Czy kontrole drogowe z wykorzystaniem policyjnych dronów są legalne?

Od początku roku na polskich drogach obserwujemy wzmożone kontrole. Na początku były to przede wszystkim pomiary prędkości, których dokonywały patrole policji, jednak od drugiego kwartału 2021 roku polskie drogi patrolują także drony. Wielu kierowców zastanawia się, czy kontrole drogowe z wykorzystaniem policyjnego drona są lega...

Jazda pod wpływem alkoholu motocyklem i skuterem

Każdy kierowca, który decyduje się na jazdę pod wpływem alkoholu, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami – utratą prawa jazdy, wysoką karą grzywny, punktami karnymi oraz aresztem, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności. Kary różnią się w zależności od kwalifikacji czynu, a także okoliczności, w jakich doszło do wykroczen...

Leki psychotropowe a prowadzenie pojazdu – co grozi za jazdę po środkach psychoaktywnych?

Z kampanii społecznych i policyjnych apeli możemy dowiedzieć się o zgubnym wpływie alkoholu na kierowców. Coraz częściej porusza się także wpływ narkotyków na osoby kierujące pojazdami. Niestety nadal pomija się w przekazach medialnych informacje o wpływie leków psychotropowych na prowadzenie pojazdów. Statystyki Ministerstwa Zd...

Hulajnoga elektryczna – przepisy o UTO. Jak zmieniają się przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych?

Coraz bardziej zatłoczone ulice, coraz mniej miejsc parkingowych i coraz droższe parkowanie w centrum miast sprawiły, że część kierowców przesiadło się z samochodów na rowery, a także na bardzo popularne od kilku lat hulajnogi elektryczne. Niestety wraz z rosnącą popularnością hulajnóg elektrycznych długo nie wprowadzano zmian w...

Przedawnienie mandatu – kiedy przedawnia się mandat karny?

Kierowcy, na których została nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego, nierzadko zastanawiają się, czy taki mandat się przedawnia. O przedawnieniu mandatu karnego możemy mówić wówczas, gdy we wskazanym w przepisach prawa okresie nie udało się wyegzekwować płatności za mandat, a późniejsza karalność wykroczenia ustaje i oso...

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu – co grozi za jazdę nieprzerejestrowanym pojazdem?

Jeszcze przed zmianą przepisów, czyli do 2019 roku prawo nakładało obowiązek rejestracji samochodu w przeciągu 30 dni. Ze względu na możliwość ukarania osoby, która nie wywiązała się z tego obowiązku, wyłącznie przez sąd, przepis ten był martwy. Rodziło to wiele problemów natury prawnej, a o zmianę przepisów apelowały również wł...

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej – kiedy wykroczenie, a kiedy przestępstwo?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na okoliczności i motywy kierowcy. W 2017 roku znowelizowano Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Dowiedz się, kiedy niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem, a kiedy wykrocz...

Zatrzymanie prawa jazdy a cofnięcie uprawnień i zakaz prowadzenia pojazdów – różnice i konsekwencje prawne

Zatrzymanie prawa jazdy, cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdów oraz zakaz prowadzenia pojazdów to pojęcia, które często są ze sobą mylone. Wielu kierowcom trudno rozstrzygnąć różnice między nimi, a niekiedy dość zawiłe przepisy prawne, które bywają różnie interpretowane nawet przez sądy, nie ułatwiają życia kierowcom....

Koronawirus w Polsce i Europie a transport drogowy

Pandemia COVID-19 dosłownie w kilka chwil zmieniła rzeczywistość, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Znacząco zmieniły się obostrzenia sanitarne, które przekładają się na polską, europejską i globalną gospodarkę. Nie ma wątpliwości, że największe straty poniosła i będzie ponosić dalej branża turystyczna i rozrywkowa, a ogromne s...

Nowe uprawnienia policji podczas kontroli drogowej

7 listopada 2019 roku oraz 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy, zwiększające uprawnienia policji podczas przeprowadzanej kontroli drogowej. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy policji, skuteczności walki z niektórymi nielegalnymi procederami oraz usprawnienie przeprowadzanych kontroli. Do...

Zabranie prawa jazdy za alimenty - jak odzyskać utracone prawo jazdy?

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu pełni funkcję prewencyjną. Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów jest dla wielu osób na tyle dotkliwa, że już samo zagrożenie taką karą mobilizuje dłużników do płacenia alimentów. W jakich przypadkach zabranie prawa jazdy za alimenty jest możliwe i jakie warunki trzeba spełni...

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

Od 1 października 2018 roku polscy kierowcy nie są zobowiązani do jeżdżenia z dowodem rejestracyjnym i dowodem wykupienia polisy OC. Od 5 grudnia 2020 nie ma również obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem. W przypadku kontroli policjant sprawdza potrzebne informacje w elektronicznym sy...

Odpowiedzialność zarządcy za stan drogi

Mimo przeprowadzonych wielu inwestycji, stan polskich dróg nadal pozostawia wiele do życzenia. Kierowcy narzekają przede wszystkim na dziury w jezdniach, na garby i nierówności, ale także na nieodpowiednio zabezpieczone studzienki kanalizacyjne. Zimą prawdziwą zmorą kierowców są nieodśnieżone, śliskie jezdnie, po których praktyc...

