Wypadki drogowe za granicą 2024: co warto wiedzieć

Wypadki drogowe za granicą mogą być szczególnie stresujące dla uczestników, ponieważ oprócz konieczności radzenia sobie z konsekwencjami wypadku, trzeba również zmierzyć się z obcym prawem i procedurami. Warto zatem znać podstawowe zasady, które obowiązują w przypadku takich zdarzeń, aby być przygotowanym na ewentualne problemy.

W artykule omówimy różne rodzaje wypadków drogowych za granicą, postępowanie po wypadku, ubezpieczenie komunikacyjne i roszczenia poszkodowanych, sprawców i innych uczestników wypadku, sposoby dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia za powstałe krzywdy i zwrot utraconych zarobków oraz określenie prawa właściwego w przypadku wypadku za granicą.

Ważne jest, aby pamiętać, że co do zasady każdy kraj ma swoje własne przepisy dotyczące wypadków drogowych, odszkodowań i ubezpieczeń. Dlatego warto zaznajomić się z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego się wybieramy, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w razie wypadku drogowego za granicą.

Rodzaje wypadków drogowych za granicą

Wyróżniamy dwa główne rodzaje zdarzeń drogowych: kolizje drogowe oraz wypadki drogowe. Kolizje drogowe to zdarzenia, które co do zasady nie powodują poważnych uszkodzeń ani obrażeń, natomiast wypadki drogowe to zdarzenia, które co do zasady prowadzą do obrażeń ciała lub nawet śmierci uczestników ruchu drogowego.

Przykłady typowych kolizji samochodowych za granicą obejmują:

 • Zderzenie z tyłu - gdy jeden pojazd uderza w tył drugiego pojazdu, często spowodowane przez niezachowanie odpowiedniego odstępu między pojazdami;
 • Stłuczka na skrzyżowaniu - gdy dwa pojazdy zderzają się na skrzyżowaniu, zwykle spowodowane przez nieprawidłowe ustąpienie pierwszeństwa;
 • Zderzenie boczne - gdy jeden pojazd uderza w bok drugiego pojazdu, często spowodowane przez nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu lub niezachowanie ostrożności podczas wyjeżdżania z parkingu.

W przypadku wypadków drogowych, scenariusze mogą być bardziej złożone i poważne, takie jak:

 • Wypadek z udziałem pieszych - gdy pojazd uderza w pieszego, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci;
 • Wypadek z udziałem rowerzystów lub motocyklistów - gdy pojazd zderza się z rowerzystą lub motocyklistą, co również może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Odszkodowanie za wypadek drogowy za granicą

Odszkodowanie za wypadek drogowy za granicą może obejmować różne rodzaje świadczeń, np. takie jak:

 • odszkodowanie za wypadek - obejmuje koszty naprawy pojazdu oraz inne straty materialne związane z wypadkiem;
 • zadośćuczynienie – wypłacane za szkody niematerialne, czyli za tzw. „krzywdy” powstałe w wyniku wypadku drogowego;
 • renta - świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku, mające na celu zrekompensowanie utraty zdolności do pracy lub utraty źródła utrzymania;

Postępowanie po wypadku drogowym za granicą w 2024 roku

Postępowanie wypadku drogowego za granicą może być bardziej skomplikowane niż w przypadku wypadków krajowych zwłaszcza ze względu na różnice w przepisach i procedurach między krajami, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo zgłosić kolizję lub wypadek, kiedy należy wzywać policję oraz jakie dane zdarzenia należy zebrać. Poniżej przedstawiamy poradnik, jak postępować po wypadku drogowym za granicą.

 1. Zgłoszenie kolizji lub wypadku: W przypadku kolizji lub wypadku za granicą, niezależnie od kraju, zawsze warto zgłosić zdarzenie odpowiednim służbom. W niektórych krajach, takich jak Niemcy czy Francja, zgłoszenie wypadku co do zasady jest obowiązkowe, nawet jeśli nie ma ofiar ani poważnych szkód. Warto sprawdzić lokalne przepisy dotyczące zgłaszania wypadków przed wyjazdem.
 2. Wzywanie policji: W przypadku poważniejszych wypadków, z obrażeniami ciała lub znacznymi szkodami materialnymi, należy niezwłocznie wzywać policję. Policja sporządzi raport z miejsca zdarzenia, który z reguły jest niezbędny do dochodzenia odszkodowania.
 3. Zbieranie danych zdarzenia: Po wypadku ważne jest zebranie jak najwięcej informacji na temat zdarzenia. Należy spisać dane personalne uczestników wypadku, takie jak imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów oraz dane ubezpieczenia. Ponadto, warto zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia, uszkodzonych pojazdów oraz ewentualnych śladów na drodze.
 4. Uzyskanie kopii raportu policyjnego: Jeśli policja została wezwana na miejsce wypadku, należy poprosić o kopię raportu policyjnego. Raport ten będzie niezbędny podczas dochodzenia odszkodowania.
 5. Kontakt z ubezpieczycielem: Po zgłoszeniu wypadku i zebraniu danych zdarzenia, należy skontaktować się z własnym ubezpieczycielem oraz ubezpieczycielem sprawcy wypadku. Ubezpieczyciele mogą wymagać przedstawienia dokumentów, takich jak raport policyjny czy zdjęcia z miejsca zdarzenia.
 6. Konsultacja z adwokatem: W przypadku wypadku za granicą, warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w sprawach drogowych. Adwokat może pomóc w zrozumieniu przepisów obowiązujących w danym przypadku oraz w dochodzeniu odszkodowania.

