stan nietrzeźwości

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

TweetZatrzymanie prawa jazdy za alkohol postępowanie Jazda po alkoholu wielokrotnie powoduje zatrzymanie prawa jazdy. Uprawnionymi do wydawania postanowień o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy