ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY? PROBLEM Z PRZEPISAMI DROGOWYMI?

Legalna Jazda powstała przede wszystkim w celu zwiększenia świadomości prawnej wśród kierowców oraz w celu niesienia pomocy wszystkim tym, którzy w zakresie prawa ruchu drogowego jej potrzebują. Kierowcy znajdą informacje o przepisach ruchu drogowego w naszych artykułach. Piszemy w nich także na inne ważne dla kierowców tematy – o nadchodzących zmianach w przepisach, o odpowiedzialności zarządców dróg za stan nawierzchni czy o odpowiedzialności pracownika za samochód służbowy.


Zatrzymanie prawa jazdy – przepisy, prawa kierowców

Legalną Jazdę tworzą specjaliści, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali w wielu prowadzonych przez siebie sprawach, dotyczących następujących tematyk: zatrzymanie prawa jazdy, jazda po alkoholu, jazda po narkotykach, kolizja drogowa, wypadek drogowy itd.

Naszą uwagę skupiamy przede wszystkim na pomocy kierowcom, dla których zatrzymanie prawa jazdy było decyzją niezrozumiałą. Pomagamy wnieść sprzeciw od wyroku sądowego, udowadniając nieprawidłowości w postępowaniu, dzięki czemu wielu osobom udało odzyskać się niesłusznie zatrzymane prawo jazdy. Pomagamy także skrócić okres zatrzymania prawa jazdy. Klientom pomagamy na każdym etapie postępowania - od wniesienia wniosku o uchylenie mandatu, poprzez napisanie i złożenie stanowiska postępowego, poprzez reprezentowanie klienta przed sądem. Dla kierowców, którzy chcą samodzielnie zająć się swoją sprawą, przygotowaliśmy formularze sądowe - wzory wraz z objaśnieniem, jak należy je wypełnić dostępne są do odpłatnego pobrania w naszym sklepie.


Nie tylko zatrzymanie prawa jazdy

W swojej praktyce skupiamy się również na pomocy kierowcom, wobec których toczy się postępowanie w związku z jazdą po alkoholu, jazdą po narkotykach, jazdą bez uprawnień czy jazdą mimo sądowego nakazu prowadzenia pojazdów. Reprezentujemy także kierowców, którzy odmówili przyjęcia mandatu karnego oraz sprawców i ofiary wypadków drogowych. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z kodeksem ruchu drogowego, kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego w kwestiach związanych z wykroczeniami i przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Wierzymy, że dzięki Legalnej Jeździe każdy kierowca otrzyma poradę prawną oraz wsparcie na każdym etapie postępowania, a także zgłębi przepisy ruchu drogowego i lepiej pozna swoje prawa. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

PORADA ONLINE PORADA ONLINE

  • Zatrzymanie prawa jazdy
  • Jazda po alkoholu/narkotykach
  • Kolizja/Wypadek drogowy
  • Porada lub Pomoc prawna.

Czy kontrole drogowe z wykorzystaniem policyjnych dronów są legalne?

Od początku roku na polskich drogach obserwujemy wzmożone kontrole. Na początku były to przede wszystkim pomiary prędkości, których dokonywały patrole policji, jednak od drugiego kwartału 2021 roku polskie drogi patrolują także drony. Wielu kierowców zastanawia się, czy kontrole drogowe z wykorzystaniem policyjnego drona są lega...

Jazda pod wpływem alkoholu motocyklem i skuterem

Każdy kierowca, który decyduje się na jazdę pod wpływem alkoholu, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami – utratą prawa jazdy, wysoką karą grzywny, punktami karnymi oraz aresztem, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności. Kary różnią się w zależności od kwalifikacji czynu, a także okoliczności, w jakich doszło do wykroczen...

Leki psychotropowe a prowadzenie pojazdu – co grozi za jazdę po środkach psychoaktywnych?

Z kampanii społecznych i policyjnych apeli możemy dowiedzieć się o zgubnym wpływie alkoholu na kierowców. Coraz częściej porusza się także wpływ narkotyków na osoby kierujące pojazdami. Niestety nadal pomija się w przekazach medialnych informacje o wpływie leków psychotropowych na prowadzenie pojazdów. Statystyki Ministerstwa Zd...

Hulajnoga elektryczna – przepisy o UTO. Jak zmieniają się przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych?

Coraz bardziej zatłoczone ulice, coraz mniej miejsc parkingowych i coraz droższe parkowanie w centrum miast sprawiły, że część kierowców przesiadło się z samochodów na rowery, a także na bardzo popularne od kilku lat hulajnogi elektryczne. Niestety wraz z rosnącą popularnością hulajnóg elektrycznych długo nie wprowadzano zmian w...

Przedawnienie mandatu – kiedy przedawnia się mandat karny?

Kierowcy, na których została nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego, nierzadko zastanawiają się, czy taki mandat się przedawnia. O przedawnieniu mandatu karnego możemy mówić wówczas, gdy we wskazanym w przepisach prawa okresie nie udało się wyegzekwować płatności za mandat, a późniejsza karalność wykroczenia ustaje i oso...

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu – co grozi za jazdę nieprzerejestrowanym pojazdem?

Jeszcze przed zmianą przepisów, czyli do 2019 roku prawo nakładało obowiązek rejestracji samochodu w przeciągu 30 dni. Ze względu na możliwość ukarania osoby, która nie wywiązała się z tego obowiązku, wyłącznie przez sąd, przepis ten był martwy. Rodziło to wiele problemów natury prawnej, a o zmianę przepisów apelowały również wł...