wyrok trybunału konstytucyjnego

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące

TweetZatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące podstawy Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, które uprawnia do kierowania pojazdem przez 24 godziny od chwili