka kolwiek szansa, aby się odwołać uzasadniając, że decyzja nie została wydana w terminie?
  Dziękuję serdecznie z góry za podpowiedzi w mojej sprawie.

  1. Szanowny Panie Marcinie

   1. Jak najbardziej, przede wszystkim powołując się na wspomniany błąd pomiarowy;

   2. Niestety, to jest termin instrukcyjny, który oznacza, że organ co do zasady powinien w tym terminie wydać decyzję, jednakże jeżeli tego nie zrobi to tak naprawdę, żadne konsekwencje z tego tytułu go nie spotkają;

   3. W razie dalszych pytań, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 36. Witam… zostało mi zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiace droga dwupasmowa ograniczenie do 50km ,przekroczenie o 50km/h jako ,że przez 10lat mojej jazdy samochodem nigdy nie dostałem żadnego mandatu i żadnych punktow karnych i mając świadomość ze jechałem więcej niż 50km mandat z pokorą przyjąłem ale nie mogę się pogodzić z tym ,że trace prawo jazdy jadąc 1km/h za szybko gdzie przy prędkości 99km/h skończyło by się to tylko mandatem…Moje pytanie brzmi czy jeżeli zgodzilem się przyjąć mandat to automatycznie zamykam sobie tym samym drogę do możliwości odwołania się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy czy również mogę się w jakiś sposób sprobować odwoływać wskazując np na to że jestem jedynym żywicielem rodziny ja tylko pracuje ,a innych mozliwosci dojazdu do pracy nie mam jak tylko prywatnym samochodem i czy np to że nigdy nie byłem karany mandatem i nie posiadalem na swoim koncie punktów karnych może pomóc?? Dziękuję i pozdrawiam

  1. Szanowny Panie M

   1. W takiej sytuacji zalecam powoływać się przede wszystkim na niewątpliwie występujący błąd pomiarowy. Nie, nie zamyka Pan sobie, jeżeli złoży Pan w terminie 7 dni od daty jego uzyskania wniosek o jego uchylenie bo wtedy da Pan sygnał organowi administracyjnemu, że jednak nie zgadza się Pan z decyzji policji co tylko może wzmocnić Pana argumentację;

   2. Podnoszone przez Pana argumenty może Pan użyć jako dodatkowe, natomiast jak wspomniałem powyżej, przede wszystkim powoływałbym się na błąd pomiarowy;

   3. W razie dalszych pytań, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 37. Dzień dobry, zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym 111km/h przy dozwolononej predkosci 60km/h na tym odcinku. Nie mialem kamery wideo , pomiar byl wedlug mnie watpliwy (jechalem wolniej), ale mandat przyjalem.
  Czy ze wzgledu na przekroczenie predkosci tylko o 1km/h i mozilwy w tym przypadku blad pomiaru radaru „suszarki” ( kazde urzadzenie ma swoj blad pomiarowy) , moge wnosic w jakims trybie o odwolanie od decyzji??
  Od zatrzymania minelo 5 dni.
  (Nie wiem czy to ma znaczenie. Policjanci byli niewidoczni w chwili wykonywania pomiaru ( pomiedzy drzewami ))
  Z góry dziekuje za odpowiedz.

  1. Szanowny Panie Arturze,

   w Pana przypadku w pierwszej kolejności powinien Pan złożyć wniosek o uchylenie mandatu karnego do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. We wniosku należy podnieść zarzuty dotyczące pomiaru i ewentualne inne okoliczności które mogą wpływać na ocenę zasadności ukarania np. stan wyższej konieczności. Termin na złożenie wniosku to 7 dni od dnia przyjęcia mandatu. Pisał Pan że zatrzymanie miało miejsce 5 dni temu (dzisiaj już 6 dzień) więc termin mija Panu jutro.

   Osobną kwestią jest postępowanie administracyjne prowadzone przez Starostwo. W najbliższym czasie otrzyma Pan zawiadomienie od Starosty/Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie zatrzymania Pana prawa jazdy. Będzie Pan miał 7 dni na zajęcie stanowiska i złożenie ewentualnych wniosków dowodowych. Należy w odpowiedzi na to zawiadomienie wysłać pismo w którym również przedstawi Pan argumenty za tym, że pomiar był nieprawidłowy. Jeżeli Pana stanowisko zostanie uwzględnione to Starosta/Prezydent Miasta odstąpi od wydawania decyzji o zatrzymaniu Pana prawa jazdy.

   W razie dalszych pytań, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie Grzegorzu,

   jeżeli prawo jazdy zostało Panu zatrzymane na miejscu to termin będzie biegł od dnia 5 września 2020 i zakończy się 5 grudnia 2020.

   Pozdrawiam

   1. Prawo jazdy zabrano mi tego 05.09.2020r a decyzji żadnej jeszcze nie dostałem to co to oznacza?
    Na decycji może być inna data jak 05.12. 2020r kiedy będę mógł prowadzić?

    1. Szanowny Panie Grzegorzu,

     skoro prawo jazdy zatrzymano 5 września 2020 to od tego dnia powinny być liczone 3 miesiące. Musi Pan cierpliwie czekać na decyzję od Starosty/Prezydenta Miasta.

     Pozdrawiam

 38. Mam zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiace czy odbiore je w wydziale komunikacji bez wystawionego swistka przez policje?

  1. Szanowny Panie Patryku,

   nie powinno być problemu z odebraniem prawa jazdy z Wydziału Komunikacji. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy wystawiane przez policję nie jest dokumentem niezbędnym do odebrania zatrzymanego prawa jazdy po upływie okresu zatrzymania.