Odpowiedzialność pracownika za samochód służbowy

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na udostępnienie zatrudnionym u siebie osobom pojazdów służbowych, aby mogli sprawniej i efektywnie wykonywać powierzone im zadania. Naturalne jest zatem pytanie o odpowiedzialność pracownika za samochód służbowy w przypadku wypadku lub kolizji. Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek aut...

Czy jest możliwe skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Wszystko zależy od przyczyny zakazu prowadzenia. Przyjrzeliśmy się kilku przypadkom i wprowadziliśmy pomocne rozróżnienie. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku jazdy po alkoholu W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu istnieje możliwość jego skrócenia co do zasady na podstawie art. 18...

Kolizja drogowa postępowanie

Według polskiego prawa karnego za kolizję drogową co do zasady odpowiada osoba która nie zachowując należytej ostrożności, umyślnie bądź nieumyślnie ją spowodowała, naruszając przy tym zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz dodatkowo jeżeli w wyniku kolizji inna osoba odniosła uszczerbek na zdrowiu trwający poniżej 7 dni. W ...

Wypadek drogowy postępowanie

Według polskiego prawa karnego za wypadek drogowy co do zasady odpowiada osoba która go umyślnie bądź nieumyślnie spowodowała jednocześnie naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz dodatkowo jeżeli w wyniku takiego wypadku inna osoba odniosła uszczerbek na zdrowiu trwający powyżej 7 dni. W praktyce to czy nasz czyn z...

Jazda po narkotykach

Jazda po narkotykach dopuszczalne stężenie  Aktualnie w polskim prawie brak jest przepisów które w precyzyjny sposób wskazują jaka ilość środków odurzających (narkotyków: marihuana, kokaina, amfetamina, LSD, itd.) decyduje o tym czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy przestępstwem. W praktyce, to jak daną ilość środków odurzaj...

Wypadek drogowy

Wypadek Drogowy  Wypadek drogowy (pot. wypadek samochodowy) co do zasady nie ma ugruntowanej terminologii i przyjmuje się, że wypadek drogowy ma miejsce w sytuacji wystąpienia zdarzenia w ruchu lądowym, spowodowanym poprzez naruszenie zasad bezpieczeństwa w nim obowiązujących, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników l...

Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji

Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji postępowanie Policjant może dokonać zatrzymania prawa jazdy na miejscu zdarzenia w sytuacji kiedy będzie miał uzasadnione podejrzenie, że kierowca (przeważnie sprawca kolizji) popełnił wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zabranie prawa jazdy przez policjanta sku...

Zatrzymanie prawa jazdy po wypadku

Zatrzymanie prawa jazdy po wypadku postępowanie Policjant może dokonać zatrzymania prawa jazdy na miejscu zdarzenia w sytuacji kiedy będzie miał uzasadnione podejrzenie, że kierowca (sprawa wypadku) popełnił przestępstwo, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zabranie prawa jazdy przez policjanta skutkuje wydan...

Kolizja drogowa mandat

Kolizja drogowa mandat  Każdemu z was pewnie niejednokrotnie zdarzyło się podczas szukania wolnego miejsca na parkingu lub podczas innego rodzaju zdarzeń drogowych, „lekkie stuknięcie” bądź zarysowanie innego samochodu. Wielokrotnie w takich sytuacjach oprócz odpowiedzialności finansowej za wyrządzoną szkodę otrzymywaliście mand...

Kolizja drogowa

Kolizja drogowa  Co do zasady kolizja drogowa (pot. stłuczka) nie ma jednoznacznego terminu. Powszechnie przyjmuje się, iż jest to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (najczęściej różnego rodzaju uszkodzeni...

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki postępowanie  Jazda po narkotykach jest co do zasady traktowana na równi z prowadzeniem samochodu po alkoholu. Uprawnionymi do wydawania postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu/ pod wpływem narkotyków jest sąd lub prokuratura, które wydają postanowienie...

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu – co zrobić w takiej sytuacji?

Jazda po alkoholu niesie za sobą liczne konsekwencje. Jedną z najgorszych jest zatrzymanie prawa jazdy oraz odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów. Należy tutaj wyróżnić dwa terminy w zakresie stężenia alkoholu we krwi i ilości alkoholu w wydychanym powietrzu - stan nietrzeźwości i stan po spożyciu alkoholu. Postanowienia o...

Nielegalne blokady na koła

Nielegalne blokady na koła  W ostatnim czasie wzrosła liczba incydentów związanych z blokadą kół w samochodach przez prywatne podmioty (np. firmy wynajmowane przez wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe). Dlatego konieczne stało się przeanalizowanie kto dysponuje możliwością zakładania blokad na koła samochodowe oraz jakie środ...

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące podstawy Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, które uprawnia do kierowania pojazdem przez 24 godziny od chwili jego zatrzymania, w przypadku przekroczenie przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji gdy kierujący ...

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie prawa jazdy

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie prawa jazdy postępowanie Wielokrotnie mają miejsce sytuacje, w których zatrzymanie prawa jazdy następuje niesłusznie lub procedura zatrzymania prawa jazdy okazuje się nieprawidłowa (błędny pomiar prędkości, błędny pomiar stężenia alkoholu znajdującego się w organizmie, brak podstaw do zatr...