Ubezpieczenie komunikacyjne i roszczenia poszkodowanych

Ubezpieczenie komunikacyjne odgrywa kluczową rolę w przypadku wypadków drogowych za granicą, gdyż zapewnia ochronę finansową zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanych. W sytuacji wypadku za granicą, roszczenia poszkodowanych co do zasady są obsługiwane przez ubezpieczenie OC sprawcy wypadku.

W przypadku wypadku drogowego za granicą, poszkodowany może zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Ubezpieczenie OC sprawcy pokrywa szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego, w tym koszty naprawy pojazdu, leczenia oraz ewentualne odszkodowania. Warto jednak pamiętać, że każde ubezpieczenie OC ma określony limit odpowiedzialności, który może być różny w zależności od kraju, w którym zostało wykupione.

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel sprawcy wypadku nie jest w stanie pokryć roszczeń poszkodowanych, na pomoc przychodzi Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (BUK). BUK to instytucja, która gwarantuje wypłatę odszkodowań w przypadku, gdy ubezpieczyciel sprawcy nie jest w stanie wypłacić odszkodowania lub gdy sprawca wypadku nie był ubezpieczony. BUK współpracuje z odpowiednimi instytucjami w innych krajach, co ułatwia dochodzenie roszczeń w przypadku wypadków za granicą.

Zadośćuczynienie krzywdy i zwrot utraconych zarobków

Zadośćuczynienie krzywdy to forma rekompensaty za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne wynikające z wypadku drogowego za granicą. W celu uzyskania zadośćuczynienia, poszkodowany musi wykazać, że doznał krzywdy w wyniku zdarzenia oraz że sprawca wypadku ponosi odpowiedzialność za to zdarzenie. Warto zwrócić uwagę, że zasady dotyczące zadośćuczynienia krzywdy mogą różnić się w zależności od kraju, w którym doszło do wypadku.

Zwrot utraconych zarobków to kolejna forma rekompensaty, która może być przyznana poszkodowanemu w wyniku wypadku drogowego za granicą. Obejmuje ona zarówno utracone zarobki w wyniku czasowej niezdolności do pracy, jak i ewentualne przyszłe straty wynikające z trwałego uszczerbku na zdrowiu. Aby ubiegać się o zwrot utraconych zarobków, poszkodowany powinien np. przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość swoich zarobków przed wypadkiem oraz okres niezdolności do pracy.

Określenie prawa właściwego w przypadku wypadku za granicą

Określenie prawa właściwego w przypadku wypadku drogowego za granicą jest kluczowe dla dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Prawo właściwe może różnić się w zależności od kraju, w którym doszło do wypadku, a także od obywatelstwa uczestników zdarzenia. W przypadku wypadków drogowych za granicą, zazwyczaj stosuje się prawo kraju, na terytorium którego doszło do zdarzenia. Jednakże, w niektórych sytuacjach, może być konieczne zastosowanie prawa innego kraju, na przykład w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej w innym państwie.

Warto pamiętać, że określenie prawa właściwego wpływa na wiele aspektów dochodzenia roszczeń, takich jak zasady odpowiedzialności sprawcy, wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia krzywdy, zwrotu utraconych zarobków, czy terminy przedawnienia. Dlatego też, istotne jest, aby dokładnie zrozumieć, jakie prawo będzie miało zastosowanie w danej sytuacji, aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń.

Podsumowanie

Wypadki drogowe za granicą są złożonym zagadnieniem, które wymaga świadomego działania, znajomości przepisów oraz współpracy z adwokatami specjalizującymi się w odszkodowaniach drogowych. Dzięki temu, poszkodowani będą mogli skutecznie dochodzić swoich roszczeń i uzyskać odpowiednie odszkodowanie. W razie potrzeby uzyskania stosownej pomocy, zapraszamy do kontaktu.


Data publikacji: 02.05.2024