   Pozdrawiam

 39. Dzień dobry, Zatrzymano mi prawo jazdy na okres 3-mc za przekroczenie prędkości o 58 km/h w terenie zabudowanym. Od policjanta usłyszałem, że okres 3-mc liczy się od dnia zatrzymania co z resztą wielokrotnie potwierdzacie w komentarzach. Zatrzymanie miało miejsce 16,07,2020 więc rozumiem, że od 17,10,2020 powinienem już poruszać się legalnie z ewentualnym narażeniem się na mandat za brak dokumentu. Jednak w decyzji ze starostwa napisano ” A zatem na podstawie art. 102 ust. 1c cyt. wyżej ustawy prawo jazdy zostaje zatrzymane na okres 3 miesięcy, a okres jego zatrzymania zgodnie z ust. 1e liczony jest od dnia zwrotu dokumentu do organu właściwego, w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a w przypadku zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 135 ust.1 pkt 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym daty tej czynności w tym przypadku jest to okres od dnia 27.07.2020 do dnia 24.10.2020″
  Czy jest to zatem okres tylko zatrzymania dokumentu, czy okres w którym nie posiadam uprawnień do kierowania pojazdem ? Proszę o wyjaśnienie.

  1. Szanowny Panie Jacku

   Okres zatrzymania prawa jazdy co do zasady liczy się od daty fizycznego zwrotu lub zatrzymania prawa jazdy. W opisanym przez Pana przypadku, zostało zatrzymane prawo jazdy, a nie uprawienia do kierowania pojazdami, które wnioskuje Pan cały czas posiada.

   Pozdrawiam

   1. W poniedziałek na infolinii zostałem poinformowany, iż mogę już odebrać prawo jazdy ze starostwa, co z resztą w dniu dzisiejszym uczyniłem. Nie powoływałem się w żaden sposób na wspomniane pismo starosty, według którego jak przypomnę powinienem móc je fizycznie odebrać dopiero 26,10,2020. Widać w samym wydziale komunikacji w systemie widniał właściwy termin zatrzymania dokumentu a nie „widzi mi się” starosty.
    Być może też komuś pomogłem moim przykładem. Niby kilka dni, ale każdy wie jak potrzebnych. Pozdrawiam

 40. Witam,
  Zatrzymali mi prawo jazdy na 3 m-ce. Teren zabudowany 50/109.
  Przyjęłam mandat.
  Niestety jest to dla nas tragedia. Mamy niepełnosprawne dziecko które jest przez nas zawożono i odbierane ze szkoły, rehabilitacje 3/4 razy w tygodniu wszędzie trzeba wozić. Mąż pracuje, ja również ale z racji wolnego zawodu byłam w stanie wszystko zorganizować, bez samochodu nie poradzimy sobie. Samochód jest również moim narzędziem pracy. Czy można wystosować wniosek o zwrot prawa jazdy na powyższe okoliczności ?

  1. Szanowna Pani 3-mce,

   niestety ale okoliczności dotyczące problemów osobistych w związku z utratą prawa jazdy, kwestia choroby dziecka nie stanowią samoistnej podstawy do zwrotu prawa jazdy w tej sytuacji. Mogą one zostać wykorzystane jako pomocnicze argumenty w postępowaniu o uchylenie mandatu i w postępowaniu administracyjnym.

   Jedyna szansa to złożyć wniosek o uchylenie mandatu w terminie 7 dni od dnia wystawienia mandatu oraz przedstawienie stosownego stanowiska w postępowaniu administracyjnym. Trzeba próbować podważać prawidłowość wykonanego pomiaru prędkości.

   W razie dalszych pytań, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 41. Zatrzymano mnie na obszarze zabudowanym, pomiar 105 km/h. Nie miałem prawa jazdy. Nie otrzymałem mandatu za brak prawa jazdy, oprócz mandatu za przekroczenie prędkości nie podpisałem żadnego innego dokumentu.
  Czy policjanci dopełnili wszystkich formalności i czy na podstawie mandatu mogą zwrócić się do starosty o zabranie prawa jazdy na 3 m-ce.
  Jaki termin ma policja a jaki termin ma starosta na podjęcie czynności w tej sprawie.

  1. Szanowny Panie Greg,

   fakt braku faktycznego zatrzymania prawa jazdy na miejscu nie powoduje niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy. Postępowanie o zatrzymanie prawa jazdy będzie się toczyło na podstawie informacji od policji o przekroczeniu prędkości w terminie zabudowanym. Co istotne termin 3 miesięcy zatrzymania prawa jazdy biegnie od dnia faktycznego zatrzymania dokumentu – czyli w Pana przypadku termin ten nie rozpoczął jeszcze biegu ale nie oznacza to, że może Pan prowadzić samochód. Zalecam niezwłocznie zwrócić dokument prawa jazdy do właściwego Starostwa.

   Policja informację o tej sytuacji powinna przekazać w terminie 7 dni do Starostwa, które następnie ma 30 dni od dnia wszczęcia postępowania na wydanie decyzji w sprawie.

   W razie dalszych pytań, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

   1. Dziękuję. Moją wątpliwość budzi to w jaki sposób funkcjonariusz może w tym konkretnym przypadku udowodnić mi że chciał zabrać prawo jazdy.
    1. Nie podpisałem żadnego dokumentu świadczącego o tym że chciał to zrobić.
    2. Nie ukarał mnie mandatem za brak prawa jazdy a więc mogę twierdzić że nie chciał go zabrać. Gdyby je miał i okazał to by je zabrał, gdy go nie miałem powinien mnie ukarać dodatkowym mandatem. A skoro nie ukarał tzn że nie chciał zabrać prawa jazdy.

    Nie wiem co w takim przypadku – mogą być przecież sytuacje gdy przy zatrzymaniu funkcjonariusz zapomni o zabraniu prawa jazdy – pytanie czy może to uczynić później?

