Kolizja drogowa postępowanie

Według polskiego prawa karnego za kolizję drogową co do zasady odpowiada osoba która nie zachowując należytej ostrożności, umyślnie bądź nieumyślnie ją spowodowała, naruszając przy tym zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz dodatkowo jeżeli w wyniku kolizji inna osoba odniosła uszczerbek na zdrowiu trwający poniżej 7 dni. W praktyce to czy nasz czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo (wypadek drogowy) czy jako wykroczenie (kolizja drogowa) zasadniczo zależy właśnie od okresu trwania uszczerbku na zdrowiu osoby pokrzywdzonej. Dlatego tak ważnym jest bieżące kontrolowanie przebiegu leczenia osoby pokrzywdzonej czy jej pobytu w szpitalu, ponieważ każdy dzień będzie miał niebagatelne znaczenie dla przyjętej kwalifikacji czynu, a także co do dalszego przebiegu postępowania.

Kary za spowodowanie kolizji drogowej

Kolizja drogowa jest traktowana jako wykroczenie (art. 86 kodeksu wykroczeń) i co do zasady za jej spowodowanie grozi:

a) kara grzywny od 20 do 5000 złotych – w typie podstawowym (art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń);

b) kara aresztu (od 5 do 30 dni), kara ograniczenia wolności (1 miesiąc) albo grzywny (od 20 do 5000 złotych) – jeżeli osoba powodująca kolizję jest w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 86 § 2 kodeksu wykroczeń);

c) zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat – jeżeli osoba powodująca kolizję dopuściła się poważnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub jeżeli to nie jest pierwsza kolizja którą spowodowała (art. 86 § 3 Kodeksu wykroczeń);

d) Ważne! W razie zaistnienia okoliczności ujętych w art. 39 § 1 Kodeksu wykroczeń możliwe jest nadzwyczajne złagodzenie kary i wymierzenie wówczas kary nagany (art. 39 § 2 i art. 36 § 1 Kodeksu wykroczeń) lub odstąpienie od wymierzenia kary (art. 39 § 1 i 4 Kodeksu wykroczeń). W razie odstąpienia od wymierzenia kary możliwe jest zastosowanie środka oddziaływania społecznego.

Kolizja drogowa co zrobić

a) co do zasady jeżeli nie byliśmy wcześniej karani za spowodowanie kolizji, a okoliczności sprawy są bezsporne (np. przyznajemy, iż to my faktycznie naruszyliśmy zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym) to można spróbować skorzystać z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary, która daje szansę na modyfikację grożącej nam kary np. kara nagany, brak zakazu prowadzenia pojazdów zamiast kary grzywny, zakazu prowadzenia pojazdów;

b) natomiast jeżeli są wątpliwości co do okoliczności zdarzenia, uważamy, że to „osoba pokrzywdzona” jest wyłącznie winna w powstaniu kolizji lub istotnie się do niej przyczyniła, są wątpliwości co do okresu trwania uszczerbku na zdrowiu osoby pokrzywdzonej, itp. to warto spróbować powalczyć o wyrok uniewinniający.

Kolizja drogowa pomoc prawna

Kolizja drogowa jest jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń związanych z ruchem drogowym za którego popełnienia grożą dość surowe kary (zakaz prowadzenia pojazdów, roszczenia pieniężne osoby pokrzywdzonej, itd.), dlatego jeżeli dojdzie do sytuacji w której otrzymamy zarzuty za spowodowanie kolizji drogowej należy dokładnie przeanalizować stan faktyczny sprawy, zweryfikować treść opinii biegłego (jeżeli ta w sprawie została sporządzona, pod kątem ustalenia czy nie zawiera błędów, nieścisłości), zeznań świadków zdarzenia itd. tak aby wybrać najbardziej korzystne w danej sytuacji rozwiązania oraz aby zminimalizować ryzyko otrzymania surowej kary lub nawet aby doprowadzić do uniewinnienia.

Zatem jeśli chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej skontaktuj się z nami.

Przeczytaj również:

Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji - konsekwencje, jak się zachować?  

Źródło: https://www.flickr.com Licencja: creativecommons.org