zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki

Jazda po narkotykach

TweetJazda po narkotykach dopuszczalne stężenie Aktualnie w polskim prawie brak jest przepisów które w precyzyjny sposób wskazują jaka ilość środków odurzających (narkotyków: marihuana,

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki

TweetZatrzymanie prawa jazdy za narkotyki postępownie Jazda po narkotykach jest co do zasady traktowana na równi z prowadzeniem samochodu po alkoholu. Uprawnionymi do