 42. I jeszcze jedna kwestia daty od kiedy liczone są 3 miesiąca:
  1. Przyjąłem mandat a więc 24h po jego przyjęciu nie mogę już prowadzić pojazdów silnikowych (czyli domniemanie winy). Ale przecież mogę nadal odwołać się do sądu i anulować mandat. Prowadzić nadal nie mogę.
  2. Załóżmy, że otrzymuję decyzję od starosty, odwołuję się od niej itd. Ostatecznie zwracam prawo jazdy np. po 21 dniach od zdarzenia.
  3. W świetle obowiązujących przepisów nie mogę prowadzić pojazdów nie przez 3 m-ce ale 3 m-ce i przykładowe 21 dni które mogą oznaczać dużo dłuższy okres.

  Pytam się Panów prawników: gdzie tu jest jakaś logika?

  1. Szanowny Panie Grzegorzu,

   sami zadajemy sobie to pytanie. Niestety przepisy w tym zakresie są bardzo krzywdzące dla kierowców. Termin zatrzymania prawa jazdy biegnie od dnia jego faktycznego zwrotu lub zatrzymania na miejscu zdarzenia. Zatem rzeczywiście może być tak, że zatrzymanie będzie dłuższe niż ustawowe 3 miesiące.

   Pozdrawiam

   1. Panie Wojciechu bardzo dziękuję.
    Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie. Dlaczego w tym przypadku mamy domniemanie winy. Jeśli nie przyjąłem mandatu lub rozpocząłem procedurę jego anulowania to do czasu wyroku sądu powinienem mieć możliwość prowadzenia pojazdu.

    1. I najostatniejsze. Nie nadwyrężając Państwa czasu na darmowe konsultacje pozwolę sobie wrócić po wyroku Sądu gdyż bardzo mnie ciekawi co można zrobić (np. w kwestii oszkodowania) jeśli okaże się że wyrok sądu unieważnia mandat a prawo jazdy miałem zabrane bezprawnie na <= 3 m-ce. W takim przypadku jak sądzę mogę dochodzić odszkodowania.

     1. Szanowny Panie Grzegorzu,

      zgadzamy się z Pana spojrzeniem na sprawę. W naszej ocenie również organy administracyjne powinny co najmniej zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd odnośnie wykroczenia. Niestety część organów stoi na stanowisku, że dla nich podstawę do wydania decyzji nie jest prawomocne orzeczenie (czyli podpisany mandat lub wyrok Sądu) ale sama informacja z policji o przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym. Od jakiegoś czasu w środowisku podnosi się, że kwestie te powinny zostać uregulowane przez ustawodawcę tak aby osoba która nie przyjęła mandatu i wygrała sprawę przed Sądem nie poniosła negatywnych konsekwencji błędnej decyzji Policji.

      Odnośnie drugiego pytania to jak najbardziej w przypadku gdy w postępowaniu sądowym udowodni Pan, że nie popełnił wykroczenia lub że prędkość była niższa niż wskazywali Policjanci to jeżeli z tego powodu poniósł Pan szkodę (z uwagi na ograniczone możliwości przemieszczania się) może Pan wystąpić ze stosownym powództwem wobec Skarbu Państwa.

      Pozdrawiam

 43. witam mam pytanie poniewaz wracajac z danej miescowosci bylem na wyjedzie z pracy prywatnym samochodem i wracajac zlapal mnie prawdopodobnie fotoradar i boje sie ze zabiora mi prawojazdy na 3 miesiace a mam na ciezarowe z naczepa tez i jak zabiora to strace prace i nie bede mial pieniedzy na leczenie i dojazdy do szpitali lecz sie spieszylem do szpitala na badanie poniewaz bardzo ostry ból mialem od strony watroby a badania nie mozna bylo przelozyc z powodu wirusa bo dzwonilem i prywatnie na to badanie usg czekalem miesiac i po tym badaniu wykryli mi matwice watroby i guza i po dalszym leczeniu tomografem komputerowym tez potwierdzilo obecnosc guza mam na to dokumenty z szpitala czy mozna to wziac pod koniecznosc zeby mi nie odebrali uprawnien prosze o odpowiedz dodam jeszcze ze mieszkam z mama i mama jest bezrobotna poniewaz opiekuje sie babcia chora na alzheimer lezaca w lozku i ja jestem jako zywiciel i oplacam rachunki i prawo jazdy jest mi bardzo potrzebne

  1. Szanowny Panie Hubercie

   Z wielką ochotą Panu pomogę, jednakże, aby to uczynić potrzebuję dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 44. Witam, dzisiaj zostało zatrzymane moje prawo jazdy na 3 miesiące z powodu przekroczenia prędkości o 54km/h w terenie zabudowanym, jednakże nikt mi nie pokazał nagrania więc nie wiem czy faktycznie tak było, jechałam zamyślona i nie mam pojęcia, prędkość była przekroczona na pewno, ale czy aż tyle to nie wiem. Czy policjant ma obowiązek pokazać nagranie czy nie musi tego robić? Ja też nie zapytałam o wgląd do nagrania bo nawet o tym nie pomyślałam, byłam w szoku że mnie zatrzymali.

  1. Szanowna Pani Nasta

   Co do zasady policjant powinien pokazać nagranie z miejsca zdarzenia, jednakże jeżeli tego nie zrobi, a Pani nie zażądała jego okazania, tak naprawdę nie spotkają go żadne negatywne konsekwencje. Niemniej, zawsze może Pani zwrócić się do jednostki policji, która dokonała zatrzymania prawa jazdy o okazanie nagranie.

   Pozdrawiam

   1. A czy jest jakaś realna szansa na odzyskanie go przed upływem tych trzech miesięcy, jakieś skuteczne odwołanie od decyzji która przyjdzie do mnie listem? Czy niestety pozostaje mi tylko odczekać te 3 miesiące?

