ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY? PROBLEM Z PRZEPISAMI DROGOWYMI?

Legalna Jazda powstała przede wszystkim w celu zwiększenia świadomości prawnej wśród kierowców oraz w celu niesienia pomocy wszystkim tym, którzy w zakresie prawa ruchu drogowego jej potrzebują. Kierowcy znajdą informacje o przepisach ruchu drogowego w naszych artykułach. Piszemy w nich także na inne ważne dla kierowców tematy – o nadchodzących zmianach w przepisach, o odpowiedzialności zarządców dróg za stan nawierzchni czy o odpowiedzialności pracownika za samochód służbowy.


Zatrzymanie prawa jazdy – przepisy, prawa kierowców

Legalną Jazdę tworzą specjaliści, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali w wielu prowadzonych przez siebie sprawach, dotyczących następujących tematyk: zatrzymanie prawa jazdy, jazda po alkoholu, jazda po narkotykach, kolizja drogowa, wypadek drogowy itd.

Naszą uwagę skupiamy przede wszystkim na pomocy kierowcom, dla których zatrzymanie prawa jazdy było decyzją niezrozumiałą. Pomagamy wnieść sprzeciw od wyroku sądowego, udowadniając nieprawidłowości w postępowaniu, dzięki czemu wielu osobom udało odzyskać się niesłusznie zatrzymane prawo jazdy. Pomagamy także skrócić okres zatrzymania prawa jazdy. Klientom pomagamy na każdym etapie postępowania - od wniesienia wniosku o uchylenie mandatu, poprzez napisanie i złożenie stanowiska postępowego, poprzez reprezentowanie klienta przed sądem. Dla kierowców, którzy chcą samodzielnie zająć się swoją sprawą, przygotowaliśmy formularze sądowe - wzory wraz z objaśnieniem, jak należy je wypełnić dostępne są do odpłatnego pobrania w naszym sklepie.


Nie tylko zatrzymanie prawa jazdy

W swojej praktyce skupiamy się również na pomocy kierowcom, wobec których toczy się postępowanie w związku z jazdą po alkoholu, jazdą po narkotykach, jazdą bez uprawnień czy jazdą mimo sądowego nakazu prowadzenia pojazdów. Reprezentujemy także kierowców, którzy odmówili przyjęcia mandatu karnego oraz sprawców i ofiary wypadków drogowych. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z kodeksem ruchu drogowego, kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego w kwestiach związanych z wykroczeniami i przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Wierzymy, że dzięki Legalnej Jeździe każdy kierowca otrzyma poradę prawną oraz wsparcie na każdym etapie postępowania, a także zgłębi przepisy ruchu drogowego i lepiej pozna swoje prawa. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

PORADA ONLINE PORADA ONLINE

  • Zatrzymanie prawa jazdy
  • Jazda po alkoholu/narkotykach
  • Kolizja/Wypadek drogowy
  • Porada lub Pomoc prawna.

Przedawnienie mandatu – kiedy przedawnia się mandat karny?

Kierowcy, na których została nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego, nierzadko zastanawiają się, czy taki mandat się przedawnia. O przedawnieniu mandatu karnego możemy mówić wówczas, gdy we wskazanym w przepisach prawa okresie nie udało się wyegzekwować płatności za mandat, a późniejsza karalność wykroczenia ustaje i oso...

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu – co grozi za jazdę nieprzerejestrowanym pojazdem?

Jeszcze przed zmianą przepisów, czyli do 2019 roku prawo nakładało obowiązek rejestracji samochodu w przeciągu 30 dni. Ze względu na możliwość ukarania osoby, która nie wywiązała się z tego obowiązku, wyłącznie przez sąd, przepis ten był martwy. Rodziło to wiele problemów natury prawnej, a o zmianę przepisów apelowały również wł...

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej – kiedy wykroczenie, a kiedy przestępstwo?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na okoliczności i motywy kierowcy. W 2017 roku znowelizowano Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Dowiedz się, kiedy niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem, a kiedy wykrocz...

Zatrzymanie prawa jazdy a cofnięcie uprawnień i zakaz prowadzenia pojazdów – różnice i konsekwencje prawne

Zatrzymanie prawa jazdy, cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdów oraz zakaz prowadzenia pojazdów to pojęcia, które często są ze sobą mylone. Wielu kierowcom trudno rozstrzygnąć różnice między nimi, a niekiedy dość zawiłe przepisy prawne, które bywają różnie interpretowane nawet przez sądy, nie ułatwiają życia kierowcom....

Koronawirus w Polsce i Europie a transport drogowy

Pandemia COVID-19 dosłownie w kilka chwil zmieniła rzeczywistość, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Znacząco zmieniły się obostrzenia sanitarne, które przekładają się na polską, europejską i globalną gospodarkę. Nie ma wątpliwości, że największe straty poniosła i będzie ponosić dalej branża turystyczna i rozrywkowa, a ogromne s...

Nowe uprawnienia policji podczas kontroli drogowej

7 listopada 2019 roku oraz 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy, zwiększające uprawnienia policji podczas przeprowadzanej kontroli drogowej. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy policji, skuteczności walki z niektórymi nielegalnymi procederami oraz usprawnienie przeprowadzanych kontroli. Do...