Подтверждение

Szanowni Państwo,

Prosimy o przeczytanie poniższej informacji, zapoznanie się z Zasadami świadczenia usług, zaznaczenie proponowanych oświadczeń i wysłanie ich przy użyciu przycisku Wyślij.

W zakresie przetwarzania danych osobowych, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

W zakresie oświadczenia o żądaniu rozpoczęcia wykonywania usługi, pozwala nam ono na niezwłoczne przygotowanie porady prawnej lub projektu pisma. W przypadku braku takiego żądania, musieliby Państwo oczekiwać na poradę prawną lub projekt pisma dłuższy okres czasu.

W zakresie żądania wystawienia faktury elektronicznej, pozwoli nam to na zmniejszenie kosztów po Państwa stronie dzięki braku konieczności wysyłania pocztą tradycyjnego paragonu.