    1. Szanowna Pani Nata

     Aby odpowiedzieć na Pani pytanie potrzebuje dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

     Pozdrawiam

 45. Dzień dobry,

  Zostało mi zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o 59 km/h w terenie zabudowanym. Czy mogę prowadzić pojazd typu czterokołowiec lekki (homologacja L6e)?

  1. Szanowny Panie Rafale,

   wszystko zależy od tego czy do poruszania się pojazdem o którym Pan pisze potrzebne jest prawo jazdy. W zakresie pojazdów lekkich z homologacją L6e konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii AM (zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami). Zatrzymanie prawa jazdy w związku z przekroczeniem prędkości w terenie zabudowanym dotyczy wszystkich kategorii posiadanych przez kierowcę. Tym samym poruszanie się pojazdem lekkim w okresie zakazu będzie niedozwolone i może skutkować przedłużeniem okresu zatrzymania prawa jazdy (do 6 miesięcy) oraz odpowiedzialnością z art. 94 Kodeksu Wykroczeń.

   Pozdrawiam

 46. Dzień dobry mojemu mężowi zabrali w niedzielę 08.11 prawo jazdy na 3 miesiące. Obecnie jestem w 25 tyg ciąży a mąż jako jedyny ma prawo jazdy i bardzo go potrzebujemy aby móc jeździć do lekarza i na badania czy jest szansa aby odzyskać prawo jazdy ?

  1. Szanowna Pani Aneto,

   czy mąż przyjął mandat karny? Jeżeli tak, to jedyna droga jaka pozostaje to złożenie wniosku o uchylenie mandatu karnego w terminie 7 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy (tj. do dnia 15 listopada 2020) i przedstawienie w tym wniosku argumentacji podważającej prawidłowość dokonanego pomiaru prędkości.

   Aby odpowiedzieć bardziej szczegółowo na Pani pytanie potrzebuje dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 47. Zabrane polskie prawko na 3 miesiące – uzyskane w 1998r, obecnie brak meldunku oraz stale zamieszkanie w Polsce. Jestem już obywatelem amerykańskim i tam przebywam na stałe i całe moje centrum życiowe jest tam. W Polsce nie pracuje. Mam też amerykańskie prawo jazdy, międzynarodowe prawo jazdy wydane w USA dla tego amerykańskiego prawa jazdy oraz paszport amerykański. Co grozi za jazdę na zagranicznych dokumentach przez najbliższy czas? Nie wiem kiedy wróce do USA z uwagi na covida i brak lotów.

  1. Szanowny Panie Michale,

   jeżeli będzie się Pan poruszał w Polsce w trakcie trwania 3 miesięcznego zakazu grozi Panu:
   1. jeżeli złapią Pana pierwszy raz – przedłużenie okresu zakazu do 6 miesięcy i odpowiedzialność za wykroczenie z art. 94 KW;
   2. jeżeli złapią Pana kolejny raz – utrata uprawnień do kierowania pojazdami i odpowiedzialność za wykroczenie.
   3. dalsza jazda po utracie uprawnień będzie się już wiązać z odpowiedzialnością karną.

   Reasumując nie polecamy jazdy w trakcie trwania zakazu. Zagraniczny dokument prawa jazdy nie daje Panu żadnej ochrony.

   Pozdrawiam

 48. Dzień dobry. Dzisiaj, tj. 16.11.2020 zostałem złapany w terenie zabudowanym na przekroczeniu prędkości o domniemane 51km/h. Według mojego licznika nie miałem powyżej 100. Fakt, jechałem za dużo, ale pędziłem do pracy, co mnie oczywiście nie usprawiedliwia od przekroczenia prędkości. Ale pan policjant zabrał mi prawo jazdy. Nie zrobił tego fizycznie, gdyz nie mialem go przy sobie, ale powiedział ze skieruje wniosek do starosty. Niestety przyjąłem mandat, a właściwie to 2(przekroczenie predkosci oraz brak dokumentu przy sobie). Czy jest możliwość anulowania zatrzymania prawa jazdy, póki sprawa jest swieża? Dodam ze pomiar wykonywany był ręcznym radarem ultralyte lti 20-20, który ma granicę błędu 3km/h. Nie mogę pozwolić sobie na zabranie prawa jazdy, gdyż jest mi ono niezbędne do pracy.

  1. Szanowny Panie Dariuszu,

   w opisanej sytuacji może Pan w terminie 7 dni od dzisiaj złożyć do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia wniosek o uchylenie mandatu. We wniosku można podnosić błąd pomiaru.

   Następnie w ciągu kilku najbliższych dni otrzyma Pan ze Starostwa zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy. W odpowiedzi na to zawiadomienie również należy powołać się na błąd pomiarowy i wnieść o umorzenie postępowania ewentualnie o jego zawieszenie do czasu rozpoznania wniosku o uchylenie mandatu.

   Co istotne – sugeruję niezwłocznie zwrócić dokument prawa jazdy do starostwa, gdyż okres 3 miesięcy biegnie od fizycznego zatrzymania prawa jazdy. Zatem im dłużej będzie Pan z tym zwlekał tym dłużej może być zatrzymane prawo jazdy.

   W razie dalszych pytań lub jeżeli chce Pan skorzystać z naszej pomocy w przedmiotowej sprawie, zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 49. Jeżeli oddam prawo jazdy do starostwa, to po rozpatrzeniu sprawy pozytywnie dla mnie zostane ono zwrócone wcześniej?

