ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY? PROBLEM Z PRZEPISAMI DROGOWYMI?

Legalna Jazda powstała przede wszystkim w celu zwiększenia świadomości prawnej wśród kierowców oraz w celu niesienia pomocy wszystkim tym, którzy w zakresie prawa ruchu drogowego jej potrzebują. Kierowcy w naszych artykułach znajdą informacje o przepisach ruchu drogowego. Piszemy w nich także o innych ważnych dla kierowców tematach – o nadchodzących zmianach w przepisach, o odpowiedzialności zarządców dróg za stan nawierzchni czy o odpowiedzialności pracownika za samochód służbowy.


Adwokat od wypadków drogowych - postaw na profesjonalistów

Legalną Jazdę tworzą specjaliści, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali w wielu prowadzonych przez siebie sprawach, dotyczących następujących tematyk: zatrzymanie prawa jazdy, jazda po pijanemu, jazda po narkotykach, kolizja drogowa, wypadek drogowy itd.

Naszą uwagę skupiamy przede wszystkim na pomocy kierowcom, którym zostało zabrane prawo jazdy z różnych powodów. Pomagamy wnieść sprzeciw od wyroku sądowego, sporządzić apelację, udowadniając nieprawidłowości w postępowaniu, dzięki czemu wielu osobom udało się odzyskać zatrzymane prawo jazdy. Pomagamy także skrócić okres zatrzymania prawa jazdy czy uzyskać warunkowe umorzenie postępowania, a kierowcom zawodowym zachować kategorie prawa jazdy pozwalające na dalsze wykonywanie pracy. Klientom pomagamy na każdym etapie postępowania - od wniesienia wniosku o uchylenie mandatu, poprzez napisanie i złożenie stanowiska procesowego, poprzez reprezentowanie klienta przed sądem. Dla kierowców, którzy chcą samodzielnie zająć się swoją sprawą, przygotowaliśmy formularze sądowe - wzory wraz z objaśnieniem, jak należy je wypełnić, które dostępne są do odpłatnego pobrania w naszym sklepie.


Jazda po alkoholu. Adwokat to pomoc prawna na każdym etapie postępowania

W swojej praktyce skupiamy się również na pomocy kierowcom, wobec których toczy się postępowanie w związku z jazdą pod wpływem alkoholu, jazdą pod wpływem narkotyków, jazdą bez uprawnień czy prowadzeniem pojazdu mechanicznego mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Reprezentujemy także kierowców, którzy odmówili przyjęcia mandatu karnego oraz sprawców i ofiary wypadków drogowych. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z kodeksem ruchu drogowego, kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego w kwestiach związanych z wykroczeniami i przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Wierzymy, że dzięki Legalnej Jeździe każdy kierowca otrzyma poradę prawną oraz wsparcie na każdym etapie postępowania, a także zgłębi przepisy ruchu drogowego i lepiej pozna swoje prawa. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

PORADA ONLINE PORADA ONLINE

  • Zatrzymanie prawa jazdy
  • Jazda po alkoholu/narkotykach
  • Kolizja/Wypadek drogowy
  • Porada lub Pomoc prawna.

NASZE SPRAWY

Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X

Zatrzymanie prawa jazdy a cofnięcie uprawnień i zakaz prowadzenia pojazdów – różnice i konsekwencje prawne

Zatrzymanie prawa jazdy, cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdów oraz zakaz prowadzenia pojazdów to pojęcia, które często są ze sobą mylone. Wielu kierowcom trudno rozstrzygnąć różnice między nimi, a niekiedy dość zawiłe przepisy prawne, które bywają różnie interpretowane nawet przez sądy, nie ułatwiają życia kierowcom....

Czy jest możliwe skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Wszystko zależy od przyczyny zakazu prowadzenia. Przyjrzeliśmy się kilku przypadkom i wprowadziliśmy pomocne rozróżnienie. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku jazdy po alkoholu W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu istnieje możliwość jego skrócenia co do zasady na podstawie art. 18...

Zatrzymanie prawa jazdy po wypadku

Zatrzymanie prawa jazdy po wypadku postępowanie Policjant może dokonać zatrzymania prawa jazdy elektronicznie lub fizycznie na miejscu zdarzenia w sytuacji kiedy będzie miał uzasadnione podejrzenie, że kierowca (sprawa wypadku) popełnił przestępstwo, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zabranie prawa jazdy pr...

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki

Zatrzymanie prawa jazdy za narkotyki postępowanie  Jazda po narkotykach jest co do zasady traktowana na równi z prowadzeniem samochodu po alkoholu. Uprawnionymi do wydawania postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu/ pod wpływem narkotyków jest sąd lub prokuratura, które wydają postanowienie...

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol – Legalnajazda.pl

Jazda po alkoholu niesie za sobą liczne konsekwencje. Jedną z najgorszych jest zatrzymanie prawa jazdy oraz odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów. Należy tutaj wyróżnić dwa terminy w zakresie stężenia alkoholu we krwi i ilości alkoholu w wydychanym powietrzu - stan nietrzeźwości i stan po spożyciu alkoholu. Postanowienia o...

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące podstawy Policja zatrzymuje prawo jazdy elektronicznie za pokwitowaniem, które uprawnia do kierowania pojazdem przez 24 godziny od chwili jego zatrzymania, w przypadku przekroczenie przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji...

NASZE SPRAWY

Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X
Sprawa X