featured

Kolizja drogowa postępowanie

TweetKolizja drogowa postępowanie Według polskiego prawa karnego za kolizję drogową co do zasady odpowiada osoba która nie zachowując należytej ostrożności, umyślnie bądź nieumyślnie

Wypadek drogowy postępowanie

TweetWypadek drogowy postępowanie Według polskiego prawa karnego za wypadek drogowy co do zasady odpowiada osoba która go umyślnie bądź nieumyślnie spowodowała jednocześnie naruszając

Jazda po narkotykach

TweetJazda po narkotykach dopuszczalne stężenie Aktualnie w polskim prawie brak jest przepisów które w precyzyjny sposób wskazują jaka ilość środków odurzających (narkotyków: marihuana,

Jazda po alkoholu

TweetJazda po alkoholu Jazdę po alkoholu można rozróżnić na dwie sytuacje: jazdę w stanie po użyciu alkoholu oraz jazdę w stanie nietrzeźwości. Ze

Wypadek drogowy

TweetWypadek Drogowy Wypadek drogowy (pot. wypadek samochodowy) co do zasady nie ma ugruntowanej terminologii i przyjmuje się, że wypadek drogowy ma miejsce w

Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji

TweetZatrzymanie prawa jazdy po kolizji postępowanie Policjant może dokonać zatrzymania prawa jazdy na miejscu zdarzenia w sytuacji kiedy będzie miał uzasadnione podejrzenie, że