  1. Szanowny Panie Dariuszu,

   oddanie prawa jazdy do starostwa ma na celu uniknięcie przez Pana sytuacji w której Starosta pomimo przedstawionych przez Pana zarzutów co do pomiaru i zasadności zatrzymania prawa jazdy jednak zdecyduje się wydać decyzję i zatrzymać prawo jazdy. Tak jak pisałem zatrzymanie biegnie od dnia fizycznego zwrotu prawa jazdy do Starostwa. Czy może się okazać, że Pan będzie się odwoływał i będzie miał decyzję wydaną za miesiąc lub dwa i dopiero wtedy Pan zwróci prawo jazdy. Wtedy faktyczny okres zatrzymania (3 miesiące) przedłuży się o ten okres kiedy Pan nie zwrócił prawa jazdy i może wynieść łącznie 4 czy 5 miesięcy. Tutaj chodzi tylko o zabezpieczenie sobie minimalnego okresu zakazu niezależnie od tego czy Pan będzie się odwoływał.

   Oczywiście jeżeli odda Pan prawo jazdy do starostwa a następnie Starosta uzna, że nie ma podstaw do wydania decyzji (przychyli się do Pana stanowiska) to prawo jazdy zostanie niezwłocznie zwrócone.

   Pozdrawiam

 50. Czy starostwa przychylają się do błędów pomiarowych? Jechałem wg policji 105km/h, myslę, że nie było tyle, bo staram się trzymać przepisów i jechałem ponad 90km/h. Teren był z górki, odrazu za zniakiem wjazdu na obchszar zabudowany, który był małą wioską i żadnych zabudowań na długości 500m stała policja schowana przy przystanku autobusowym. Zwalniałem akurat, trafiło się. Policja wiedziałą gdzie kosić leleni.

  Warto walczyć ze starostwem? Mandat przyjąłęm, bo koszta walki byłyby za duże, a wygrana mizerna.

  1. Szanowny Panie Michale,

   wszystko zależy od okoliczności danej sprawy i jakie w istocie błędy przy wykonaniu pomiaru da się wykazać. Dużo zależy też od urzędnika do którego trafi Pana sprawa ale błędy pomiarowe mogą być podstawą umorzenia postępowania (czyli organ uzna, że były błędy przy pomiarze i nie można uznać wskazanej prędkości za wiarygodną).

   Pozdrawiam

   1. Mam jeszcze jedno pytanie. Ile tak naprawdę mam czasu na jeżdzenie samochodem, jeśli nie miałem przy sobien dokumentu i nie dostałem żadnego kwitku uprawniającego do jazdy?

    1. Szanowny Panie Dariuszu,

     praktycznie od dnia zdarzenia ma Pan tylko 24 godziny na jazdę samochodem. Później jazda będzie niezgodna z przepisami i ryzykuje Pan przedłużeniem okresu zatrzymania prawa jazdy. Fakt braku posiadania przez Pana dokumentu przy sobie nie ma tutaj znacznie. Przy czym powinien Pan niezwłocznie zwrócić ten dokument do starostwa, gdyż dopiero od faktycznego zwrotu prawa jazdy będzie liczony termin 3 miesięcy.

     Pozdrawiam

 51. Czy starosta wysyła decyzję administracyjną poleconym czy zwykłym listem? Ile czasu od wydania decyzji na zaskarżenie decyzji ?

  1. Szanowny Panie Michale,

   decyzja powinna zostać przesłana listem poleconym. Od jej otrzymania będzie Pan miał 14 dni na odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

   Pozdrawiam

 52. Witam,
  co jeśli prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące , a osoba dalej porusza się samochodem i zostanie zatrzymana przez funkcjonariusza ? Czy to prawda, że jeżeli powiemy iż zapomnieliśmy dokumentu prawa jazdy to zostaniemy ukarani tylko i wyłącznie mandatem w wysokości 50zł?

  1. Szanowna Pani/Szanowny Panie Nat

   Jeżeli informacja o zatrzymaniu prawa jazdy została wprowadzona do Centralnej Ewidencji Kierowców lub do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji to do momentu wydania decyzji, w sytuacji kierowania pojazdem mechanicznym i kontroli policji to oprócz mandat karnego za brak dokumentu prawa jazdy w wysokości do 250 złotych grozi zarzut z art. 94 kodeksu wykroczeń.

   Pozdrawiam

 53. Dzień Dobry,

  W dniu dzisiejszym policja zatrzymała mi prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o 51 km/h. Czy jest szansa na odzyskane tego prawa jazdy szybciej?

 54. Witam 12 wrzesnia zatrzymano mi prawko na 3 miesiące i teoretycznie powinno być do odbioru 14 grudnia(12 i 13weekend). Od 5 grudnia ma wejść przepis ze bedzie mozna jezfzic bez prawka wiec czy od niedzieli 13 grudnia bede mogl juz legalnie jeździć autem bez prawka?

 55. Dzień dobry. Minęło ponad dwa tygodnie odkąd zatrzymano mi uprawnienia za predkosc. Do tej pory nie przyszedł mi żaden list ze starostwa. Na stronie gov.pl tez nie ma żadnej wzmianki do mojego prawa jazdy, że jest ono zatrzymane. Plakietke prawa jazdy oddalem do starostwa 3 dni po złapaniu mnie przez policje. Ile jeszcze mam czekać na ten list? I czy teoretycznie wciąż mam uprawnienia?

  1. Szanowny Panie Dr

   1. Trudno przewidzieć ile może Pan jeszcze czekać na list ze starostwa, z reguły przychodzą one w ciągu tygodnia, dwóch od daty zdarzenia, niemniej zalecam skontaktować się telefonicznie ze starostwem celem uzyskania informacji czy było wysyłane do Pana zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa jady na 3 miesiące, jeżeli tak to kiedy i konkretnie na jaki adres;

   2. Uprawnienia co do zasady Pan cały czas posiada, natomiast i tak, jeżeli w tym momencie zdecydowałby się Pan na jazdę samochodem i zostałby Pan zatrzymany do kontroli drogowej to do momentu wydania decyzji o zatrzymaniu lub nie prawa jazdy grozi Panu mandat karny za brak dokumentu prawa jazdy do 250 złotych + przedłużenie 3 miesięcznego okresu o kolejne 3 miesiące.

   Pozdrawiam

 56. Witam
  Zabrano mi prawo jazdy na 3 miesiące dokładnie 2 września. Mam takie pytanie czy będę mógł jeździć autem 3 grudnia bez odebrania prawa jazdy ? I drugie pytanie czy będę musiał składać jakiś wniosek do starostwa żeby odebrać prawo jazdy? Bo wyczytałem na Internecie że potrzebny jest jakiś wniosek I zaświadczenie od lekarza.

  1. Szanowny Panie Qwerty,

   aby odzyskać prawo jazdy zatrzymane na 3 miesiące musi Pan złożyć wniosek i uiścić opłatę. Jeżeli miał Pan skierowanie na badanie lekarskie lub badanie lekarskie wcześniej wydane w związku z wydaniem prawa jazdy utraciło ważność to również trzeba wykonać badanie lekarskie – jednak w przypadku zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące organy nie kierują na takie badania.

   Okres zatrzymania prawa jazdy powinien być dokładnie wskazany w decyzji którą Pan otrzymał – co do zasady okres zatrzymania w Pana sprawie (jeżeli prawko zatrzymała policja na miejscu) powinien biec od 2 września do 2 grudnia 2020. Tym samym w dniu 3 grudnia może Pan już prowadzić pojazd a grozi Panu jedynie w najbliższych dwóch dniach tj. 3 – 4 grudnia 2020 mandat za brak dokumentu prawa jazdy w przypadku kontroli policyjnej, gdyż w dniu 5 grudnia 2020 wchodzą w życie przepisy które zwalniają kierowców z posiadania przy sobie fizycznie blankietu krajowego prawa jazdy.

   Pozdrawiam

 57. Witam. Dostałem mandat z radaru za przekroczenie predkosci w ter zabudowanym było ogr. Do 60/h była3. 50 noc. Czy jeśli nie wskażę kierowcy a przyjmę sam mandat to sprawa skończy się w sądzie?

  1. Szanowna Pani Zofio

   Dla jasności, chodzi Pani o przyjęcie mandatu karnego za nie wskazanie kierowcy? Jeżeli tak, to czy sprawa trafi do sądu będzie zależało od organu prowadzącego sprawę. Jednakże z doświadczenia wiem, że jeżeli nastąpiło przekroczenie prędkości o więcej niż o 50 km/h w obszarze zabudowanym , to organ prowadzący postępowanie, mimo złożenia oświadczenia o niewskazaniu kierowcy, będzie próbować ustalić kto kierował pojazdem co ostatecznie może skończyć się sprawą w sądzie. Natomiast sam fakt skierowania sprawy do sądu, nie musi oznaczać, iż utraci Pani prawo jazdy na 3 miesiące, jeżeli dobrze ją Pani poprowadzi.

   Pozdrawiam

 58. Witam, w dniu wczorajszym jechałem w terenie niezabudowanym ok 100km/h. Niestety wjechałem w teren zabudowany z prędkością 96km/h ok 100-200m za tym znakiem stała policja i mnie zatrzymała informując, iż na tym samym znaku jest ograniczenie prędkość do 40km/h i wiadomo zatrzymali mi prawo jazdy na 3 miesiące. Czy jest jakaś szansa odwołać się od tej decyzji? Ewentualnie jakie grożą mi konsekwencje, gdybym kierował samochodem podczas następnych 3 miesięcy i doszłoby do kontroli drogowej?

  1. Szanowny Panie Piotrze,

   jeżeli przyjął Pan mandat karny to w terminie 7 dni od daty zatrzymania może Pan złożyć wniosek o uchylenie mandatu. Jednocześnie wobec Pana zostanie wszczęte postępowanie przez Starostwo o zatrzymanie Pana prawa jazdy. W toku obu postępowań można spróbować przedstawić argumentu świadczące o możliwości wykonania błędnego pomiaru.

   Jeżeli będzie Pan teraz jeździł w okresie zatrzymania prawa jazdy to gdy zatrzyma Pana policja – za pierwszym razem okres zatrzymania prawa jazdy zostanie przedłużony do 6 miesięcy, a gdyby został Pan zatrzymany ponownie to wtedy zostaną Panu cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami i trzeba będzie na nowo zrobić kurs na prawo jazdy i zdać egzamin aby odzyskać uprawnienia.

   Pozdrawiam

 59. Dobry wieczór, odebrałam dziś z poczty list o wszczęciu postępowania o zatrzymanie prawa jazdy na 3mce. Dwa elementy mnie mocno zastanawiają: policja przekazała do starostwa informację dopiero 26.11, a zatrzymano mi prawo jazdy 11.11, jeśli zgodnie z przepisami ma na to 7 dni, to mogę złożyć skargę za błędne i niezgodne z prawem postępowanie? Drugą ciekawszą rzeczą jest fakt, że dostałam list ze starostwa innego niż to, które wydało dokument (dostałam z powiatu, w którym teraz mieszkam, ale to inne województwo nawet) – czy to też nie jest przypadkiem niezgodne z przepisami? (O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę.)
  Będę wdzięczna za pomoc, bo może te 2 argumenty uratują mnie.
  Pozdrawiam!

  1. Szanowna Pani Mania

   1. Co do zasady taka skarga w Pani przypadku niestety nie będzie zasadna, ponieważ co do zasady policja ma 7 dni na wysłanie prawa jazdy + informacji o zdarzeniu do starosta, a nie 7 dni na to, aby prawo jazdy i informacja o zdarzeniu znalazły się w starostwie. Toteż, jeżeli policja wysłała prawo jazdy + informację do starosta np. 7 dnia to termin został zachowany, oczywiście w sytuacji kiedy policja wysłałaby prawo jazdy + informacje np. 8 dnia, wtedy można pomyśleć nad takim pismem. Niemniej, dla jasności sytuacji zalecam to sprawdzić np. poprzez zapoznanie się z aktami Pani sprawy, które znajdują się w starostwie;

   2. Co do zasady to jest właściwa procedura, prawo jazdy jest wysyłane do starostwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony postępowania, a więc jeżeli zmieniła Pani miejsce zamieszkania to prawo jazdy nie jest wysyłane do organu, który wydawał prawo jazdy, ale właśnie do organu, który jest waściwy dla Pani aktualnego miejsca zamieszkania.

   Pozdrawiam

 60. Dzień dobry. Starosta odrzucił moje stanowisko procesowe, twierdząc, że on m obowiązek zatrzymania prawa jazdy po otrzymaniu informacji od policji. Ponadto stwierdził, że starostwo nie wzywa świadków, ani nie ustala okoliczności, a po ważne świadectwo homologacji fotoradaru i dowody na to ze policjanci są przeszkoleni, mam sie udac ja komende… czy mogę coś jeszcze zrobić, aby oddano mi prawo jazdy wczesniej?

  1. Szanowna Pani/Szanowny Panie Mm

   W takiej sytuacji zalecam sporządzić i wysłać odwołanie od decyzji. To, że organ może wydać decyzję na podstawie informacji policji to jest sprawa oczywista, jednakże jeżeli są podnoszone wątpliwości co do poprawności pomiaru, itd. to ma on obowiązek kwestie te zweryfikować, tak, aby nie było wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym przebiegiem zdarzenia, a tym samym informacji na postawie której decyzja ma zostać wydana.

   Pozdrawiam

 61. Czy jeśli zatrzymano mi prawo jazdy na 3 miesiące na 50-tce to po upływie 3 miesięcy mogę prowadzić legalnie auto nawet jeśli nie odebrałem jeszcze prawa jazdy w starostwie?
  Mam profil mObywatel i tam mam wrzucone ,,prawo jazdy,, ale jest tez zaznaczone, ze jest ZATRZYMANE.
  Kontrola miała miejsce 8 sierpnia także minęły już nawet 4 miesiące tylko nie mam kiedy jechać odebrać dokumentu.
  Także jeszcze raz pytam czy przy kontroli z informacja, ze moje prawo jazdy jest zatrzymane groza mi jakieś konsekwencje ?

  1. Szanowny Panie Loczek

   Co do zasady nie widzę przeciwskazań, aby mógł Pan jeździć bez fizycznego odbioru dokumentu prawa jazdy. Niemniej, skoro w systemie widnieje informacja „zatrzymane”, zalecam skontaktować się ze starostą, celem wyjaśnienia tej sytuacji, niestety, ale mObywatel jeszcze zawiera sporo błędów i nieaktualnych informacji, dlatego trzeba osobiście reagować. Dopóki ta informacja nie zostanie usunięta, w sytuacji ewentualnego zatrzymania policjanci mogą mieć wątpliwości co do tego czy może Pan jeździć co będzie wiązało się z potrzebą wyjaśnienia całej sytuacji.

   Pozdrawiam

 62. Witam, trochę ponad dwa miesiące zostało mi zabrane prawo jazdy kat. B na 3 miesiące. 02 stycznia 2021 będę mógł je już odebrać ale do tego czasu nie przyszedł mi mandat, dostałem tylko list od starosty ale tam nic szczególnego nie było napisane. Czy bez pokwitowania wpłaty za mandat będę mógł odebrać prawo jazdy? Mandatu nie dostałem bo sprawa była przez sąd a z sądu też nic nie przychodzi.

  1. Szanowny Panie Łukaszu

   Oczywiście, bez opłacenia mandatu/wyroku będzie mógł Pan odebrać prawo jazdy.

   Pozdrawiam

 63. Dzień dobry, 25 grudnia zostało mi zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Termin odbioru dokumentu wypadał więc na 25 grudnia, ale starostwo przez święta jest zamknięte. Czy w świetle obecnych przepisów mogę już prowadzić bez dokumentu skoro nie trzeba go mieć przy sobie fizycznie?

  1. Szanowny Panie Mateuszu

   Co do zasady nie widzę przeciwwskazań, jednakże zalecam sprawdzić swój status w Centralnej Ewidencji Kierowców, ponieważ niestety, ale obecnie pojawiają się czasami problemy z aktualizacją danych we wspomnianym systemie i mimo, iż informacja o zatrzymaniu prawa jazdy powinna być niezwłocznie usunięta po upływie okresu zatrzymania to niejednokrotnie dalej tam widnieje i wtedy trzeba osobiście zareagować, aby ją usunęli.

   Pozdrawiam

   Pozdrawiam

 64. Dzień dobry,
  okres karencji za zabrane prawo jazdy mija 15.01 – odbiorę je z urzędu dopiero 2 lub 3 tygodnie pozniej. Czy z racji tego, ze nie trzeba mieć przy sobie prawa jazdy z dniem 16.01 mogę już prowadzić samochód?
  Z góry dziękuje za odpowiedz.

  1. Szanowny Panie Szymonie,

   skoro prawo jazdy jest zatrzymane do dnia 15.01 to co do zasady już w dniu 16.01 może Pan spokojnie prowadzić samochód. Fizyczne odebranie prawa jazdy nie jest do tego konieczne. Jednakże może się zdarzyć sytuacja, że w dniu 16.01 w systemie nie zostanie jeszcze umieszczona informacja o zakończeniu okresu zatrzymania prawa jazdy i jego zwrocie. Dlatego dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień w przypadku zatrzymania przez policję najlepiej w dniu 16.01 sprawdzić w bazie CEPiK informacje tam umieszczone odnośnie Pana prawa jazdy. Może Pan też wozić ze sobą decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy z której wynika dokładny okres zatrzymania prawa jazdy i przy kontroli okazać ją policjantom.

   Pozdrawiam

 65. Witam,
  właśnie pobrałem aplikację mobywatel i pobrałem mprawo jazdy. W systemie status blankietu zatrzymany ? Ostatni raz miałem zatrzymane prawko w 2003 roku, a w 2005 po zdaniu egzaminu wydział komunikacji zwrócił mi dokument i mam go do dziś. Czy to możliwe że przez 15 lat w systemie nadal nie mam prawa jazdy? Prze ten okres od 2005 roku miałem parę kontroli drogowych, a raz nawet 4 punkty karne. Jak to możliwe?

  1. Szanowny Panie Valdi

   Niestety, ale nie jest Pan pierwszy, który ma podobnego rodzaju problemy z aplikacją mobywatel, które zawiera czasami nie aktualne informacje. Celem wyjaśnienia sytuacji zalecam skontaktować się z wydziałem komunikacji celem poproszenia, aby wprowadzili do CEPIKU poprawne dane.

   Pozdrawiam

   1. Dzień dobry, chciałbym zasięgnąć opinii. Od 18 lat posiadam prawo jazdy, żadnych poważnych wykroczeń, od ponad roku 0 pkt. W dn. 2.01.2021 zatrzymała mnie policja (suszarka) za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o 78 km/h. Otrzymałem mandat, który przyjąłem i 10pkt oraz zatrzymane prawo jazdy. Fizycznie dokument został mi zwrócony przez policjanta ale dostałem pokwitowanie zatrzymania dokumentu. Pytanie 1: czy jest jakaś szansa na skrócenie / odwołanie się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy? Pytanie 2: od jakiej daty płynie okres 3 miesięczny? Czy w dn 2.04.2021 będę mógł prowadzić już pojazdy?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.

    1. Szanowny Panie Bart

     Aby odpowiedzieć na Pana pytania potrzebuje dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Panu po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

     Pozdrawiam

     1. WITAM.. 9 STYCZNIA 2021r. ZOSTAŁO MI ODEBRANE PRAWO JAZDY NA 3 MIESIĄCE ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI O 50 KM/H . TERAZ NIE ZABIERAJĄ DOKUMENTU I CZY JA MUSZĘ TERAZ COŚ Z TYM ZROBIĆ? CZY

 66. Witam Serdecznie,
  3.01.2021 zostało mi zatrzymana prawo jazdy na 3 kiesiąca za przekroczenie 53km w terenie zabudowanym.
  Policjant nie odebrał mi prawa jazdy.
  Czekam na pismo ze Starostwa.
  Pytania:
  -Czy termin biegnie od momentu zatrzymania przez Policję czy terminu w piśmie ze Starostwa?
  -Czy muszę zanieść prawo jazdy do Urzędu komunikacji?
  -Czy mogę się powołać na dokładność pomiarową sprzętu +/-3km/h?

  1. Szanowny Panie Kamilu,

   odpowiadając na Pana pytania:
   1. termin zatrzymania prawa jazdy biegnie od daty zdarzenia – obecnie nie jest potrzebne fizyczne zatrzymanie dokumentu, policja robi to „elektronicznie” poprzez wprowadzenie odpowiedniej informacji do systemu;
   2. nie musi Pan oddawać prawa jazdy do Urzędu;
   3. w postępowaniu może Pan oczywiście podnosić błąd pomiaru urządzenia.

   Pozdrawiam

 67. czy jest jakaś szansa na zlozenie wyjasnien, prosby dot. skrócenia zawieszenia zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie predkosci w obsz.zabudowanym ? ?

  1. Szanowna Pani Justyno

   Jeżeli chodzi Pani o możliwość szybszego odzyskana dokumentu prawa jazdy to jak najbardziej co do zasady taka możliwość istnieje, jednakże, abym mógł ocenić czy taka możliwość w Pani przypadku zachodzi, potrzebuje dodatkowych informacji, dlatego zachęcam do kontaktu poprzez wypełnienia formularza który wyświetli się Pani po kliknięciu na znajdujący się po prawej stronie przycisk „kontakt” lub proszę dzwonić pod numer 697248428 lub 783031273.

   Pozdrawiam

 68. Witam zostało zatrzymane mi prawo jazdy na 3 miesiące… Jednak jestem kierowcą zawodowym , prawko zatrzymano mi podczas jazdy osobówką więc czy mogę prowadzić ciężarówkę jeśli jest to moje źródło utrzymania? Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie MB

   Niestety, ale w sytuacji zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące, zabierany jest cały dokument, na wszystkie kategorie, bez możliwości zostawiania poszczególnych kategorii.

   Pozdraiam

   1. Dziękuję za odpowiedź. A czy jest opcja otrzymania dokumentu szybciej? Tak jak pisałem wyżej jestem kierowcą zawodowym i z tego się utrzymuje

 69. Dzień dobry,
  zatrzymano mi dziś uprawnienia za prędkość na 50 miałem 101, zdaje sobie sprawę że źle zrobiłem ale moja praca polega na prowadzeniu pojazdu po całej Polsce mandat przyjąłem czy mogę cos z tym zrobić? Były zrobione dwa pomiary jeden w pierwszej miejscowości gdzie nie przekroczyłem o te 50 i drugi w którym przekroczyłem o 51 i z tego drugiego mnie rozliczyli. Proszę o odpowiedz, z góry dziękuje i pozdrawiam.

 70. Dziękuję za odpowiedź. A czy jest opcja otrzymania dokumentu szybciej? Tak jak pisałem wyżej jestem kierowcą zawodowym i z tego się utrzymuje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.